UiO-rektor vil innføre vitenskapsombud på Karolinska Institutet i Sverige

Ole Petter Ottersen er innstilt som ny rektor av «hörandeförsamlingen» på det prestisjetunge medisinske universitetet Karolinska Institutet i Stockholm. Vitenskapsombud er ett av forslagene han tar med seg fra rektorperioden på UiO.

– Jeg prøver å snakke skandinavisk, og jeg ser veldig fort på kroppsspråket om det er vanskelig å forstå, sa Ole Petter Ottersen til hörandeförsamlingen på KI i går.

Foto: Ola Sæther

Som eneste gjenstående kandidat møtte UiOs avtroppende rektor Ole Petter Ottersen «hörandeförsamlingen» ved KI i går. Han fikk bred støtte. I avstemningen stemte 85 for Ottersen, to stemte mot, og tre avholdende. 

En i forsamlingen spurte om deres stemme virkelig betydde noe, og om prosessen kunne anses som forsvarlig. Styreleder for KI, Mikael Odenberg, svarte at prosessen er blitt håndtert "ekstremt korrekt", ifølge KI.

Og det er i deres hender å avgjøre om KI skal ha ham, sa Odenberg.

Odenberg sa også at hörandeförsamlingen er rådgivende, og det er universitetsstyret som foreslår rektor til regjeringen, men at ingen ønsker en rektor som arbeider i motvind.

Nesten ferdig prosess

Valgkomitéen

 • 6 representanter fra styret
 • lager utlysning og tidsplan
 • ledes av styreleder Mikael Odenberg

Søkekomiteen

 • finner og bedømmer kandidater
 • foreslår kandidater til valgkomiteen

Hörandeförsamlingen

 • 67 representanter for de vitenskapelige ansatte
 • 19 studenter
 • 19 representanter valgt av fagforeningene
 • Samles regelmessig for å vurdere de ulike leddene i valget

Det er ett av de siste leddene i å fatte den formelle beslutningen om å ansette Ottersen som rektor.

Ottersen er allerede anbefalt i flere organer. Først har søkekomiteen, valgkomiteen og styret, som heter konsistoriet, valgt ut kandidater til tester og intervjuer. Så ble det bestemt at den kommende rektoren skulle forstå svensk, og da var Ottersen den eneste skandinaviskspråklige kandidaten igjen på listen. Dermed har valgkomiteen anbefalt ham, som eneste kandidat, til hörandeforsamlingen.

Når den forsamlingen nå har fattet sitt vedtak, skal styret ta den endelige avgjørelsen og oversende forslaget til regjeringen, som har det formelle ansvaret med å utpeke rektoren. Den nye rektoren tiltrer i sommer og sitter i seks år.

Omorganisering og vitenskapsombud

Ole Petter Ottersen

 • professor i medisin ved UiO siden 1992

 • tidligere forskningsdekan og instituttleder ved UiO

 • rektor ved UiO siden 2009

«Jeg er meget glad for å bli vurdert som kandidat for ny Rektor ved Karolinska Institutet – et universitet jeg har sett opp til i hele min karrière og som det ville være et privilegium å kunne lede.» Slik åpner Ottersen valgprogrammet sitt.

Han skriver videre at krisen i kjølvannet av Macchiarini-skandalen har rammet KIs «omdømme eksternt og arbeidslyst internt». Blant annet derfor foreslår han et vitenskapsombud, tilsvarende det som er vedtatt ved UiO. «Slike ombud kan være et lavterskeltilbud til forskere der det er oppstått uenighet rundt forfatterskap, intellectual property, eller lignende. Ombudene kan fange opp og adjudikere i tvister før de eskalerer og må håndteres på høyere nivå i organisasjonen eller av eksternt utvalg.»

«Det er nødvendig å diskutere organiseringen av Karolinska Institutet», skriver Ottersen, og viser til ny teknologi, økonomiske krav, og behovet for å frigjøre tid til at rektor kan jobbe mer strategisk.

Ottersen kommer også med ønsker om digital eksamen, merittering av undervisning, og flere studenter på utveksling og mer midler fra EUs forskningsprogram. Ottersen lover også at han vil jobbe for flere kvinner i vitenskapelige stillinger, grønnere campus og verdsetting av de teknisk-administrativt ansatte.

  Emneord: Karolinska Institutet, Ottersen, Rekruttering Av Julia Loge
  Publisert 15. feb. 2017 10:10 - Sist endra 15. feb. 2017 10:17

  Oppdatering: KIs styre går enstemmig inn for Ottersen som ny rektor. 

  – Karolinska Institutet får nu en erfaren och kompetent rektor med brett stöd i fakulteten, sier styreleder Mikael Odenberg på KIs egne sider.

  juliasl@uio.no - 20. feb. 2017 16:55
  Legg til kommentar

  Logg inn for å kommentere

  Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
  Opprett ein WebID-brukar for å kommentere