50 personer vil bli leder for UiOs nye klimahus

Våren 2020 åpner UiOs nye klimahus på Tøyen. 50 personer har søkt stillingen som daglig leder. Se hele søkerlisten!

UTADRETTET STILLING: Til å lede virksomheten ved det nye huset ønskes en person med bredt nettverk i relevante miljøer innen akademia, museumsvirksomhet, miljøorganisasjoner, næringsliv og det offentlige. Illustrasjon: Lund Hagem, Atelier Oslo og Expology

Neste vår åpner UiO og Naturhistorisk museums 650 kvadratmeter store klimahus i Botanisk hage på Tøyen. Huset skal fylles med utstillinger, debatter, foredrag og film – alt sammen basert på forskningsbasert, naturvitenskapelig kunnskap om klimaet og klimaendringer.

Nå skal det for første gang tilsettes en daglig leder for huset. 50 personer har søkt stillingen. 37 kvinner og 13 menn.

Krav om bredt nettverk og ledererfaring

Stillingen som daglig leder innebærer et stort spenn av arbeidsoppgaver, framgår det av utlysningsteksten.

Lederen skal blant annet arbeide med fundraising, søknader og rapportering. Vedkommende skal også utarbeide og videreutvikle undervisningsopplegg for barn og unge, videreutvikle og ajourføre klimahusets utstillinger samt sørge for bemanningsplaner og nyrekruttering

Det søkes etter en person med bredt nettverk i relevante miljøer innen akademia, museumsvirksomhet, miljøorganisasjoner, næringsliv og det offentlige. Personen må også kunne vise til erfaring med planlegging, budsjettarbeid, økonomistyring, søknadsskriving og rapportering. Det kreves dessuten god kunnskap om klima, klimaendringer og klimakommunikasjon. Et krav er det også med dokumentert ledererfaring fra relevant virksomhet.

Klimahusets prosjektkoordinator vil ha jobben

Blant de 50 søkerne er seniorrådgiver på NHM og prosjektkoordinator for klimahuset Torkjell Leira.

En annen UiO-intern søker er kommunikasjonsrådgiver og nettredaktør Hanna Elina Melteig ved Kjemisk institutt.

Fra WWF Verdens naturfond søker både miljøpolitisk leder Ingrid Lomelde og senior klima- og energirådgiver Ragnhild Elisabeth Waagaard.

Seks personer – alle kvinner – har fått UiOs tillatelse til å unnta sin søkerstatus fra offentlighet.

Dette er de 50 søkerne:
 

1 Thorbjørn Gaarder, 63, Chief credit officer, Oslo, Mann

2 Asta Soffia Valdimarsdottir, 55, Senior Technical Advisor, Reykjavik, Kvinne

3 Stian Mikalsen, 42, Arbeidssøker, Oslo, Mann

4 Christine Rygg Johnsen, 24, Arbeidssøkende, Oslo, Kvinne

5 Jørgen Dyrstad, 26, Forretningsutvikler, COO & Kundekonsulent, Trondheim, Mann

6 Søker er unntatt offentlighet, Kvinne

7 Gracia Patricia Hemer, 32, Family Sports Club, Buskerud, Kvinne

8 Karianne Skåre, 42, Salgssjef, ÅS, Kvinne

9 Dag Olav Høgvold, 48, Utredningsleder, Tønsberg, Mann

10 Hanna Elina Melteig, 31, Kommunikasjonsrådgiver og nettredaktør ved Kjemisk institutt, Oslo, Kvinne

11 Robert Nyheim-Jomisko, 37, Seksjonssjef, Oslo, Mann

12 Ellisiv Brattfjord, 30, Kommunikasjonsrådgiver i Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo, Kvinne

13 Karoline Rød, 29, Lærer, Oslo, Kvinne

14 Ingeborg Fønstelien, 47, Prosjektleder og arealplanlegger, Røyken, Kvinne

15 Ingrid Lomelde, 37, Miljøpolitisk leder i WWF Verdens naturfond, Oslo, Kvinne

16 My Hanh Tu, 30, Studieleder, Oslo, Kvinne

17 Dimitra Christidou, 35, Forsker, Trondheim, Kvinne

18 Denis Napast, 26, Student, Oslo, Mann

19 Hedda Susanne Molland, 29, Administrativ koordinator, Oslo, Kvinne

20 Gurminderjit Kaur, 29, Prosjektkoordinator for Næringslivets klimakonferanse, Oslo, Kvinne

21 Alexandra Cruz, 46, Programansvarlig i Oslo arkitekturtriennale, Oslo, Kvinne

22 Kari Strand, 43, Daglig leder Drama- og teaterpedagogene, Oslo, Kvinne

23 Eva Kathrin Lang, 36, Forskningskonsulent, Eidsvoll, Kvinne

24 Søker er unntatt offentlighet, Kvinne

25 Søker er unntatt offentlighet, Kvinne

26 Solveig Arnesen, 40, Direktør for marked og kommunikasjon, Oslo, Kvinne

27 Zofia Cielatkowska, 38, Independent Researcher, Writer, Curator, Oslo, Kvinne

28 Vigdis Holm, 46, Prosjektleder, Oslo, Kvinne

29 Heid Jerstad, 32, Ansvarlig Redaktør, Oslo, Kvinne

30 Un-Magritt Nordseth, 57, Koreograf, Oslo Kommune, Kvinne

31 Søker er unntatt offentlighet, Kvinne

32 Joakim Hauge, 45, Arbeidssøkende, Bærum, Mann

33 Bjørn Hanssen, 43, Avsluttet som Arrangementskoordinator i Visit Svalbard, Oslo, Mann

34 Mariella Yakubu, 33, Assisterende Prosjektkoordinator, Oslo Kvinne

35 Søker er unntatt offentlighet, Kvinne

36 Pia Bodahl, 48, Kommunikasjonsleder, Oslo, Kvinne

37 Torkjell Leira, 47, Prosjektkoordinator for Klimahuset på NHM, Oslo, Mann

38 Marte Reenskaug Fjørtoft, 36, Språkkonsulent og PhD-kandidat, Bergen, Kvinne

39 Katrin Knoth, 41, Lead consultant, Rambøll, Oslo, Kvinne

40 Tonje Bjørvig Jørgensen, 32, Prosjekt/driftsleder, OSLO, Kvinne

41 Bianca Wathne Gelink, 32, Prosjektstilling, Ås, Kvinne

42 Paul Weber, 32, Doktorgradsstipendiat, Oslo, Mann

43 Helene Lo Cascio Sætre, 31, Miljøkonsulent, Oslo, Kvinne

44 Gunhild Ottersland, 51, Nobels Fredssenter, Leder publikumsavdelingen, Bærum, Kvinne

45 Brita Slettemark, 56, spesialrådgiver, Asker, Kvinne

46 Bergsveinn Thorsson, 36, Doktorstipendiat, Bærum, Mann

47 Søker er unntatt offentlighet, Kvinne

48 Truls Petersen, 46, seniorrådgiver i Bioteknologirådet, Oslo, Mann

49 Ragnhild Elisabeth Waagaard, 41, senior klima- og energirådgiver, WWF Verdens naturfond Ringerike, Kvinne

50 Markus Garas, 30, hjelpemann, OSLO, Mann


Oversikten viser kandidatene slik de er presentert i offentlig søkerliste

Av Helene Lindqvist
Publisert 26. mai 2019 18:39 - Sist endra 26. mai 2019 18:40
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere