Regjeringen sier nei til levekårsundersøkelse blant studenter

De fire regjeringspartiene avviser et forslag fra Arbeiderpartiet om å gjøre en ny levekårsundersøkelse blant studenter.

MÅ TA SLUTT:  – Jo mer og bedre kunnskap vi har, jo bedre kan vi gjøre situasjonen for studentene. I seks år har høyreregjeringen nektet å få grundig og oppdatert info om studentenes levekår. Denne kunnskapsvegringen må ta slutt, sier Martin Henriksen.Han er Aps utdanningspolitiske talsperson. (Foto: Martin Toft)

Foto: Martin Toft

Forslaget får støtte fra Senterpartiet og SV, men blir nedstemt når det behandles i Stortinget tirsdag.

Aps utdanningspolitiske talsperson Martin Henriksen er skuffet over Høyre, Frp, Venstre og KrFs holdning og mener man nå går glipp av viktig informasjon om studenters hverdag og levekår.

– Jo mer og bedre kunnskap vi har, jo bedre kan vi gjøre situasjonen for studentene. I seks år har høyreregjeringen nektet å få grundig og oppdatert info om studentenes levekår. Denne kunnskapsvegringen må ta slutt, sier Henriksen til NTB.

Han minner om at den siste levekårsundersøkelsen ble gjort i 2010.

– Ikke samlet oversikt

SSBs levekårsundersøkelse har vært den mest komplette oversikten over norske studenters levekår. Formålet har vært å kartlegge studenters studie- og boforhold, deres sosiale nettverk, helse og økonomi og forhold rundt arbeid og fritid.

– Vi vet at mange studenter sliter med psykisk helse og at de har utfordringer på boligmarkedet. Men vi har ikke en samlet oversikt over situasjonen både i og utenfor studier, og da er det vanskeligere å lage målrettet politikk for å få flest mulig til å fullføre utdanningen, sier Henriksen.

En ny levekårsundersøkelse antas å koste 15–20 millioner kroner, ifølge innstillingen fra Stortingets utdannings- og forskningskomité.

– Har flere kilder

I et brev til komiteen skriver Iselin Nybø (V), minister for forskning og høyere utdanning, at det allerede finnes en rekke kilder til kunnskap om studenters levekår. Hun peker på studentenes helse- og trivselsundersøkelse – SHoT, Samskipnadsrådet, eurostudent – der SSB er norsk partner – og Studentbarometeret.

– Jeg vil fortsatt vurdere behovet for å innhente tilstandsdata på området, men vil ikke anbefale en kartlegging som foreslått i denne omgang, skrev Nybø sist uke.

Hun understreker at en eventuell ny undersøkelse må vurderes i tilknytning til behandlingen av fremtidige statsbudsjett.

– Godt initiativ

Henriksen mener en oppdatert undersøkelse vil gi bedre grunnlag for å finne de mest effektive tiltakene for å sikre bedre gjennomføring og høy kvalitet i utdanningene. Han er også bekymret for at et «lite konkret lovverk» fører til at det læringsmiljøet studentene møter, varierer fra sted til sted.

Utdanningskomiteens leder Roy Steffensen (Frp) roser initiativet, men sier likevel nei. Han håper samtidig regjeringen kan finne rom for en ny undersøkelse de neste årene.

– Per i dag mener vi det er bedre å bruke de midlene vi har tilgjengelig på praktiske og konkrete velferdsløft for studentene, fremfor å bruke penger på en ny levekårsundersøkelse, sier han til NTB.

Emneord: Studentforhold, Arbeidsforhold, Studentsaker Av NTB-Kristian Skårdalsmo
Publisert 20. mai 2019 15:59 - Sist endra 17. juni 2019 13:18
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere