UiO får to av fire nye sentre for fremragende utdanning

Fire nye fagmiljøer får statusen Senter for fremragende utdanning. To av sentrene har UiO som vertsinstitusjon. Ytterligere ett har UiO som samarbeidspartner.

PRESTISJETUNGT: Jussprofessor Malcolm Langford  studiemiljøet CELL ved Det juridiske fakultet som har fått den prestisjetunge statusen Senter for fremragende undervisning. Her er han på møte om digitalisering med digitaliseringsminister Nicolai Astrup.

Foto: Ola Sæther

Fire nye fagmiljøer får status Senter for fremragende utdanning, melder Diku i en pressemelding.

To av disse holder til ved UiO:

SHE er et senter på medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo. Dette er et tverrfaglig senter innen helsefagene, med fokus på globale perspektiver på utdanning og at FNs bærekraftsmål blir en del av utdanningen.

CELL er et senter på juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Senteret har som mål å endre juristutdanningen i Norge. Med denne tildelingen har Universitetet i Oslo fire sentre for fremragende utdanning.

Samarbeid om geofag

Senteret iEarth har UiO som samarbeidspartner. iEarth er et konsortium innen geofag og geovitenskap. Universitetet i Bergen er vertsinstitusjon, mens Universitetet i Oslo, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet og the University Centre in Svalbard er samarbeidspartnere.

Det fjerde senteret som får SFU-status er COAST er et konsortium innen maritim utdanning. Universitetet i Sørøst-Norge er vertsinstitusjon, mens Høgskulen på Vestlandet, NTNU Ålesund og Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet er samarbeidspartnere.

Skal stimulere fremragende kvalitet

Sentre for fremragende utdanning (SFU) er en prestisjeordning som skal stimulere fremragende kvalitet i norsk høyere utdanning.

– Fagmiljøene som får denne statusen er fremragende på et internasjonalt nivå. De har vist at de er nyskapende i sitt arbeid med utdanning og har store ambisjoner for videre utvikling, sier Direktør i Diku, Harald Nybølet i pressemeldingen.

Etter tildelingen av fire nye sentre er det 12 fagmiljøer som har fått SFU-status.

– Sentrene er viktige pådrivere for utvikling av kvalitet i høyere utdanning, både på egen institusjon og for hele sektoren, sier Nybølet.

Tildeles for fem år

SFU-status tildeles for fem år med mulighet for forlengelse i ytterligere fem år etter en midtveisevaluering. Dette gir fagmiljøene ressurser til å jobbe målrettet og langsiktig med utvikling av undervisningstilbudet sitt, framheves det i pressemeldingen.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø er godt fornøyd:

– Vi må ha flere miljøer som går foran i arbeidet med å utvikle variert undervisning av høy kvalitet, for alle studenter fortjener å få god undervisning. Samfunnet og arbeidslivet må også ha gode kandidater fra universiteter og høyskoler. Derfor er det gledelig at vi nå får på plass flere sentre for fremragende utdanning, sier Nybø i pressemeldingen fra Diku.

Sentrene har et særlig ansvar for å spre kunnskap og praksis som fører til økt kvalitet i høyere utdanning, både i og utenfor egen institusjon.

– Vi vet at forelesninger er den mest benyttede undervisningsformen, og det er et stort potensiale for en mer innovativ undervisning hvor blant annet teknologi i større grad blir tatt i bruk. Det må spres kunnskap om og forskes mer på andre måter å organisere god undervisning på og her spiller SFUene en viktig rolle, sier Nybø.

 

Publisert 12. des. 2019 11:14 - Sist endra 12. des. 2019 11:14
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere