Norsk senter for forskningsdata går i bresjen for nordisk skyteneste

En ny skytjeneste skal gi et felles nordisk kanal- og publikasjonsregister. Norsk senter for forskningsdata står i fremste rekke i dette arbeidet.

NORDISK SKYTJENESTE: – Foreløpig er det lagt opp til at registeret etter første utviklingsfase skal bestå av søke- og oversiktsmodul over kanaler i Norden, med informasjon fra registrene i Finland, Danmark og Norge, sier seksjonsleder Kristin Gåsemyr i NSD.

Foto: NSD

Norsk senter for forskningsdata (NSD) drifter og administrerer fra før to registre knyttet til vitenskapelig publisering, Register over publiseringskanaler og ERIH PLUS. Begge inneholder flere tusen forskningstidsskrifter, bokserier og forlag fra ulike deler av verden.

Nå koordinerer NSD et samarbeid mellom de nordiske landene med sikte på å etablere et felles nordisk kanalregister, lagt opp som en felles skytjeneste, skriver NSD i en pressemelding.

– Foreløpig er det lagt opp til at registeret etter første utviklingsfase skal bestå av søke- og oversiktsmodul over kanaler i Norden, med informasjon fra registrene i Finland, Danmark og Norge. Utviklingsarbeidet er i gang hos NSD og vil fortsette ut 2017, sier seksjonsleder ved NSD, Kristin Gåsemyr.

Representanter fra Norge, Finland, Danmark og Sverige deltar i en arbeidsgruppe som gir råd om utvikling av skytjenesten, som utføres av NSD. En utvidet styringsgruppe favner om hele Norden, der også Island, Grønland og Færøyene er representert, i tillegg til NordForsk som observatør. NordForsk støtter prosjektet økonomisk. Gruppen skal arbeide med tilpasning av vitenskapelige kriterier og rangeringssystemer.

– Målet er å redusere saksbehandlingsmengden og høyne kvaliteten i alle de nordiske landenes registre, sier Gåsemyr.

Også det norske formannskapsprogrammet i Nordisk ministerråd bidrar med støtte til samarbeidet om skytjenesten.

Emneord: Forskningsformidling, Norden
Publisert 13. feb. 2017 12:06 - Sist endra 13. feb. 2017 12:08
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere