Mai

Et portrett av Forskningsrådets direktør John-Arne Røttingen
Publisert 31. mai 2019 15:27

For å gi forskere og utgivere mer tid til å tilpasse seg endringene med Plan S, er innføringen av kravene utsatt til Forskningsrådets utlysninger fra 2021.

statssekretær i Kunnskapsdepartementet Rebekka Borsch
Publisert 30. mai 2019 11:56

Mange fullfører doktorgraden etter at finansieringen har tatt slutt. – Hvor mye tid disse egentlig bruker på doktorgraden, har vi ingen anelse om, sier statssekretær Rebekka Borsch.

Studenter i helsefag øver på intensivbehandling av barn med treningsdukke
Publisert 29. mai 2019 11:39

Departementet utdyper nå regelverket for hvor lenge uskikkede studenter skal utestenges. – Ikke særlig avklarende, sier leder for arbeidsutvalget for skikkethetsarbeid, Kari Kildahl til Universitetsavisa

Publisert 28. mai 2019 14:35

Snittlønnen for avdelingsdirektører har økt med 28 prosent på syv år. – Utviklingen kan ikke fortsette, sier NTL-leder Natalia Zubillaga om UiOs lederlønninger.

Publisert 27. mai 2019 13:25

Den nasjonale kartleggingen av mobbing og trakassering i UH-sektoren er i gang. En av initiativtakerne bak #metooakademia, Marit Hovdal Moan, stusser på at det bare spørres om en har opplevd noe de siste tolv månedene.

Publisert 27. mai 2019 04:00

Universitetet brukte halvannet år på å behandle et varsel mot dekanen på Det odontologiske fakultet. Den lange saksbehandlingstiden skyldtes primært at dekanen mente han trengte denne tiden til å finne fram relevant dokumentasjon. Varslerne og andre berørte aktører ble ikke kontaktet. 

Publisert 26. mai 2019 18:39

Våren 2020 åpner UiOs nye klimahus på Tøyen. 50 personer har søkt stillingen som daglig leder. Se hele søkerlisten!

Publisert 24. mai 2019 14:05

Det blir ingen streik i staten, ifylgje VG. Partane må først underskriva ein protokoll før det blir endeleg kunngjort. Dermed blir det ikkje streik for 113 UiO-tilsette og over 3600 andre statstilsette.

Publisert 24. mai 2019 11:12

Forskningsmiljøet på energi ved Senter for utvikling og miljø starter i 2020 senteret INCLUDE. Der skal de forske fram sosialt rettferdige endringer i energibruken vår.

Publisert 24. mai 2019 08:52

Meklinga i statsoppgjeret held framleis  på over åtte timar på overtid. Alle UiO-tilsette må derfor møta på jobb som normalt.

Publisert 24. mai 2019 04:00

– Flere eksterne styremedlemmer og mer satsing på god undervisning. Det tror Tove Strand kunne gjort UiO til et bedre universitet.

Publisert 23. mai 2019 13:48

113 medlemar i Unio legg ned arbeidet på UiO dersom partane i statsoppgjeret ikkje blir einige i meklinga. Universitetsbiblioteket og Det humanistiske fakultetet vert mest råka av streiken, opplyser personaldirektør Irene Sandlie.

Publisert 23. mai 2019 00:33

Korrupsjonsjegeren og politikeren Eva Joly får engasjementet som Arne Næss-professor på Senter for utvikling og miljø  ved UiO fra høsten 2019. 

Publisert 22. mai 2019 16:20

Forlagsdirektør Svein Skarheim var imponert over kompetanse og engasjement, men også  i tvil om han var med i innspillingen av en Monty Python-sketsj, da han var eksternt medlem i HF-styret ut 2018.

Publisert 22. mai 2019 09:25

Tysdag 21. mai fekk amerikanske Karen Uhlenbeck (76) utdelt Abelprisen frå kong Harald  i Universitetets aula. Halvparten av prispengane på seks millionar vil ho gi til organisasjonar som arbeider for å få kvinner og minoritetar inn i akademia i USA.

Publisert 21. mai 2019 13:26

Universitetet i Oslo har eit årleg utslepp av klimagassar på rundt 68 000 tonn CO2 -ekvivalentar. Flyreiser utgjer 20 prosent av utsleppa. Det syner klimagassrekneskapen til UiO.

Publisert 21. mai 2019 04:00

Forskningsrådet lyser ut 1,2 milliarder kroner til bedrifter som vil løse samfunnsutfordringer gjennom næringsrettet forskning. Summen har aldri vært høyere.

Publisert 20. mai 2019 15:59

De fire regjeringspartiene avviser et forslag fra Arbeiderpartiet om å gjøre en ny levekårsundersøkelse blant studenter.

Publisert 20. mai 2019 15:22

Om det blir streik i staten, vil 100 av Unios medlemar på UiO leggja ned arbeidet fredag 24. mai. Ingen andre fagforeiningar vil ta ut medlemar ved UiO i første del av ein mogleg streik.

Publisert 20. mai 2019 04:00

Medisin gir no dispensasjon for at ei prøveførelesing kan haldast på norsk før ein disputas, sjølv om avhandlinga er på engelsk. Biologiprofessor Kristian Gundersen synest praksisen likevel er for streng.

Publisert 19. mai 2019 22:29

Flere rektorer og prorektorer har skrevet under på oppropet mot drapsroboter.

Publisert 16. mai 2019 16:07

Bak oppropet står blant annet en prorektor ved Oslomet, en instituttleder ved UiB og en professor ved NTNU. Alle forsker på kunstig intelligens.

Publisert 15. mai 2019 15:32

UiO kan ikke svare på hvor mange varslersaker universitetet behandlet i fjor. – Vi har ikke fullstendig oversikt sentralt, medgir personaldirektør Irene Sandlie.

Publisert 15. mai 2019 13:45

Forskere ved Kulturhistorisk museum, UiO fant DNA i 10.000 år gammel svensk tyggegummi.

Publisert 15. mai 2019 12:28

I fjor ble 13 av 20 innmeldte Si fra-varsel fra ansatte vurdert på UiO til ikke å omhandle «kritikkverdige forhold», og dermed ikke være reelle varsel.