Gir tilskudd til 1448 nye studentboliger

Kunnskapsdepartementet gir tilskudd til 1 448 nye studentboliger på sju ulike steder i landet.  I Oslo får Nordnorsk student- og elevhjem penger til 162 nye studenthybler.

FÅR UTVIDE: Nordnorsk student- og elevhjem får tilskudd for å kunne bygge 162 nye studenthybler i John Colletts allé 110 i Oslo.

Foto: Nordnorsk student-og elevhjem

– Flere studentboliger sikrer et rimelig og forutsigbart boligtilbud for studentene, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding.

Det er 44 kommuner fra Porsanger i nord til Vefsn i sør som i dag disponerer hybler for studenter fra deres kommuner i Nordnorsk student- og elevhjem i Oslo.  Da huset ble bygt i 1960 støttet flere kommuner prosjektet med et engangsbeløp, går det fram av nettsidene til Nordnorsk student-og elevhjem.

Regjeringen har økt nivået for bygging av studentboliger fra rundt 1000 tilsagn årlig før 2013. 

– Bygging av studentboliger har vært en viktig sak for regjeringen og Venstre i flere år. I år har vi penger til å bygge hele 3 400 studentboliger. Det er det høyeste noen gang. I denne søknadsrunden fikk vi kun inn søknader om 1 448 nye studenthybler, og vi vil derfor vurdere å ha en ny utlysning til høsten, sier Nybø.

Nei til søknader om rehabilitering

I tillegg til søknader om nye studenthybler kom det inn søknader om støtte til rehabilitering av 1 760 boenheter.

– I denne runden har vi sagt nei til å støtte rehabilitering. I utgangspunktet skal studentsamskipnadene dekke vedlikehold selv med leieinntekter. Regelverket begrenser hvilke muligheter vi har til å bruke statlige penger på dette. Min førsteprioritet er å bygge flere studentboliger, sier Nybø. 

Skuffet over studentsamskipnadene 

Lederen for Norsk studentorganisasjon, Håkon  Randgaard Mikalsen er misfornøyd med at studentsamskipnadene ikke har søkt om penger til flere nye studentboliger. 

– Det er skuffende at studentsamskipnadene ikke har søkt om tilskudd til flere nye studentboliger, sier han i en pressemelding. 

Kunnskapsdepartementet har i dag gitt tilskudd til å bygge 1448 nye studentboliger. I år har regjeringen gitt nok midler til at studentsamskipnadene kan bygge 3400 studentboliger. Studentsamskipnadene gir en klar beskjed om at de har utfordringer med rehabiliteringen av eksisterende studentboliger.
-–Vi trenger en felles innsats fra statsråden, kommunene og studentsamskipnadene. Iselin Nybø må få fortgang i rapporten om tilskudd til studentboliger, slik at vi får et regelverk som er tilpasset dagens byggekrav. Når det er på plass må kommunene stille tomter til disposisjon, slik at studentsamskipnadene har et sted å bygge boliger. Da kan studentsamskipnadene søke om tilskudd og starte byggingen av sårt tiltrengte studentboliger, sier Mikalsen, som nå ber om endringer i regelverket. 

- Vi krever at statsråd Iselin Nybø gjennomfører endringer i regelverket slik at det vil være mulig å bygge for årets tildelte sum og fortsette den offensive satsningen på studentboliger fremover, er oppfordringen fra  Mikalsen til regjeringen. 

Vil vurdere endring av regelverket

En arbeidsgruppe har gjennomgått tilskuddsordningen for studentboliger i Norge. Den har hatt som mål å fremme forslag som gjør at de ressursene som er satt av til studentboligbygging brukes effektivt og fremtidsrettet. Forslagene er nå på høring.

Alle studentsamskipnader som søkte om støtte til nybygg i denne runden fikk ja. Det betyr at det skal bygges 1 448 nye studentboliger i Tromsø, Molde, Volda, Førde, Gjøvik, Ås og Oslo.

Disse får penger til bygging av studentboliger:

 

Samskipnad

Studiested

Prosjekt

Tiltak

Antall student-hybler

SiM

Molde

Molde Cam 3

Nybygg

65

SiVolda

Volda

Heltne 2, tr 2

Nybygg

74

NNSE

Oslo

Utv Nordnorsk

Nybygg

162

SiT

Gjøvik

Røverdalen

Nybygg

228

Sammen

Førde

Vieråsen

Nybygg

19

SiÅs

Ås

Skogveien

Nybygg

650

NAS

Tromsø

Dramsveien

Nybygg

250

 

 

 

 

1448

 

(Oppdatert kl. 16:47 med kommentar fra Norsk studentorganisasjon)

Emneord: Studentforhold, Studentsaker
Publisert 27. mars 2019 10:44 - Sist endra 27. mars 2019 16:48
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere