SiO får 6,3 mill. kr. til å bedre psykisk helse og forebygge rusproblemer blant studenter

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) får tildelt 6,3 millioner kroner til arbeidet med å bedre studentenes psykiske helse og forebygge rusproblemer. 1,1 millioner  av pengene går til Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2019-2022.

Statsråd Iselin Nybø klipper over ei snor og erklærer SiO Helse for gjenåpnet. Hun er omkranset avv to menn og en kvinne til venstre og en kvinne  til høyre

PENGER TIL PSYKISK HELSE: Regjeringen gir SiO 6,3 millioner i arbeidet for studenters psykiske helse og forebygging av rusproblemer. Bildet er fra gjenåpningen av SiO Helse på Blindern i april i år.Statsråd Iselin Nybø klipper over snoren, mens UiO-rektor Svein Stølen holder den.

Foto: Ola Sæther

I november lyste Helsedirektoratet ut 20 millioner kroner gjennom tilskuddsordningen Studenter – psykisk helse og rusmiddelbruk. Nå er midlene tildelt. 14 universiteter og studentsamskipnader har fått til sammen 20 millioner kroner til 17 ulike tiltak, skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding. Pengene skal brukes til helsefremmende og forebyggende tiltak, samt ulike tjenestetilbud og prosjekter som bidrar til å heve kunnskapen om studenters helse og trivsel.

• Les også i Uniforum:

Gjenåpning: SiO satser tungt på psykisk helse

Selv om de fleste studentene har det bra, oppgir nesten en av tre at de sliter psykisk. Derfor styrket regjeringen satsingen på studenters psykiske helse i 2019. .

– For mange er studietiden en av de fineste periodene i livet, men dette kan også være en sårbar tid. Det er alvorlig at flere studenter enn før sliter med psykiske plager og rusproblemer. Derfor fortsetter regjeringen satsingen på psykisk helse og rusforebygging, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus er blant dem som har fått tilskudd. De får 5 250 000 kroner til digitalisering av selvhjelpsverktøy for psykisk helsehjelp. Fra før av tilbyr samskipnaden blant annet videokonsultasjoner og kurs i mestring og forebygging av depresjon, men nå skal selvhjelpsverktøy for psykisk helsehjelp bli tilgjengelig digitalt. Digitaliseringsprosjektet er et samarbeid med flere av de største samskipnadene.

Studentsamskipnadene har lenge sett behovet for å styrke studenters psykiske helse og gjøre mer for å forebygge rusproblemer.

- Studenter med psykiske plager og rusproblemer har samme rett til helsehjelp som andre, men vi ønsker å bidra til å styrke studentsamskipnadene og læringsinstitusjonenes eget arbeid med psykisk helse og rus, sier helseminister Bent Høie (H) i pressemeldingen.

Nytt av året er at samskipnadene har kunnet søke om midler for en periode på tre år. Det skal gi studentsamskipnadene mulighet til mer langsiktig arbeid for å fremme studentenes psykiske helse og forebygge rusproblemer. Alle søknadene som er innvilget er flerårige prosjekter.

–  Jeg er glad for at vi nå har gitt samskipnadene mer forutsigbare rammer for dette viktige arbeidet, sier Høie.

 

Dette er oversikten over dem som får penger:

 

Mottaker

Tiltak

Til utbetaling

Universitetet i Bergen

UiB mentor – videreutvikling

750 000

Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim

Ny kunnskap om studenters livskvalitet og treffsikre forebyggende tiltak

800 000

Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim

Lykkepromille

 

1 300 000

Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim

Styrking av studentfrivillighet og forsterket mottaksarbeid

1 000 000

Studentsamskipnaden i Innlandet

Trygg førsteårs student

 

850 000

Studentsamskipnaden i Agder

Studenters psykiske helse - en aktiv student er en mindre ensom student

800 000

Nord studentsamskipnad

Styrking av studenters psykiske helse - videreføre prosjektet "Første semester" og studentverter

1 000 000

Norges arktiske studentsamskipnad

Tettere på - for studenten

1 240 000

Studentparlamentet ved Universitetet i Tromsø

AnsvarsFull, Rusforebyggende arbeid - for studenten

1 000 000

Studentsamskipnaden i Østfold

Forebyggende og helsefremmende tiltak for studentene ved Høgskolen i Østfold

500 000

Studentsamskipnaden i Ås

Tiltak for å styrke studenenes psykiske helse og rusforebyggende arbeid

1 100 000

Studentsamskipnaden på Vestlandet

Etablering av mentortilbud til alle studenter på bachelor ved UiB, totalt 8000 studenter

 

810 000

Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge

Helsefremmende campusmiljø

750 000

Studentsamskipnaden i Molde

"MØTES"

550 000

ANSA

Søknad om midler til ANSAs arbeid med psykisk helse blant utenlandsstudenter

1 200 000

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2019-2022

1 100 000

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus

Digitalisering av selvhjelpsverktøy for psykisk helsehjelp

5 250 000

SUM

17 prosjekter

20 000 000

Emneord: Studentforhold, Studentsaker, SiO
Publisert 13. des. 2019 11:03 - Sist endra 13. des. 2019 11:06
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere