Tidligere forsker ved Universitetet i Agder opptrådte ikke uredelig

En tidligere forsker ved Universitetet i Agder får kritikk, men har ikke opptrådt vitenskapelig uredelig, mener Granskningsutvalget. Også Universitetet i Agder og den nasjonale publiseringsindikatoren får kritikk.

IKKE UREDELIG: En tidligere forsker ved Universitetet i Agder opptrådte ikke vitenskapelig uredelig, mener Granskingsutvalget.

Foto: UiA

Saken gjelder en tidligere forsker ved Universitetet i Agder (UiA), som ble gransket som følge av unormalt stort antall publiseringer, står det i en pressemelding fra De nasjonale forskningsetiske komiteer. Agder-forskeren var, ifølge Khrono, medforfatter på nærmere 150 vitenskapelige artikler i 2013 og 2014. Det har ført til medieoppslag og en bekymringsmelding som kom på Universitetsstyrets bord i slutten av januar 2016. Ifølge denne bekymringsmeldingen, som kom fra professor Sigbjørn Sødal ved Handelshøyskolen på UiA, sto Karimi for 19 prosent av universitetets totale vitenskapelige arbeider i 2013 og 18 prosent i 2014. UiA-styret vedtok på møtet 27. januar  2016 å be om granskning av forskerens omfattende publisering. Universitetet i Agder ba om at saken ble behandlet i Granskingsutvalget (Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning).

Kritiserer mangelen på åpenhet

Uttalelsen fra Granskingsutvalget er nå klar, og utvalget skriver blant annet:

«Granskingsutvalget bemerker at det ikke har vært praktisk mulig å avklare faktum om medforfatterskap for hoveddelen av forskerens publikasjoner uten at forskeren selv medvirker, og forskeren har ikke ønsket å bidra til granskingen. Den forskningsetiske normen om åpenhet om hvem som har bidratt til forskningen, er ikke fulgt, og utvalget kritiserer forskeren på dette punktet. Samlet konkluderer Granskingsutvalget med at forskeren ikke har opptrådt vitenskapelig uredelig slik dette er definert i forskningsetikkloven.»

Utvalget retter også kritikk mot både Universitetet i Agder og forvaltningen av den nasjonale publiseringsindikatoren:

«Granskingsutvalget retter kritikk mot Universitetet i Agders håndtering av saken med anbefalinger for videre arbeid med forskningsetikk ved institusjonen. Avslutningsvis kritiserer utvalget forvaltningen av den nasjonale publiseringsindikatoren, og anbefaler at Kunnskapsdepartementet sammen med forskningsinstitusjonene og andre sentrale aktører gjennomgår indikatoren i lys av erfaringene fra saken.»

UiA-direktør ikke overrasket over konklusjonen

Rektor Frank Reichert kan ikke kommentere saken siden han var dekan for Fakultet for teknologi og realfag på det tidspunktet saken ble kjent. Det var ved det fakultetet den omtalte forskeren jobbet. Derfor er det universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen som kommenterer saken på vegne av Universitetet i Agder.

Hun er ikke overrasket over konklusjonen i rapporten fra Granskingsutvalget. – Det har gjort en grundig jobb i en vanskelig sak. For meg har det vært interessant å se på hele arbeidet de har gjort. Vurderingen min er at utvalget stort sett har gjort den samme hovedkonklusjonen som vi ved Universitetet i Agder har gjort tidligere.

Smith-Tønnessen peker også på at da de ba Granskingsutvalget se på denne saken, var det to ting de ønsket at utvalget skulle se nærmere på. – Det første var at det skulle gå inn i publiseringsomfanget. Det andre var hvordan vi kunne håndtere saken bedre.

Vil UiA sette i verk spesielle tiltak etter at denne rapporten er klar?

– Nå vil vi gå gjennom rådene utvalget kommer med i rapporten. Det er en stund siden denne saken ble kjent. Vi har siden da bygd opp et bedre system for å håndtere varslinger. Dessuten har vi gått gjennom innholdet i Vancouver-konvensjonen og prinsippene for medforfatterskap. Vi har også diskutert om vi skal opprette et forskningsetisk utvalg. Jeg er sikker på det er mye lærdom å hente i denne rapporten, som vi nå skal sette oss enda grundigere inn i, sier Smith-Tønnessen.

Rapporten kritiserer også forvaltningen av det nasjonale publiseringsindikatoren. Det blir i dag administrert av Universitets- og høgskolerådet. Men den kritikken vil ikke Smith-Tønnessen si noe om.

- Nei, den har jeg ingen kommentar til.

(Oppdatert 01.03. 17 kl. 00:06)

 

Emneord: Arbeidsforhold, Etikk Av Martin Toft
Publisert 28. feb. 2017 15:00 - Sist endra 1. mars 2017 00:13
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere