Britisk datakonsulent: – Det fantes ikke noe alternativ til University Health Network

Dekan Pål Barkvoll anklages for uregelmessigheter i forbindelse med utviklingen av et nytt forskningsadministrativt system. ForhoIdet mellom Barkvoll og  foretningsmannen og datakonsulenten Ian Finch, er et av temaene i bekymringsmeldingen.

SAMARBEIDET MED PÅL BARKVOLL: Forretningsmannen og datakonsulenten Ian Finch opererte med to selskaper, University Health Network Software Limited og Ian Finch & Associates Limited.

Foto: Uniforum

En forsker ved Det odontologiske fakultet har i en bekymringsmelding anklaget dekan Pål Barkvoll for brudd på forvaltningsloven og habilitetsregler i perioden 2009 og 2017. Bakgrunnen er påstander om avvik og urettmessigheter knyttet både til utviklingen av det forskningsadministrative systemet University Health Network og i forbindelse med innkjøp og drift av fakultetets elektroniske pasientjournalsystem Salud.

Ledig på markedet

Et tema i bekymringsmeldingen er relasjonen mellom Pål Barkvoll og forretningsmannen og datakonsulenten Ian Finch og hans to selskaper University Health Network Software Limited og Ian Finch & Associates Limited.

– Barkvoll kom til meg fordi han hadde respekt for mitt arbeid og fordi han visste at jeg hadde ledig kapasitet etter at jeg hadde forlatt Two-Ten Health, forteller Ian Finch i et telefonintervju med Uniforum.

– Kan du bygge et forskningssystem for oss, var spørsmålet fra Barkvoll. Jeg svarte at jeg i så fall måtte ha hjelp, men at jeg kjente de rette menneskene.

Ønsket klare skillelinjer

– Hvorfor ble Pål Barkvoll trukket inn som styremedlem («director» red. anm.) i selskapet UHNSL, og hva slags økonomisk kompensasjon fikk Barkvoll for dette engasjementet?

– Jeg ønsket Pål Barkvoll som styremedlem for å sikre at interessene til Universitetet i Oslo og de internasjonale samarbeidsuniversitetene ble ivaretatt. Barkvoll tjente ikke noen penger på dette, understreker Finch.

– Hvorfor gikk Barkvoll av som styremedlem allerede i 2010?

– Barkvoll skjønte at rollen i UHNSL kunne oppfattes som problematisk, og ba selv om å få gå av, svarer Finch. Han forteller at beslutningen om at all fakturering skulle gå gjennom selskapet Ian Finch & Associates også var motivert av et ønske om klare skillelinjer.

Ingen reell konkurrent

– Ble oppdraget lagt ut på anbud?

– Dette var et oppdrag som krevde en svært spesialisert ekspertise, sier Finch og trekker fram sitt kjennskap til fakultetets elektroniske pasientjournalsystem Salud.  Vi satte sammen et team med utgangspunkt i et lite antall personer med den nødvendige kompetansen. Etter min mening fantes det på dette tidspunktet ikke noe realistisk alternativ til denne framgangsmåten, hevder Finch.

Han vedgår at oppfatningen hans på dette området, neppe vil bli oppfattet som objektiv.

– Jeg foreslår at dere stiller disse spørsmålene til dekanene ved tannlegeutdanningene i London, Madrid og Boston som Pål Barkvoll konsulterte i begynnelsen av prosjektet. Jeg tror de kan bekrefte at det objektivt sett ikke fantes et realistisk alternativ til UHN, legger han til.

Enestående i verden

Dette gjelder ifølge Finch også det elektroniske pasientjournalsystemet Salud.

– Beslutningen om å signere kontrakt med Salud ble tatt før jeg ble ansatt i Two Ten Health, men jeg kjenner til at et annet alternativ ble vurdert og forkastet fordi dette alternativet ikke oppfylte målsettingene, sier Finch.

Han hevder at det på denne tiden kun fantes et selskap i verden som kunne tilby et alternativ til Salud. Dette er et amerikansk firma som leverer et system som primært er rettet mot å produsere fakturaer i forsikringssaker, og som ifølge Finch ikke hadde kapasitet til å tilby support utenfor Nord Europa.

– Salud er et system som er mer rettet mot klinisk pasientbehandling, operasjonell ledelse og finansiell kontroll, påpeker han.

Kritisk rapport

Samarbeidet med universitetet var, slik Ian Finch beskriver det, godt.

– Vi utviklet en prototype som fungerer svært godt, og vi var klare for å utvikle en ny versjon med større funksjonalitet.

Det var her det stoppet opp, ifølge Finch.  I en rapport utarbeidet i 2016 av en arbeidsgruppe gruppe ledet av tidligere USIT-medarbeider Thomas Evensen, blir serverløsning og sikkerhet trukket fram som viktige ankepunkter mot UHN. Rapporten konkluderer med at koden bør videreutvikles for å bedre funksjonaliteten. Spesielt gjelder dette tilpasninger for bruk av spørreskjema. Behovet for utvikling med hensyn til sikkerhet gjelder først og fremst forhold knyttet til kryptering og nøkkelhåndtering. 

– Var hovedproblemet at dere på dette tidspunktet satset på en utdatert windowsserver, og ikke en nettbasert løsning?

– Dette er et system som kan utvikles på hvilken som helst plattform. Vi hadde en svært dyktig sikkerhetsdirektør som anbefalte en egen klientserver nettopp av sikkerhetshensyn. Å utveksle informasjon over internett vil alltid innebære en viss sikkerhetsrisiko, kommenterer Finch.

– En klientserver er en gammeldags løsning, men etter vår mening også den sikreste løsningen, legger han til.

Liten avkastning

Det hevdes at fakultetet har brukt store summer på et prosjekt som aldri er blitt satt i produksjon. Finch på sin side forteller at mye av arbeidet han og hans medarbeidere la ned, ble underfakturert eller ikke fakturert overhodet.

Dette skyldtes dels at han så på oppdraget litt som en hobby, og dels at han og hans medarbeidere håpet at investeringene og arbeidet de la ned ville gi kommersiell avkastning i framtiden.

Universitetet i Oslo eier systemet, men vi ville ha rett til å bruke det, sier han og forklarer at ideen var at Universitetet i Oslo skulle få økonomisk kompensasjon når systemet ble brukt av institusjoner utenfor UiO.

Politisk beslutning

– Er systemet blitt tatt i bruk av noen av de opprinnelige samarbeidsuniversitetene?

– Systemet ble tatt i bruk av forskere ved New York University, opplyser Finch.

Han beskriver tilbakemeldingene fra de amerikanske forskerne som svært gode.

– Bakgrunnen for at samarbeidet stanset opp var motstand fra IT-avdelingene. Vi ble fortalt at samarbeidet ble avsluttet pga. sikkerhetssyn, men når vi ba om en nærmere redegjørelse for hvorfor denne utvekslingen av data utgjorde en sikkerhetsrisiko, var svaret at det kunne vi av sikkerhetshensyn ikke få vite.

– Slik vi ser det ble disse beslutningene tatt ut i fra politiske hensyn og ikke på bakgrunn av en reell sikkerhetsvurdering, hevder han.

Finch benekter at han har fått noen økonomisk kompensasjon i forbindelse med at Universitetet i Oslo overtok systemet i 2015.

– Jeg hadde mitt siste møte med USIT i 2018. Dere eier systemet. Dersom dere trenger hjelp til å videreutvikle det og sette det i produksjon, kan dere leie meg inn, sa jeg på møtet. Siden har vi ikke hørt noe, forteller Finch.

Alvorlige anklager

Ansatte ved UiO har stilt spørsmål ved din rolle i Two Ten Health og din myndighet til å signere kontrakter med UiO? Har du en kommentar til dette?

– Som konsernsjef i Two-Ten Health signerte jeg flere kontrakter mellom Two-Ten Health og UiO, men ikke den opprinnelige kontrakten som jeg går ut fra ble signert av administrerende direktør Carl Moynihan. Jeg vil ta det ille opp, dersom noen skulle anklage meg for å signere kontrakter som jeg ikke hadde myndighet til å signere. Dette er i så fall alvorlige anklager, kommenterer Finch.

“At the time of signing every agreement on behalf of Two-Ten Health I was an employee and an executive board director. I had legal authority to sign contracts on behalf of the company as the Chief Executive Officer. Carl Moynihan was also a board director throughout this period. The chairman of the board was David Phillips and there were two other non-executive directors” presiserer Finch i en epost til Uniforum.

Ikke oppsagt

Stemmer det at du ble oppsagt i Two-Ten Health?

– Nei, jeg ble ikke oppsagt. Jeg forlot Two-Ten Health fordi selskapet trengte en person som kunne takle de store finansielle utfordringene selskapet stod ovenfor på dette tidspunktet. Mine fortrinn har vært strategisk kundebehandling og produktutvikling, påpeker Finch og legger til at han etter at avtalen om at han skulle trekke seg tilbake ble inngått, fortsatte å fungere som konsernsjef i noen måneder. I denne perioden ledet han blant annet selskapets team under den internasjonale brukergruppesamlingen ved Universitetet i Oslo.

– Dette kunne jeg ikke gjort om jeg var blitt oppsagt, poengterer han.

Two-Ten Health bekrefter at Ian Finch er tidligere CEO i selskapet. Personen, som ber om å bli sitert som et medlem i ledergruppen, bekrefter også Finch versjon av historien om hvorfor han forlot selskapet.  

Deltok i fødselsdagsfeiring

Hvordan vil du beskrive forholdet mellom deg og Barkvoll? Stemmer det f.eks. at du var gjest da Pål Barkvoll feiret sin 50-årsdag?

– Jeg har gjennom hele mitt arbeidsliv lagt vekt på å utvikle et vennlig og personlig forhold til min medarbeidere og forretningsforbindelser fordi dette bidrar til et produktivt og hyggelig samarbeid, svarer Finch.

Finch forteller at han ble glad for invitasjonen til Pål Barkvolls 50-årsdag, men er i tvil om hvorvidt denne feiringen kan beskrives som privat, ettersom feiringen fant sted i fakultetets kantine, og med et stort antall UiO-ansatte og eksterne forretningsforbindelser på gjestelisten.

Gikk av med pensjon

 – Etter at Universitetet i Oslo avslo å gå videre med UHN, har du valgt å legge ned både UHNSL og Ian Finch and Associates Limited. Hva skyldes dette?

– UHNSL ble etablert for å implementere UHN-prosjektet. Vi valgte å legge ned selskapet da det ble klart for oss at prosjektet ikke ville bli videreført. Jeg avviklet Ian Finch and Associates Limited fordi jeg hadde fylt 70 og fått mitt første barnebarn. Jeg var klar for å pensjonere meg.  

 

Emneord: Odontologi Av Grethe Tidemann
Publisert 25. mars 2019 11:00 - Sist endra 9. okt. 2020 11:02
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere