Store forventninger til kvalitetsmeldingen

– Tiden er moden for mer "trøkk" på utdanning i Norge og på UiO, sier rektorkandidat Svein Stølen. I dag kommer kunnskapsministeren til UiO for å lansere kvalitetsmeldingen.

Prorektorkandidat Gro Bjørnerud Mo og rektorkandidat Svein Stølen sier at utdanning er deres hovedsatsning hvis de vinner vårens rektorvalg. 

Foto: Ola Sæther

Kl. 12 i dag kommer kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til Realfagsbiblioteket for å presentere Stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning. Store deler av meldingen er allerede kjent, enten som lekkasjer eller fra regjeringens kontaktkonferanse, der rektorer fra universiteter og høyskoler fra hele landet deltok.

Rektorkandidatene Svein Stølen og Hans Petter Graver ser begge fram til å få hele meldingen. Begge rektorteamene har dedikert en person til utdanning. Gravers team har en viserektor for utdanning, Jan Frich, mens Stølens team har en prorektorkandidat for utdanning og læringsmiljø, Gro Bjørnerud Mo, og viser dermed at undervisning kommer til å få mye oppmerksomhet i årene som kommer.

– Jeg har store forventninger til kvalitetsmeldingen, og synes at det som er kjent så langt er veldig løfterikt, sier Graver til Uniforum.

Utdannelse og dannelse

– Jeg er veldig glad for at Statsministeren på kontaktkonferansen understreket viktigheten av å sikre at studentene har god nok kritisk sans og at de kan reflektere godt nok etisk. Dette har vært en viktig sak for meg som dekan, og jeg har engasjert meg for å få slike perspektiver inn i jusutdanningen, understreker Graver.

Etisk refleksjon og dannelse var ikke med fra starten av, og var en av de tingene rektor Ole Petter Ottersen påpekte da han la fram utkastet til UiOs høringssvar for universitetsstyret.

Graver tror at meldingen vil utfordre UiO på flere felt, og mest konkret i studieprogrammenes innhold og oppbygging. Valgplattformen deres inneholder flere av forslagene som også er ventet i kvalitetsmeldingen, som at studentene skal bli mer aktive i å forme studiene, at undervisningsformene skal kreve mer involverte studenter, og at studentene skal få flere muligheter til å delta i forskning.

Strategisk satsing

– Vi håper at kvalitetsmeldingen vil fungere som ekstern drahjelp. Likevel er vi spesielt opptatt av hva vi selv kan gjøre internt, sier Stølen.

Han mener at for å oppnå målene i valgplattformen og kvalitetsmeldingen må UiO satse strategisk på både personalpolitikk, på læringsmiljø og samarbeid på tvers av grupper.

– Vi har lenge visst at både vi som underviser og studentene våre har et sterkt ønske å bli mer sett og mer verdsatt. Det må vi få til, konkluderer Stølen.

Graver er tydelig på hvordan han vil bruke personalpolitikken:

– Vi har sagt at vi vil arbeide for at ansatte i forskerstillinger og lektorstillinger får betingelser som gjør det mulig for dem å kvalifisere seg til professorat etter en konkurranse eller bedømmelse. Dette forutsetter at ansatte i forskerstillinger gis mulighet til å undervise, at ansatte i lektorstillinger har tid til å forske, og at fremragende undervisning meritterer for opprykk, sier han.

– Nyttige nye forslag

Universitetsstyret har vedtatt å etablere et nytt senter for læring og utdanning. Graver mener at det senteret kan få nytte av to av de nye, nasjonale tiltakene i meldingen.

– En kvalitetsportal, der alle tall og data som er relevant for å vurdere kvalitet i utdanningen skal samles og presenteres, kan være en god hjelp i dette. Det samme er tilfelle for en nasjonal konkurransearena, der utdanningsmiljøer kan konkurrere om ressurser til å utvikle god undervisning, sier han.

Emneord: kvalitetsmeldingen, rektorvalget 2017, utdanning Av Julia Loge
Publisert 27. jan. 2017 05:00
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere