Upopulær omorganisering er styresak på SV-fakultetet

Forslaget om ny senterorganisering har skapt uro både hos ledere og vanlige ansatte på SV-fakultetet. Fredag skal fakultetsstyret diskutere saken på Lysebu.

Foto: Ola Sæther

SV-ledelsens forslag om å endre organiseringen av sentrene ARENA og TIK har utviklet seg til å bli en svært betent sak på fakultetet.

Tidligere denne måneden gikk Forskerforbundet, Akademikerne, Parat og NTL samlet ut i Uniforum med kritikk av prosessen og anklaget fakultetsledelsen for ikke å ta verken sine ansatte eller medbestemmelsen på alvor.

Fredag er det fakultetsstyret sin tur til å diskutere saken.

Omorganisering på SV-fakultetet

* Ledelsen på SV-fakultetet har startet en prosess som ser på nåværende organisering av fakultetets sentre.
* Av fakultetets ni sentre, er det bare to – ARENA senter for Europaforskning og TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur – som ikke ligger under et institutt.
* Spørsmålet er om også ARENA og TIK burde legges under institutter. Ifølge et notat fra dekanen vil dette kunne bidra til mer helhetlige faglige prioriteringer, bedre avveining mellom forskning og undervisning, synergigevinster i administrasjonen og en mer robust økonomi.
* ARENA er foreslått lagt til Institutt for statsvitenskap. TIK er foreslått lagt under Sosialantropologisk institutt, eller eventuelt organisert som et slags virtuelt senter, med et styre bestående av instituttledere fra de respektive fagfeltene.
* Saken har vært på høring med frist 15. februar i år, og det er lagt opp til to framtidige behandlinger i fakultetsstyret: Diskusjonssak 22. mars og vedtakssak 13. juni 2019.

Sa nei til lukket møte

Diskusjonssaken går for åpne dører på møterom Fyn på Lysebu hotell, opplyser fakultetsdirektør Gudleik Grimstad til Uniforum. Det er antatt at behandlingen av saken starter klokka 10.

At saken går for åpne dører har ikke vært noen selvfølge. Fakultetsledelsen ga nemlig styret mulighet til å be om lukket møte.

– Vi har fått vite at presse og andre ønsker å høre på. Da må styret få sjansen til å ta stilling til om de vil ha lukket eller åpent møte, forklarte Grimstad til Uniforum onsdag.

Men å stenge døren for tilhørere var altså ikke noe styret hadde behov for. Grimstad understreker overfor Uniforum at heller ikke han eller dekan Nils-Henrik von der Fehr hadde noe ønske om å føre saken bak lukkede dører, men at de altså ville la styret bestemme.

ARENA-ansatte: – Ingen skam å snu

I nettversjonen til sakskartet for møtet er det lenket opp 13 vedlegg til diskusjonssaken. Det nyeste dokumentet er et notat fra dekan Nils-Henrik von der Fehr, der han oppsummerer prosessen til nå. Notatet gir blant annet et resymé av høringssvarene i saken og en oversikt over historikk, antall årsverk og økonomisk utvikling for ARENA og TIK.

At prosessen er tatt dårlig i mot, legger notatet ikke skjul på:

Syv av åtte høringssvar er negative, konstateres det. Det vises også til at «Flere enheter påpeker at det har vært en mangelfull prosess, og at prosessen så langt har vært uklar, rask og ikke med tilstrekkelig informasjon.»

Dekanens konklusjon er likevel ikke å legge saken død, slik senterleder ved ARENA uttrykte ønske om i et intervju med Uniforum tidligere denne måneden.

I et debattinnlegg i Uniforum denne uka, oppfordrer fem administrative ansatte ved ARENA fakultetsstyret til det samme:

– Vi ber fakultetsstyret om å avslutte videre utredning og gi oss ro til å gjøre arbeidsoppgavene våre. Det er ingen skam å snu, skriver de.

– Behov for nærmere konsekvensutredning

Dekanen vil fortsette prosessen, og da gå noe grundigere til verks enn det som er gjort til nå.

I notatet slår han fast at det er «behov for en nærmere konsekvensutredning av forslagene før man eventuelt kan gjennomføre endringer. Det er også nødvendig med en nærmere presisering av eventuelle føringer for endringene, slik at man sikrer ivaretagelse av fakultetets og universitetets overordnede målsetninger.»

Dekanen påpeker videre at ingen av høringsuttalelsene har pekt på konkrete alternativer til de forslagene som ble presentert i høringsnotatet (se faktaboks). Imidlertid mener han at «det kan være grunn til å vurdere nærmere om det finnes slike» alternativ.

Her er saksliste og dokumenter til styremøtet

Av Helene Lindqvist
Publisert 21. mars 2019 16:37 - Sist endra 21. mars 2019 16:42
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere