MatNat får kritikk: Favoriserer unge søkere i stillingsutlysninger

MatNat-fakultetet formulerer utlysninger spesifikt for å få yngre førsteamanuenser. Forskerforbundet ser på det som aldersdiskriminering.

Utlysninger på MatNat: Morten Dæhlen ønsker seg flere unge kvinner til fakultetet

Foto: Ola Sæther

 «Vurderingen av dette vil være med prioritet på siste 5 år.», står det i utlysningen av en treårig stilling som førsteamanuensis i robotikk og intelligente systemer som ligger på nettsidene til UiO.

Grunnen til denne formuleringen er et uttalt ønske fra ledelsen på Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet (MatNat) om å gi seg selv rom til å velge en yngre søker til stillingen, foran en eldre med lengre erfaring. Forskerforbundet er kritisk til framgangsmåten.

Kontaktet LDO

MatNat kontaktet i fjor Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) for å finne fram til en utlysningstekst som gjør at de lovlig kan velge en søker med mindre erfaring. Bakgrunnen var at LDO i 2017 hadde dømt i deres disfavør på en klage om aldersdiskriminering.
I brevet til Likestillings- og diskrimineringsombudet står det:

«Vi har et sterkt ønske om å lyse ut faste stillinger på førsteamanuensisnivå med formuleringer som gjør at vi ikke behøver å tilsette professorkompetente eldre søkere som er i slutten av sitt arbeidsliv, samtidig som vi ikke bryter noe regelverk.»

Representanten fra MatNat kommer også med to formuleringer som eksempel. Det ene blir avvist som brudd på loven, men det andre er lovlig: «…vitenskapelige arbeider med særlig vekt på de siste fem års produksjon», altså en variant av den formuleringen som er brukt i dagens utlysningstekst.

Kan være brudd på kvalifikasjonsprinsippet

Belinda Eikås Skjøstad, Hovedtillitsvalgt i Forskerforbundet ved Universitetet i Oslo er svært kritisk til formuleringen, og det uttalte ønsket om å få yngre søkere, selv om dette ikke står eksplisitt i utlysningsteksten.

– Kvalifikasjonsprinsippet gjelder, den best kvalifiserte skal stille sterkest, og søkere skal ha like stor sjanse i en ansettelsesprosess enten de er 54 eller 44 år. Å bruke mot noen at de er såkalt «overkvalifisert», kan man ikke. Enten er søker kvalifisert for en stilling, eller ikke, noe sivilombudsmannen vil bekrefte, sier hun til brevet og utlysningsteksten.

Belinda Eikås Skjøstad er kritisk til utlysningsteksten. Foto: Ola Sæther

– Hvis arbeidsgiver i en kunngjøring ønsker å angi at de er på jakt etter kun yngre søkere, er det aldersdiskriminering og følgelig en praksis som er ulovlig, utdyper Skjøstad.

Likestillingstiltak

Dekan ved MatNat, Morten Dæhlen sier at man ønsker å rekruttere førsteamanuenser først og fremst som et likestillingsvirkemiddel. 

– Dette handler utelukkende om å oppnå bedre kjønnsbalanse, dvs. kunne utlyse stillinger der det finnes tilgang på kvalifiserte kvinnelige søkere eller der tilgangen på kvalifiserte kvinnelige søkere er størst. Det er blant de yngre, noe som har medført at vi primært lyser ut stillinger på førsteamanuensis-nivå der brorparten av søkerne forventes å være yngre enn de som vil søke utlyste professor-stillinger, skriver han i en epost til Uniforum.

Fakultetet har i dag bare 20 prosent kvinner i de aktuelle stillingskategoriene, og førsteamanuensisstillingene er ønsket brukt som en måte å få en større andel kvinnelige ansatte. Han mener at problemstillingen er løst på en tilfredsstillende måte. 

– Vi har drøftet ulike formuleringer i utlysningstekster både med UiO sentralt og med likestillingsombudet. Hensikten har vært å legge til rette for at kvinner kan nå opp i konkurransen om faste vitenskapelige stillinger hos oss, samtidig som vi holder oss innenfor lovverket, skriver Dæhlen. 

Står ingenting om kjønn i utlysningene

Selv om rekrutteringsmetoden begrunnes med kjønnsbalanse er det ingenting i utlysningen til stillingen som vitner om at rekruttering av kvinner er en prioritet. Det er ifølge Dæhlen, fordi man er redd for at kvinner i målgruppa skal reagere negativt på oppfordringer om å søke, og må ikke misforstås som at det ikke er viktig for MatNat. 

– Det viktigste vi gjør er at vi bruker søke-komitéer som får i oppdrag å lete etter kvalifiserte kvinner og om nødvendig oppfordre disse til å søke utlyste stillinger. Det har variert litt om vi har valgt å bruke en direkte oppfordring da noen har ment at dette også kan virke mot sin hensikt.

– Hvis man legger vekt på de siste 5 årenes produksjon, vil ikke det oftere favorisere yngre menn, som nesten alltid tar kortere foreldrepermisjon? 

– Barnefødsler og permisjoner de siste fem årene skal tas hensyn til i vurdering av kandidatene til stillinger, avslutter Dæhlen. 

Ikke måten å fremme likestilling på

Skjøstad i Forskerforbundet kan derimot ikke se at det er et godt likestillingstiltak å favorisere yngre søkere generelt. Hun mener at andre tiltak i større grad hadde vist at fakultetet ønsket flere kvinner.

– Med tanke på ny informasjon fra Uniforum om bakenforliggende motiver hos MatNat med tanke på å tiltrekke seg kvinnelige søkere, ser vi ikke det ut fra kunngjøringsteksten. MatNat ønsker bedre kjønnsbalanse blant ansatte, det er selvsagt bra, men kvalifikasjonsprinsippet gjelder ved vurdering av søkere. Et tiltak MatNat burde vurdert, var å lyse ut aktuell stilling som fast, ikke midlertidig. Trygghet og gode arbeidsvilkår verdsettes, særlig av kvinner, avslutter hun.

Emneord: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, diskriminering, likestilling, LDO Av Margrethe Gustavsen
Publisert 28. mars 2019 13:58 - Sist endra 28. mars 2019 13:58
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere