Nytt UiO-senter skal forske på miljørettferdighet

Forskningsmiljøet på energi ved Senter for utvikling og miljø starter i 2020 senteret INCLUDE. Der skal de forske fram sosialt rettferdige endringer i energibruken vår.

SENTERLEDEREN: Tanja Winter blir leder for det nye senteret INCLUDE.

Tanja Winther og andre forskere ved Senter for utvikling og miljø fått 96 millioner kroner over åtte år i en tildeling fra Olje- og energidepartementet, og status som forskningssenter for miljøvennlig energi(FME). Formålet er å finne ut hvordan fellesskapet kan få til nødvendige samfunnsendringer som ikke øker sosiale skjevheter.

– Vi undersøker de sosiale distribusjonsaspektene rundt energi og vil finne ut hvordan fordelingen av risiko, fordeler og byrder er for ulike grupper. Vi ser også på den demokratiske siden av dette. Hvem bestemmer over energitiltakene? spør hun.

Winther blir leder for det nye senteret, hvis fulle navn er INCLUsive Decarbonization and Energy transition - a centre for socially inclusive solutions through co-creation with stakeholders. 

– Det vi vil prøve å finne fram til, er en samskapingsmodell som kan gi effektive og sosialt inkluderende energitiltak, forteller hun.

Flere kommuner har allerede forpliktet seg til et samarbeid, både på Østlandet og i Troms. I tillegg til Akershus og Troms fylkeskommuner, kommersielle aktører, direktorater og organisasjoner som Forbrukerrådet, SPIRE og Framtiden i våre hender. 

– I begynnelsen lurte vi på om folk i systemet, for eksempel kommuner, ville være skeptiske til samarbeid, men de har vært veldig entusiastiske. De ønsker å forstå de sosiale aspektene ved energi- og klimatiltak. Det er veldig inspirerende, sier Winther.

Ønsker å motvirke ekstremistenes appell

Det siste året har vi sett både ungdommers klimastreik, på den ene siden, og gule vester og bompengeopprør på den andre. Klimakrisen og de samfunnsendringene som må til for å unngå de verste konsekvensene, er et brennbart tema, og det er Winther fullstendig klar over.

– Tematikken i INCLUDE har vært et stille felt, men det er i endring. Nå ser vi både økt aktivisme for klimatiltak på den ene siden, og, på den andre siden, økte protester mot de tiltakene som settes inn. Det skjer når mange oppfatter dem som lite rettferdige, sier Winther. 

Et eksempel på klimatiltak som kan slå skjevt ut, er såkalt «rushtidsavgift på strøm», det vil si at det koster mer å bruke strøm noen timer i døgnet. Ideen er at man slipper å bygge ut kapasiteten i nettet, hvis bruken fordeler seg jevnere.

– En viktig tematikk her er hvordan dette vil slå ut for ulike grupper. Hvem har nok fleksibilitet til å flytte på strømbruken sin? Hva skjer med økonomien til de som ikke har mulighet til å endre hverdagsrutinene? spør Winther.

Som med alle spørsmål som skaper frykt for framtida, og noen rammes urettferdig, er det i denne debatten nå kommet til grupperinger som undergraver de demokratiske institusjonene på banen. Winther håper at kunnskap om hvordan endringene kan gjøres sosialt rettferdige, kan motvirke disse kreftene.

– Ekstremhøyre-grupper i Europa profilerer seg nå mer og mer gjennom motstand mot klimatiltak framfor innvandring. Hvis man vil komme i forkant av polariserende konflikter i Norge, er det viktig med en informert diskusjon basert på kunnskap, påpeker hun. 

Samler forskningsmiljøer på tvers av fag

Det er ikke ofte forskere får opprette et senter med 96 millioner i budsjett, og Winther påpeker at man får mye god forskning for den solide summen de nå har mottatt. Det vil komme hele feltet til gode, mener hun.

– Det er en unik mulighet til å styrke samfunnsvitenskapelig energiforskning. Vi ser på dette som en glimrende anledning til å være med på å videreutvikle andre miljøer også. Vi har vært konkurrenter i et år, men nå kan vi alle senke skuldrene og samarbeide med de vi vil, sier hun.

Dette er første gang forskerne på SUM samarbeider med samfunnsgeografene ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi om tematikken i Norge.

– De har jobbet med transport, steder, boligpolitikk og byplanlegging, mens vi ved SUM har jobbet direkte med energi, fra produksjon til sluttbruker og forbruk generelt. Sammen skal vi se på energi, steder i endring og kommunene som viktige endringsaktører, sier hun. 
Flere miljøer ved UiO har allerede vært involvert i den lange søknadsprosessen de har vært gjennom for å realisere senteret. 

– Vi får god støtte av initiativet UiO:Energi. De har vært en viktig støtte, både med penger og råd i søknadsprosessen. Dette hadde ikke litt noe av uten dem, forteller Winther.

Del av storsatsing

Tildelingen til senteret kom på Energiforskningskonferansen tirsdag denne uken, og INCLUDE var et av to samfunnsvitenskapelige sentre som fikk midler. Det andre, Norwegian Centre for Energy Transition strategies – NTRANS, vil ha sin hovedbase på NTNU. TIK-senteret på Det samfunnsvitenskapelige fakultet er involvert i dette prosjektet. 
Med denne tildelingen får de status som «Forskningssentre for miljøvennlig energi» eller FME. Det finnes allerede åtte slike teknologiske sentre, som de kommer til å samarbeide med. 

UTDELING PÅ KONFERANSE:Tone Ibenholt (Forskningsrådet), Tanja Winther (INCLUDE), Asgeir Tomasgard (NTRANS), Olje og energiminister Kjell-Børge Freiberg under tildeling av FME-status 21. mai 2019. Foto: Forskningsrådet

Rektor Svein Stølen er storfornøyd over at et forskningsmiljø ved UiO har nådd opp i konkurransen om å få det viktige oppdraget.

–  Vi er veldig stolte og glade over å være vertsinstitusjon for det nye forskningssenteret for miljøvennlig energi, INCLUDE. Samfunnet står overfor store utfordringer i omstillingen til et lavutslippssamfunn, og INCLUDE vil bidra til ny og viktig kunnskap om hvordan dette kan gjøres på en sosialt rettferdig måte i samarbeid med blant andre kommuner, innbyggere og energiselskaper, sier han til Uniforum, og gir også sine gratulasjoner til TIK-senteret og NTRANS.

Av Margrethe Gustavsen
Publisert 24. mai 2019 11:12 - Sist endra 24. mai 2019 11:18

Her er litt starthjelp. Når "Formålet er å finne ut hvordan fellesskapet kan få til nødvendige samfunnsendringer som ikke øker sosiale skjevheter." så er det noko eg ikkje kan klare heilt åleine. Lykke til:  https://www.harvestmagazine.no/pan/heftefri-grunninntekt-pa-vegen-mot-eit-gront-skifte

kmfag@webid.uio.no - 18. aug. 2019 17:14
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere