2012

Publisert 14. des. 2012 13:30

– Det viktige med ein strategi er ikkje berre å finna ut kva me skal gjera, men like mykje å finna ut kva me ikkje skal gjera. Dette kan me hjelpa Universitetet i Oslo med, seier Esko Aho, leiaren for UiOs rådgjevande panel (Strategic Advisory Board) til Uniforum.

Publisert 14. des. 2012 11:10

Etter at Berlinmuren fall, har talet på internasjonale domstolar eksplodert. UiO-forskarane Andreas Føllesdal og Geir Ulfstein skal finna ut kvifor dei har oppstått, kva funksjon dei har, kva dei har oppnådd og kva legitimitet dei har. Prosjektet er eitt av fire som er blitt senter for framifrå forsking ved UiO.

Publisert 12. des. 2012 15:24

Kompetanseutvikling hos veiledere står sentralt når kvaliteten på UiOs ph.d.-utdanning skal forbedres.  

Publisert 12. des. 2012 12:21

Fem eller færre studenter tok eksamen i rundt 200 av emnene på Det humanistiske fakultet ved siste eksamen.

– Vi er kommet til et punkt hvor vi ikke kan kutte i emnetilbudet, uten å legge ned fag, sier instiuttledere.

Publisert 11. des. 2012 16:11

Informatikkstudentar er i gang med å utvikla prototypar på mobile applikasjonar for Universitetsbiblioteket. Det er først og fremst Realfagsbiblioteket som får nytte av den første mobile applikasjonen som informatikkstudentane utviklar for UB.

Publisert 7. des. 2012 16:44

220 jusstudenter tok for første gang i UiOs historie digital eksamen i emnet Prosess- og strafferett på Det juridiske fakultet, onsdag 5. desember. Studentene går alle på master i rettsvitenskap.

Publisert 7. des. 2012 09:53

NTNU-styret  ansatte i går  administrerende direktør i Helse Midt-Norge, Gunnar Bovim, som universitetets rektor de neste fire årene. Beslutningen var enstemmig.

Publisert 6. des. 2012 10:21

UiO avsluttar kontrakten med verdas største vaktselskap, G4S. Det stadfestar rektor Ole Petter Ottersen overfor Uniforum. Kontrakten vil dermed gå ut frå og med 1. juli 2013.

Publisert 4. des. 2012 16:19

Spesialistutdanningane for tannlegar får auka tilskotet med 8 millionar kroner i 2013. UiO vil dermed få like mykje utbetalt for kvar kandidat som Universitetet i Bergen, lovar Helse- og omsorgsdepartementet i eit brev til rektor Ole Petter Ottersen.

Publisert 3. des. 2012 16:57

Både jussprofessor Eivind Smith (63) og kriminologiprofessor Cecilie Høigård (68) har trekt seg som medlemar i det regjeringsoppnemnde romanifolket/taterutvalet etter intern strid. Samtidig har pensjonert seniorforskar Asbjørn Eide (79) trekt seg som leiar, men vil halda fram som medlem.

Publisert 3. des. 2012 14:08

– Når en krisesituasjon oppstår, er det for sent å lese beredskapsplanen for første gang, poengterte universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe på kommunikasjonsforum sist fredag.

Publisert 29. nov. 2012 10:12

Den internasjonale undersøkelsen fra det britiske selskapet Pearson bygger på gamle tall: - Dette sier ingen ting om tilstanden i norsk skole i dag. Vi er tvert om i framgang både i lesing, regning og naturfag, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Publisert 27. nov. 2012 16:17

– Det er viktig å ta betre vare på unge forskartalent, slik Forskingsrådet foreslår, seier UiO-rektor Ole Petter Ottersen etter å ha sett Forskingsrådets budsjettframlegg for 2014. Han etterlyser likevel ein større vilje til satsing på dei humanistiske faga. 

Publisert 27. nov. 2012 13:32

Universitetet i Oslo får fire nye nasjonale forskarskular innanfor farmasi, hjarteforsking, allmennmedisin og freds- og konfliktforsking. Det er klart etter at Forskingsrådet har løyvd 218 millionar kroner til ti nye forskarskular.

Publisert 26. nov. 2012 10:40

Et gjennomkorrupt russisk utdanningssystem ønsker å bygge opp en base av originale vitnemål fra vest-europeiske universiteter. Kunnskapsdepartementet ønsker å hjelpe til ved å oppfordre UiO, UiB og NTNU til å bidra med sine maler.