Derfor er det ingen eksterne rektorkandidater

Til tross for søkekomiteens innsats, tok ingen utenfor UiO utfordringen om å stille som kandidat i rektorvalget. Avslaget ble begrunnet på flere ulike måter overfor komitéleder Vibeke Grøver.

VANSKELIGERE FOR EKSTERNE: – Valgkamp er tidkrevende for alle, men vi har erfart at eksterne møter på tilleggsutfordringer. Likevel er det for tidlig å konkludere med at eksterne kandidater ikke vil kunne stille ved framtidige valg, sier leder Vibeke Grøver i søkekomiteen. På bildet: Grøver ved valgkampens åpning.

Foto: Ola Sæther

De to rektorkandidatene UiOs studenter og ansatte skal velge mellom denne våren, er begge professorer ved UiO. Eksterne kandidater har uteblitt, og det til tross for at universitetet med den nyopprettede søkekomiteen for første gang har forsøkt å legge til rette for at også disse skulle ha en reell sjanse til å stille som del av et rektorteam.


Hva skjedde?

Sammensatte årsaker


Fraværet av eksterne kandidater skyldes i alle fall ikke at ingen er blitt forespurt. Ifølge søkekomiteens leder Vibeke Grøver har komiteen vært i kontakt med til sammen ti potensielle, eksterne kandidater. Seks kvinner og fire menn, alle fra Skandinavia.
 

Rektorvalg på UiO i 2017

* Våren 2017 skal UiOs studenter og ansatte velge ny rektor.
* Valget foregår elektronisk mellom 3. og 20. april.
* De to rektorkandidatene er Hans Petter Graver med prorektorkandidat Inger Sandlie og Svein Stølen med prorektorkandidat Gro Bjørnerud Mo.

– Vi har hatt relativt knapp tid til arbeidet i søkekomiteen, noe som naturlig nok har begrenset hvor mange vi har kunnet kontakte. Det ville dessuten sikkert være mulig å finne fram til andre personer enn dem vi har kontaktet, men jeg mener likevel at vi har hatt en rimelig balanse i søket etter eksterne og interne kandidater, sier Grøver.

At ingen av de ti personene komiteen kontaktet tok utfordringen, har flere grunner, ifølge Grøver:

– Hensynet til å bevare legitimitet i nåværende lederstilling og utfordringene knyttet til å gjennomføre en valgkamp er noen av årsakene. Det er også blitt fremhevet av noen av de eksterne, at om rektorvervet i stedet hadde vært en utlyst stilling med kandidater i en ordinær søkeprosess, ville det vært lettere å få eksterne til å stille, oppsummerer komitélederen.

I tillegg har tidsaspektet spilt inn, påpeker hun.

– For potensielle kandidater har det blitt knapp tid til å gjøre seg kjent med kandidater til prorektorverv og forberede seg til valgkamp, konstaterer Grøver.

– Et positivt tilskudd

Eksternt medlem i Universitetsstyret og administrerende direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer var den eneste som stemte for ansatt rektor da styret stemte over dette i juni 2016. Han er ikke i tvil om at det å rekruttere rektor gjennom en ordinær, profesjonell og transparent prosess ville økt sannsynligheten for å få eksterne interessert.

– Rektorstillingen ved UiO er en av Norges viktigste og mest komplekse lederstillinger. Det er derfor naturlig at man søker å få fram de beste og mest egnede kandidatene, uavhengig av om de er interne eller eksterne. Det ville være overraskende om de beste kandidatene til enhver tid befinner seg på UiO, og jeg har derfor vært opptatt av å sikre en tilsettingsprosess som stimulerer også eksterne kandidater til å søke. Det har vi ikke lykkes med så langt, og det er ganske klart at systemet med valg i stedet for ansettelse er en medvirkende årsak til dette, sier Kreutzer.

– Det har så langt ikke vært flertall for en slik endring, og jeg vil derfor fortsette arbeidet med å bidra til at den ordningen vi har, fungerer så godt som mulig, fortsetter direktøren.

Han er positiv til den nye ordningen med søkekomité:

– Selv om omleggingen av valgordningen med en søkerkomité kom sent, ser det ut til at den har virket positivt og skapt større åpenhet og engasjement, synes Kreutzer.

– UiO har 1000 valgbare professorer

Universitetsstyremedlem Kristian Gundersen har tidligere uttrykt overfor Uniforum at han ikke ville anse det som noe nederlag om det ikke dukket opp noen eksterne rektorkandidater. Professoren har ikke endret synspunkt siden den gang.

– Er det et tap at det ikke er noen eksterne rektorkandidater?

 

– Jeg synes ikke det gjør noe. Spørsmålet du stiller er basert på en fortelling om at en genial leder, «den rette», liksom skal kunne komme og endre alt. Men det sentrale er å få en person som representerer universitetssamfunnet og som kan gi universitetet en retning, påpeker Gundersen.

 

– UiO har dessuten rundt 1000 valgbare professorer. Til dette valget synes jeg vi har fått fram to gode team, som representerer litt ulike veivalg for universitetssamfunnet, fortsetter han.

Uansett er rekrutteringsgrunnlaget utenfor UiO begrenset, poengterer professoren:

 

– Vi stiller jo krav om professorkompetanse, og det er ikke så mange såkalte profesjonelle ledere som har dette. Noen tør vel heller ikke delta i en åpen prosess. Så ligger det også en begrensning i at det nok ikke vil være så lurt å velge en rektor som ikke kjenner skandinavisk språk og kultur, sier Gundersen.

 

Vurderte Gudmund Hernes

 

– Var det urealistisk å tro at relevante, eksterne rektorkandidater skulle være interessert i – eller i det hele tatt ha mulighet til – å delta i en valgkamp på UiO?

 

– Det er kanskje ikke så mange som er aktuelle, men før valget i 2005, da det for første gang ble lovmessig åpnet for eksterne kandidater, diskuterte vi om vi skulle foreslå Gudmund Hernes. Og det hadde sikkert blitt spennende. Kanskje finnes det også andre tilsvarende spektakulære personligheter, for eksempel ved de andre universitetene i Norge, som kunne appellert til universitetssamfunnet? funderer Gundersen.


Vibeke Grøver får det samme spørsmålet:

– Var det urealistisk å tro at relevante, eksterne rektorkandidater skulle være interessert i – eller i det hele tatt ha mulighet til – å delta i en valgkamp på UiO?

– Valgkamp er tidkrevende for alle som deltar, men i løpet av prosessen har vi erfart at eksterne møter på tilleggsutfordringer. Likevel er det slik jeg ser det, for tidlig å konkludere med at eksterne kandidater ikke vil kunne stille ved framtidige valg, slår Grøver fast.

Det viktige er uansett at de teamene som faktisk stiller til valg, har gode forutsetninger for å påta seg den krevende oppgaven det er å være rektor på UiO, understreker Grøver.

– Og det er to sterke og svært kompetente rektorteam som nå stiller til valg, synes hun.

Emneord: Rektorvalget 2017 Av Helene Lindqvist
Publisert 22. feb. 2017 15:27 - Sist endra 22. feb. 2017 16:51
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere