1 av 2 får ikke praksisplass

På statsvitenskap er det dobbelt så mange som ønsker praksis, som det er plasser tilgjengelig. Nå ønsker LO og NHO å gjøre praksis obligatorisk for alle studenter.

Praksisplasser gir studentene tettere tilknytning til arbeidslivet. Arkivfoto: Yngve Vogt/UiO

I går var søknadsfrist for det aller første kullet med masterstudenter i statsvitenskap som får tilbud om praksis som en del av studiene. 16 studenter har søkt, men instituttet har bare åtte eller ni plasser tilgjengelig. Den største utfordringen er å finne steder som kan ta imot studentene.

– Vi tar opp 110 studenter på master hvert år, så å finne praksisplasser til alle hadde ikke vært gjennomførbart, sier Tora Skodvin, undervisningsleder på Institutt for statsvitenskap ved UiO.

Vil gjøre praksis obligatorisk

LO og NHO vil at alle høyere utdanninger skal ha poenggivende praksis, også fag som historie og statsvitenskap.

– Jeg tror studenten får mer ut av studiene med litt relevant erfaring og kunnskap om hvordan faget anvendes, sier administrerende direktør Kristin Skogen Lund i NHO til Adresseavisen.

Hun og Hans Christian Gabrielsen, andre nestleder i LO ønsker å stille krav om praksis.

– De færreste av studentene kommer til å ha en yrkeskarriere innen akademia, sier Lund til avisen.

– Verdifull valgfrihet

Skodvin ved statsvitenskap er enig i at praksis er veldig nyttig for de aller fleste studentene.

– Praksis gjør noe med hvordan du lærer faget og ser din egen kompetanse. En kort praksisperiode er nok til at du får blitt bevisst på din egen kompetanse og lærer at det du kan, er etterspurt og anvendbart, sier hun.

Skodvin mener praksistilbudet til studenter bør være bredere enn det er nå, men hun mener ikke obligatorisk praksis er veien å gå.

– Vi skal holde på valgfriheten. Nå er metodeemnet og designseminaret obligatorisk, men ellers får studentene velge det de vil og føler at de trenger. Den valgfriheten synes jeg er verdifull, sier Skodvin.

Ønsker flere plasser

Institutt for statsvitenskap har allerede et praksistilbud for masterstudenter på et mindre program, men dette er første semesteret de tilbyr praksis også på statsvitenskap.

– Jeg hadde kanskje trodd at det skulle blitt litt flere søkere, men det er ikke så mange plasser, så kanskje litt demotiverende, sier Skodvin.

Hun forteller at det var god respons på sonderingsmøtet de hadde med bedrifter, etater og organisasjoner i høst, men at mange allerede da så at de ikke kom til å rekke å tilby tilrettelagte praksisplasser så snart. Skodvin regner med å få med flere av disse neste år.

– Og hvis det er næringsliv og bedrifter der ute som vil ha statsvitere i praksis, så er det bare å gi beskjed, avslutter undervisningslederen.

Emneord: praksis, karriere, Statsvitenskap, Studenter Av Julia Loge
Publisert 16. jan. 2017 15:24
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere