Solberg: – Humaniora er viktig for å forstå teknologiutviklingen

Humaniorameldingen kommer i slutten av mars. Erna Solberg framhever teknologiutvikling på spørsmål om humanioras betydning.

Erna Solberg innledet om kvalitet i utdanning på Kontaktkonferansen 2017.

Foto: Ola Sæther

– Humaniora er viktig, for man må skjønne at også i de fagene så skjer det en teknologisk endring, og du skal bruke teknologi på en annen måte, sier statsminister Erna Solberg til Uniforum.

Hun forteller at stortingsmeldingen om humaniora er en del av grunnlaget regjeringens arbeid med kvaliteten i undervisningssektoren.

Stortingsmelding om humaniora

 • Skal belyse humanioras betydning for
  • Fagintern relevans og internasjonalt gjennomslag
  • Samfunnet
  • Arbeidslivet
  • Skolen og lærerutdanningen
 • 15. januar 2016: Innspillsmøte
 • 20. mai 2016: Høringsfrist
 • Ulike miljøer ved UiO leverte 13 innspill.
 • Ventet i slutten av mars.

– Teknologi i alle fag

– Realfag er viktig når samfunn endrer seg, for å kunne gjennomføre de endringene, men for å forstå hvordan det blir implementert i et samfunn, så trenger du ofte humaniorafagene. Så i samfunnsutviklingen, så er det jo viktig å ha balanse mellom dette, utdyper Solberg.

Erna Solberg sammelignet videre teknologiens betydning for samfunnet med hvordan økonomisk teori gjorde seg gjeldende i sosiologien da hun studerte i Bergen, og diskusjonen som oppstod.

– Nå er det teknologi som kommer inn i alle andre fag. Da er det viktig å ha en samfunnsfaglig forståelse for hvordan teknologi skaper endring, sier hun.

Kommer i mars

Humaniorameldingen er varslet i løpet av 2017. Nå kan Kunnskapsdepartementet fortelle at de antar at den vil komme i siste halvdel av mars.

– HF er enig med Erna Solberg i at humanistiske fag er viktige for å forstå samfunnsendringene som ny teknologi fører med seg. Vi ser fram til framleggingen av stortingsmeldingen om humaniora i vår, en melding vi håper kan gi gode muligheter til videre tenkning og diskusjon om dette, svarer dekan Arne Bugge Amundsen

Da Det humanistiske fakultetet ved UiO fortalte departementet hva de mener er viktig med humaniora, tok de også opp teknologiutvikling og innovasjon.

«Teknologiutvikling er et eksempel på hvor viktig det er at humanistiske perspektiver kommer inn. Det gir ikke mening at fremtidens menneskemaskin-interaksjon bare utvikles med utgangspunkt i maskinens begrensninger. Selvfølgelig må kunnskapen om det menneskelige komme inn for å få til reell nyvinning. Vi er overbevist om at humaniora kan spille en positiv rolle her, uten at de humanistiske fagene behøver å gi avkall på sin egenart.», står det i høringsinnspillet.

 

Av Julia Loge
Publisert 25. jan. 2017 11:39 - Sist endra 25. jan. 2017 15:22
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere