Disse vil bli direktør for UiO:Norden

Den tverrfaglige storsatsingen UiO:Norden skal tilsette ny direktør. Her er søkerlisten!

TVERRFAGLIG: HF er vertsfakultet, men UiO:Norden favner også forskere innen samfunnsvitenskap, medisin og naturvitenskap.

Foto: Anders Lien

UiO: Norden er sammen med UiO: Livsvitenskap og UiO: Energi en av UiOs tre store tverrfaglige satsinger.

Satsingen er forankret i humaniora og samfunnsvitenskap, og skal gi ny kunnskap om de nordiske landenes historiske forutsetninger, utfordringer, paradokser og framtidsmuligheter. Det samarbeides også med forskere innen medisin og naturvitenskap, ifølge UiO:Nordens nettsider.

Mens UiO:Energi og UiO:Livsvitenskap begge har en direktør på topp, har UiO:Norden til nå holdt seg med en «faglig leder» i tillegg til styre og styreleder. Nå har UiO: Norden for første gang lyst ut den øverste lederstillingen som en direktørstilling. Da søknadsfristen gikk ut 17. mars, hadde 10 personer meldt seg.

Må kunne skape begeistring

UiO:Norden

* UiO:Nordens formål er å fremme ny og relevant kunnskap om Norden og det nordiske i en internasjonal eller global kontekst. Satsingen skal frembringe ny viten om nordiske modellers bærekraft, dilemmaer og utfordringer. Det gjøres blant annet ved å studere historiske forutsetninger; endringsprosesser – nåtidige så vel som tidligere – på tvers av kultur- og samfunnsområder; og ved å sammenligne andre land og regioner med den nordiske.

* Per i januar 2019 vil det være 8 tverrfaglige forskergrupper som er og har vært knyttet til UiO:Norden, gruppene arbeider med et vidt spenn av problemstillinger og samfunnsutfordringer knyttet til nordiske modeller. Ved utgangen av 2022, den vedtatte driftsperioden for satsingen, vil opp til 11 tverrfaglige grupper være opprettet og finansiert av UiO:Norden. Det humanistiske fakultet er vertsfakultet for satsingen.

UiO:Norden har et styre som ledes av HF-fakultets dekan, Frode Helland.

Haldor Byrkjeflot er satsingens faglige leder.

Mari Bergseth-Hasle er satsingens administrative kontaktperson.

* UiO:Norden tilsetter nå direktør fra og med september 2019.

Kilde: stillingsutlysningen og UiO:Nordens nettsider.

Blant de mest aktuelle søkerne til direktørstillingen, er nåværende faglig leder for satsingen, Haldor Byrkjeflot (60).

Fra UiO søker også professor i engelskspråklig litteratur Tore Rem (51) og førsteamanuensis i historie Sunniva Engh (44).

Ifølge utlysningsteksten ser UiO etter en «en dyktig nettverksbygger og leder med evne til å koordinere forskere og forskergrupper på tvers av fagområder og enheter. Den som ansettes forventes å kunne utvikle satsningen i en positiv retning og å kunne skape begeistring for UiO:Norden internt ved UiO så vel som eksternt.»

Blant kvalifikasjonskravene er dokumentert utdannelse på doktorgradsnivå eller tilsvarende innenfor humaniora eller samfunnsvitenskap, fortrinnsvis med vekt på Nordenrelevant tematikk.

Dette er søkerne*:

1 Muniarajan Ramakrishnan, 33, Assistant professor in clinical psychology, Oslo

2 Ivan Harsløf, 46, prodekan forskning, fakultet for samfunnsvitenskap, OsloMet

3 Kazimierz Musial, 50, førsteamanuensis ved Universitetet i Gdansk,

4 Mark Mansfield, 49, University District, Oslo,

5 Vidar Enebakk, 47, Sekretariatsleder, Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH)

6 Tore Rem, 51, professor i engelskspråklig litteratur, ILOS/UiO

7 Haldor Byrkjeflot, 60, professor og faglig leder for UiO:Norden

8 Lotta Strandberg, 52, førsteamanuensis ved fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge

9 Hans Weinberger, 56, Arbetsledig // konsult, Oslo

10 Sunniva Engh, 44, førsteamanuensis i historie på IAKH/UiO
 

* Listen er basert på offentlig søkerliste og fylt ut der Uniforum har funnet relevant tilleggsinformasjon.

Av Helene Lindqvist
Publisert 27. mars 2019 15:52 - Sist endra 27. mars 2019 18:03
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere