10

Sist endra 22. okt. 2012 09:32 av Helene Lindqvist

– Jeg vet at det er flere som har ønsket å klage, men som likevel har avstått fra det, sier professor Johan F. Storm. Han er svært kritisk til Forskningsrådets håndtering av SFF III.

Sist endra 25. okt. 2012 00:04 av Martin Toft

– Pengar som biblioteka har brukt til abonnement på vitskaplege tidsskrift, må overførast til forskingsmiljøa. Biologiprofessor Nils Chr. Stenseth meiner det må bli konsekvensen av auka bruk av ope tilgjengelege tidsskrift.

Sist endra 9. okt. 2012 15:10 av Helene Lindqvist

– Det finnes mer prekære behov i sektoren enn nytt veksthus på Tøyen, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen. Til tross for manglende bevilgninger over statsbudsjettet vurderer hun både veksthuset og det planlagte senteret for livsvitenskap som spennende prosjekter.  

Sist endra 3. okt. 2012 23:06 av Martin Toft

– No er desse rangeringane blitt den reine berg- og dalbana, synest UiO-rektor Ole Petter Ottersen etter å ha analysert  UiOs 202. -plass på målinga til Times Higher Education.  – Det er ikkje mange veker sidan me gjekk fram på Shanghai-rangeringa, og blei nummer 17 i Europa.

Sist endra 19. okt. 2012 11:12 av Helene Lindqvist

 – Internrevisjonen klarte ikke å forstå hvordan produktet vårt var bygget opp, sier IT-direktør Lars Oftedal. – Vi er ikke eksperter på ethvert fagområde, medgir revisjonssjef Sveinung Svanberg.

Sist endra 9. okt. 2012 15:08 av Helene Lindqvist

I strid med forventningene, kommer det ingenting til det nye veksthuset på Tøyen over statsbudsjettet for 2013. – Er det kanskje noe ved prosjektet vi må forbedre? funderer museumsdirektør Arne Bjørlykke.

Sist endra 15. okt. 2012 14:52 av Martin Toft

Rundt 4000 menneske deltok på UiO-festivalen laurdag 13. oktober. Det viser førebelse tal frå Kommunikasjonsavdelinga ved Universitetet i Oslo.

Sist endra 30. okt. 2012 09:22 av Helene Lindqvist

42 bekymrede nobelprisvinnere startet ballet tirsdag i forrige uke, og så langt har nærmere 75 000 forskere over hele Europa sluttet seg til. Kravet er at EUs regjeringssjefer går i mot kuttene i Europakommisjonens forslag til forskningsbudsjett.

Sist endra 4. okt. 2012 15:54 av Martin Toft

Tungrekneanlegget Abel blei offisielt opna av UiO-rektor Ole Petter Ottersen i Ole-Johan Dahls hus i ettermiddag. Abel er mellom dei 100 kraftigaste rekneanlegga i verda og kan få mykje å seia for forskinga på UiO.

Sist endra 10. okt. 2012 10:08 av Helene Lindqvist

Shabana Rehman, Jonas Gahr Støre og Donkeyboy skal lokke byens befolkning til Blindern på lørdag. – En fallitterklæring, mener universitetshistoriker John Peter Collett.

Sist endra 28. jan. 2013 14:42 av Helene Lindqvist

I Storbritannia og i EU blir fleire og fleire vitskaplege artiklar publiserte i ope tilgjengelege tidsskrift. – No håpar me at forskarar i Noreg fylgjer opp, seier overbibliotekar Live Rasmussen . Seminaret «Slipp forskerne fri» på fredag slepper fri denne debatten.

Sist endra 18. okt. 2012 08:33 av Helene Lindqvist

– De midlertidige, vitenskapelige ansatte får lite informasjon og vet lite om sine rettigheter. Skal vi bli hørt, er det viktig at vi samler oss, mener stipendiatene Leonora Onarheim og Meryl Søndeby Lillenes.   

Sist endra 23. okt. 2012 12:57 av Ola Gamst Sæther
Sist endra 23. okt. 2012 12:58 av Ola Gamst Sæther
Sist endra 23. okt. 2012 12:58 av Ola Gamst Sæther
Sist endra 15. okt. 2012 13:21 av Helene Lindqvist

– Når det er såpass mye diskusjon som nå, bør det nye hovedstyret og sekretariatet komme med en tydelig uttalelse om hva som gjelder, oppfordrer Kjersti Sørlie Rimer i FAP. – Ingen tvil om at alle medlemmer er likeverdige, mener lederkandidat Petter Aaslestad.

Sist endra 15. okt. 2012 14:44 av Martin Toft
Sist endra 17. okt. 2012 11:56 av Ola Gamst Sæther
Sist endra 15. okt. 2012 14:41 av Martin Toft
Sist endra 18. okt. 2012 14:08 av Martin Toft

Et nasjonalt kreftforskningsprosjekt ledet ved Oslo universitetssykehus har fått 40 millioner kroner fra Forskningsrådet. Professor i kreftbiologi ved Universitetet i Oslo, Ola Myklebost leder forskningen. Han er også seniorforsker ved Institutt for kreftforskning ved OUS.

Sist endra 29. okt. 2012 16:35 av Martin Toft

– Dess meir kunnskap me deler, dess meir kunnskap blir produsert, sa kunnskapsminister Kristin Halvorsen på eit seminar om open tilgang til forskingsartiklar på UiO i dag, 26. oktober. Forskingsrådet lova å øyremerkja pengar til publisering i opne kanalar.

Sist endra 22. okt. 2012 19:09 av Helene Lindqvist

– Vi er sterkt bekymret for ivaretakelsen av Hovedavtalen og medbestemmelsen ved UiO, skriver Akademikerne, Forskerforbundet, NTL og Parat i et felles brev til Universitetsstyret.

Sist endra 22. okt. 2012 15:15 av Martin Toft

Forskere ved UiO og flere andre forskingsinstitusjoner får 40 millioner kroner fra Forskningsrådet til genomforskning på torsk og laks. Det er "The Aqua Genome Project" ledet av biologiprofessor Kjetill S. Jakobsen ved Senter for økologisk og evolusjonær syntese (CEES) ved UiO som har fått pengene. 

Sist endra 8. okt. 2012 14:00 av Helene Lindqvist