UiO fikk fem av åtte tildelinger til norske institusjoner fra Det europeiske forskningsrådet (ERC)

De fem tildelingene går til medisin, SV-fakultetet, HF, teologi og Mat.nat.-fakultetet. Det er det beste resultatet UiO noen gang har fått i ERC Consolidator Grants. Carl Henrik Knutsen  (bildet) er en av de fem fra UiO som har fått tildelingene.

En mann står og foreleser og strekker armene mot kameraet

PRESTISJESTIPEND: Professor Carl Henrik Knutsen ved Insitutt for statsvitenskap er en av fem UiO-forskere som har fått tildelt penger fra prestisjestipendet ERC Consolidator Grant.

Foto: Ola Sæther

UiO får fem av totalt åtte tildelinger til norske institusjoner, og dermed sitt beste resultat noen gang, står det i en melding som er lagt ut på nettsidene til Universitetet i Oslo.

De fem som har fått tildelt disse pengene fra ERC Consolidator Grants er Johanne Olweus fra Det medisinske fakultet,  Carl Henrik Knudsen fra SV-fakultetet, Wojciech Jacek Miloch fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Hugo Lundhaug fra Det teologiske fakultet og Catherine Bradley fra Det humanistiske fakultet.

– Dette er svært gode nyheter, og jeg vil gratulerer alle fem prosjektledere! Jeg er spesielt fornøyd med at tildelingene reflekterer UiO som et svært sterkt breddeuniversitet, med fem tildelinger til fem forskjellige fakultet. Det er også gøy å se at stadig flere yngre forskere og kvinnelige forskere søker og lykkes. ERC-tildelingene henger svært høyt, og at UiO nå har fått en «all time high»-uttelling forteller meg at vi har fremragende forskere som lykkes, og som får god hjelp fra forskningsadministrasjonen hos oss, sier rektor Svein Stølen.

Høy suksessrate for UiO

UiO hadde i alt 21 søknader til utlysningen.  Av disse gikk ni videre til runde 2 og intervju i Brussel, og til slutt var det altså fem søkere fra UiO som gikk hele veien til innvilget prosjekt. De fem fordeler seg på Social Sciences and Humanities med tre prosjekter, ett innen Life Science det siste innen Physics and Engineering. Med årets fem tildelinger av ERC Consolidator Grants overgår UiO fjorårets svært gode resultater med fire tildelinger, og suksessraten er nå nær 24 prosent, går det fram av meldingen.

Får skryt fra Iselin Nybø

Forskning- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø skryter av UiO: – Nok en gang viser de sterke forskningsmiljøene ved UiO at de gjør det godt i konkurransen om å få de prestisjefylte tildelingene fra Det europeiske forskningsrådet, sier hun.

Johanne Olweus skal bruke pengene til å forske på immunterapi i kreftbehandling. – I det planlagte forskningsprosjektet vil vi benytte mekanismen for avstøtning av transplantater, som skyldes en kraftig immunrespons, for å «avstøte» kreftceller, forklarer hun.

Carl Henrik Knutsen skal se på den politiske utviklingen i diktaturer. Catherine Anne Bradley skal forske på et enkelt øyeblikk i kristen liturgi og ser på det glade ropet t "La oss prise Herren." Hugo Lundhaug skal bruke forskningspengene til APOCRYPHA-prosjektet  som vil undersøke produksjonen og bruken av apokryfe bibeltekster i Egypt i hele perioden hvor koptisk var i bruk som litterært språk. Den siste tildelingen går til Wojciech Jacek Miloch fra Mat.nat.-fakultetet. Forskningspengene han får skal gå til forskning på ionosfæren det vil si det øverste laget av jordens atmosfære som er direkte koplet til verdensrommet.

– Vi skal bruke raketter, satellitter, avanserte numeriske modeller og statistiske studier med instrumenter i Arktis og Antarktis til å forstå rollen av høy-energetiske partikler fra solen for turbulens og ustabiliteter i den polare ionosfæren, sier han i artikkelen fra UiO.

• Les mer på nettsidene til UiO

(Oppdatert kl. 13:15)

 

Emneord: Forskning, ERC, Internasjonalisering
Publisert 10. des. 2019 12:57 - Sist endra 10. des. 2019 13:29
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere