Legene tapte i Rikslønnsnemnda

Legene tapte mot arbeidsgiverforeningen Spekter i Rikslønnsnemnda. Akademikerne varsler arbeidsrettssak.

FÅR FØLGER: – Det vil få vidtrekkende konsekvenser for norsk arbeidsliv dersom denne kjennelsen blir stående, sier Rune Frøyland, leder i Akademikerne hels, om legenes nederlag i Rikslønnsnemnda.

Foto: Akademikerne

Historiens lengste sykehusstreik ble avsluttet med tvungen lønnsnemnd i oktober i fjor. I dag forelå kjennelsen fra Rikslønnsnemnda som fører videre den gamle overenskomsten mellom Spekter og Akademikerne. Den inkluderer blant annet legenes vide unntak fra arbeidstidsbestemmelsene.

Leder i Akademikerne helse, Rune Frøyland reagerer svært sterkt.

– Rikslønnsnemnda kan ikke videreføre legenes vide unntak fra arbeidsmiljøloven mot arbeidstakersidens vilje og dermed sette seg utover norsk lov, sier han i en pressemelding. Akademikerne mener Rikslønnsnemnda ikke har kompetanse til å fastsette unntak fra arbeidstidsbestemmelsene, og tar derfor tvisten til Arbeidsretten.

Spekter ville videreføre tariffavtalen

Direktør Anne-Kari Bratten i Spekter har registrert at de har fått medhold.

– Vi tar til etterretning at Rikslønnsnemda har bestemt at tariffavtalen mellom Spekter og Legeforeningen skal videreføres uten endringer i arbeidstidsbestemmelsene, slik Spekter hele tiden har tilbudt, sier Bratten i en pressemelding.

Spekter hadde ingen krav til endring i arbeidstidsbestemmelsene i tariffavtalen med Legeforeningen, men tilbød at denne skulle videreføres uendret.

Får vidtrekkende konsekvenser

 Rune Frøyland fryktet følgene av dagens kjennelse fra Rikslønnsnemnda.

– Det vil få vidtrekkende konsekvenser for norsk arbeidsliv dersom denne kjennelsen blir stående. Det er ingen arbeidstakerorganisasjoner som i fremtiden vil avtale generelle unntak fra arbeidsmiljølovens vernebestemmelser, dersom man senere kan bli tvunget til å videreføre unntakene av en nemnd. Unntak fra lovverket forutsetter jo enighet mellom partene, sier Frøyland. Motparten i Spekter håper likevel på et godt samarbeid også i framtiden.

– Spekter håper nå at vi kan se fremover, og gjennom godt partssamarbeid sentralt og lokalt diskutere hvordan vi enda bedre kan forstå hverandres behov, slik at vi har godt grunnlag for å diskutere arbeidstidsbestemmelsene for leger ved hovedoppgjøret i 2018, sier Bratten.

Spekter og helseforetakene ønsker blant annet å utrede sammen med Legeforeningen hvordan sykehuslegenes arbeidstidsordninger kan organiseres med utgangspunkt i Arbeidsmiljølovens arbeidstidsregler, men er selvsagt også åpne for andre prosesser, heter det i en pressemelding som er lagt ut på Spekters nettsider.

Emneord: Arbeidsforhold, Medisin
Publisert 27. feb. 2017 17:56 - Sist endra 27. feb. 2017 17:56
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere