Holbergprisen til ledende rasisme-forsker

Den britiske kulturforskeren Paul Gilroy er tildelt Holbergprisen for  sin forskning innenfor kritiske rasestudier og postkolonialisme. Den islandsk-svenske forskeren Finnur Dellsén er tildelt Nils Klim-prisen.

FÅR PRISER:: Paul Gilroy tildeles Holbergprisen 2019, mens Finnur Dellsén tildeles Nils Klim-prisen

Foto: Vron Ware / Kristinn Ingvarsson.)
Vinneren av Holbergprisen 2019 Paul Gilroy er professor i amerikansk og engelsk litteratur ved King’s College London og er en av Storbritannias mest kjente nåværende forskere og intellektuelle. Navnet på prisvinneren ble kunngjort ved Universitetet  i Bergen i går, står det i en pressemelding fra priskomiteen. 
Gilroys arbeider har hatt stor betydning for en rekke fagfelt, inkludert kulturstudier, kritiske rasestudier, sosiologi, historie, antropologi og afro-amerikanske studier. Gilroys forskning har vært særlig banebrytende på områder som the Black Atlantic world, kolonialisme og etniske hierarkier, samt på diasporiske relasjoner.
 
Uredd anti-rasist
Både som kulturforsker og aktivist er Gilroy kjent for å være uredd i sin motstand mot alle former for rasisme. Han har utforsket de politiske sidene ved å bevege seg hinsides rasetekningen, som han utfordrer slik den utspiller seg både i hvite og sorte militante miljøer. Samtidig fremhever han mulighetene for en sameksistens som ikke er basert på etnisitet eller rasekategorier. Gilroy er også en nyansert fortolker av sort estetikk og har både forsket på og aktivt støttet opp om artister, skribenter og intellektuelle i afro-atlantiske miljøer.
 
«Min forskning tar for seg det tankeunderskudd som gjør at ikke alle mennesker får ta del i samme grad av menneskelighet,» sier Gilroy. «Jeg har fokusert på hvordan påståtte raseforskjeller skaper en forestilling om noe undermenneskelig, og har prøvd å utvide betydningen av humanisme til å få et mer akseptabelt moralsk og politisk innhold,» forklarer han. «For meg er kritikk av rasisme og rasetekning veien til en klarere, dypere forståelse av menneskeheten og dens omdiskuterte vesen.»
Holbergprisen er en internasjonal forskningspris verdt NOK 6 millioner, som dekker fagområdene humaniora, samfunnsvitenskap, jus og teologi. Prisen ble opprettet av Stortinget i 2003, og vinneren skal ha påvirket internasjonal forskning innen prisens fagfeltpå en avgjørende måte. Gilroy vil motta prisen under en seremoni ved Universitetet Bergen, Universitetsaulaen, den 5. juni.
 
Nils Klim-prisen til ung islandsk-svensk filosof
Vinneren av Nils Klim-prisen ble også kunngjort i dag. Den går i år til den islandsk-svenske filosofen Finnur Dellsén for hans forskning innen erkjennelsesteori og vitenskapsfilosofi. Dellsén er dosent ved Islands universitet, Institutt for filosofi. Han har også en delstilling i Norge som førsteamanuensis II ved Høgskolen i Innlandet.Denne prisen er på NOK 500.000 og tildeles hvert år en nordisk forsker under 35 år, som har utmerket seg innen Holbergprisens fagområder. Nils Klim-prisen og Holbergprisen overrekkes under samme seremoni ved Universitetet i Bergen den 5. juni.
 
 
Emneord: Holbergprisen
Publisert 15. mars 2019 01:29 - Sist endra 15. mars 2019 01:34
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere