Nå får humsam-fagene eget vitenskapsombud

Vitenskapsombudet for humsam skal dekke fem fakulteter, to senter, ett museum og universitetsbiblioteket på en tyve prosent stilling. Det holder fint, mener jusdekan Dag Michalsen. Forskningsombud Peter Kierulf synes derimot stillingen er for liten.

KJENNER IKKE OMFANGET: – Vi tror tyve prosent er et godt sted å begynne. Det blir feil å sette i gang et kjempeapparat uten belegg, synes jusdekan Dag Michalsen som i disse dager rekrutterer humsam-fagenes aller første vitenskapsombud 

Foto: Ola Sæther

Fjorten måneder etter at UiOs styre vedtok å opprette to stillinger som vitenskapsombud, ett for humsam-fagene og ett for mednat-fagene, er den første av de to stillingene lyst ut.

UiO søker nå etter et vitenskapsombud for humsam-fagene i 20 prosent stilling.

Vitenskapsombudet skal ifølge utlysningsteksten være en uavhengig bistandsperson som har i oppgave å gi veiledning og råd til vitenskapelige ansatte i forskningsetiske spørsmål. Ombudet kan også opptre som uformell megler.


 – Altfor lite tid

Arbeidsområdet blir Det humanistiske fakultet, Det teologiske fakultet, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Det juridiske fakultet, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Senter for utvikling og miljø, Kulturhistorisk museum og Universitetsbiblioteket.

Peter Kierulf, forskningsombud for Det medisinske fakultet, OUS og A-hus, synes stillingsprosenten er for lav.

 

UiO lyser ut stilling som vitenskapsombud

* UiO vedtok i desember 2015 å opprette to vitenskapsombud. Et for humsam-fagene og et for mednat-fagene. Disse kommer i tillegg til forskningsombudet som Det medisinske fakultet allerede deler med OUS og A-hus.

* Vitenskapsombudet skal ifølge utlysningsteksten være en uavhengig bistandsperson, som har i oppgave å gi veiledning og råd til vitenskapelige ansatte i forskningsetiske spørsmål. Ombudet kan også opptre som uformell megler.

* Stillingen er organisatorisk plassert i Enhet for intern revisjon sammen med studentombud og vitenskapsombud for Mednat-området. Stillingen er uavhengig fra den øvrige organisasjonen.
 

* Stillingen er på åremål i 20 prosent stilling. Åremålsperioden er fem år, og ordningen skal evalueres innen utgangen av første periode.

Kvalifikasjonskravene til stillingen:

- Må være professor/professor emeritus
- Lang akademisk erfaring
- God kunnskap om fakultetenes fagområder
- God kjennskap til UiOs beslutnings- og organisasjonsstruktur
- God kunnskap om forskningsetikk samt lover og regler som regulerer forskningen
- Gode kunnskaper i norsk, skriftlig og muntlig


Les hele utlysningsteksten

– Etter mitt skjønn er en tyve prosent stilling altfor lite til å ivareta fem fakulteter, to senter, ett museum og universitetsbiblioteket, slår han fast.

– Det vil også bli utfordrende å prioritere mellom sakene som dukker opp, og ikke minst å få tid til å gå dypt inn i dem, konstaterer Kierulf.


Når det heller ikke ser ut til å være lagt noe administrativt «hjelpepersonell» til stillingen, blir tyve prosent veldig lite, mener forskningsombudet.

Mener tyve prosent holder

Jusdekan Dag Michalsen deltar i rekrutteringen av ombudet og synes 20 prosent holder fint.

– Vi tror tyve prosent er et godt sted å begynne. Det blir feil å sette i gang et kjempeapparat uten belegg, synes Michalsen.

Han mener det er viktig å vite mer om omfanget av problemet før stillingen eventuelt utvides, og påpeker at forskere innen humsam-fagene ikke nødvendigvis står overfor de samme utfordringene som forskere innen medisin og realfag.

– Innen medisin og realfag har de for eksempel mange store saker om medforfatterskap, mens vår type forskning ikke er sånn, sier han.

– En stilling på tyve prosent passer dessuten godt som en toerstilling. Det kan gjøre det lettere å få gode søkere, antar dekanen. Nå er han spent på hvordan ordningen vil fungere.

Savner ordet lavterskel

Peter Kierulf sier til Uniforum at han gjerne setter seg ned med det nye ombudet og diskuterer ombudsrollen.
 

– Basert på din egen erfaring som forskningsombud, synes du arbeidsoppgavene i stillingsutlysningen gir et riktig bilde av jobben?

 

– Jeg synes oppgavene gir et rimelig bilde av jobben. Jeg savner ordet «lavterskel», et ord som kunne tydeliggjort hvor viktig det er at de som kontakter ombudet har en forventning til at ombudet er en person som hører på det de har å si, og som det er lett å få kontakt med, sier Kierulf.

 

– Det handler om å skape en arena for tillit og ikke minst trygghet, konstaterer han.
 

– Hva slags type personer passer stillingen som vitenskapsombud for?

– Etter mitt skjønn bør han eller hun ha betydelig forskningserfaring, vedkommende bør selv ha gjort diverse negative erfaringer eller feil, bør ha en evne til å orientere seg rimelig hurtig i de problemene som presenteres og være lydhør for skjevfremstillinger, oppsummerer Kierulf.

 

Av Helene Lindqvist
Publisert 28. feb. 2017 17:29 - Sist endra 28. feb. 2017 17:56
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere