Dette vil rektorkandidatene

Hva skriver de to rektorteamene om viktige spørsmål for UiO? Uniforum har sammenlignet plattformene.

Team 1: Rektorkandidat Hans Petter Graver med prorektorkandidat Inger Sandlie. 

Team 2: rektorkandidat Svein Stølen med prorektorkandidat Gro Bjørnerud Mo.

Foto: Ola Sæther

Så langt har to team meldt seg i kampen om å bli rektor og prorektor ved UiO, og de har lansert hver sine plattformer. Plattformene er tydelige på noen temaer, og mindre spesifikke på andre.

 

Team Stølen

Team Graver

Skal UiO ha valgt rektor?

Ja

Ja

Skal Phd-studenter få karriereveiledning?

Ja

Ja

Skal studenter få automatisk begrunnelse på karakterer?

Kanskje

Ja

Skal god undervisning være grunnlag for opprykk?

-

Ja

Skal UiO overta Nasjonalgalleriet?

-

-

Skal ansatte kunne ytre seg offentlig, som varslere?

Ja

Ja

Skal de jobbe for likestilling på UiO?

Ja

-

Skal de jobbe for inkludering på UiO?

Ja

Ja

Skal de jobbe for miljø og bærekraft på UiO

-

-

Skal UiO jobbe tettere med Oslo Universitetssykehus?

Ja

-

Skal UiOs ansatte og studenter kunne bruke nikab?

-

-

Vil de ha egen rektorposisjon for undervisning

Ja

Ja

Andre viktige saker

Byggeprosjekter: Begge teamene nevner de mange byggeprosjektene UiO vil være involvert i de neste fire årene. Stølen ser dette som en mulighet til å utvikle nedre Blindern.

Samarbeid: Begge teamene vil samarbeide bredt med næringslivet og studentorganisasjonene. Graver nevner også tett samarbeid med fagforeningene, mens Stølen vektlegger OUS og Oslo kommune. 

Undervisning: Stølen vil gjøre undervisning til sin hovedsak og lover et eget utdanningsmanifest. Graver legger seg tydeligere opp mot stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning.

Fremragende forskning: Graver ønsker å premiere spissmiljøene, og Stølen trekker fram behovet for bredde for å utvikle nye spissmiljøer. 

De viktigste hendelsene i valgkampen

Er det saker du savner på listen? Skriv det i kommentarfeltet!

Av Julia Loge
Publisert 26. jan. 2017 02:00 - Sist endra 16. mars 2017 11:51
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere