08

Sist endra 28. aug. 2012 15:01 av Helene Lindqvist

– Den arabiske våren førte til at alle ville intervjua oss. Det seier formidlingsprisvinnarane Kai Kverme, Gunvor Mejdell  og Bjørn Olav Utvik på Senter for islam- og Midtausten-studiar.

Sist endra 24. aug. 2012 11:39 av Grethe Tidemann

UiOs forskningspris går i år til astrofysikeren og solforskeren Mats Carlsson.

– Først og fremst syns jeg det er spennende at det er så mye vi ikke vet, sier han.

Sist endra 28. aug. 2012 14:53 av Martin Toft

– Matematikk er både gøy og utfordrande. Det synest Cathrine Lowzow, som er ein av skuleelevane som tar universitetskurs i matematikk på UiO.

Sist endra 22. aug. 2012 14:36 av Helene Lindqvist

– Hvis jeg skal samle masse folk for å høre på meg, så skal jeg fenge dem, sier årets vinner av læringsmiljøprisen, universitetslektor Cathrine Wahlstrøm Tellefsen.  

Sist endra 10. aug. 2012 14:05 av Martin Toft

 – Språkspel som Wordfeud blir aller best når leksikografane og språkteknologane samarbeider om nyutvikling, seier språkprofessor Bolette Sanderson Pedersen.

Sist endra 28. jan. 2013 14:50 av Helene Lindqvist

– Der universiteta berre blir sett på som eit instrument for økonomisk omstilling, er faren stor for at den kulturelle arven som ligg i dei humanistiske faga, blir neglisjert. Det sa rektor Ole Petter Ottersen då han ynskte dei nye studentane velkomne til Universitetet i Oslo i ettermiddag.

Sist endra 2. aug. 2012 11:00 av Helene Lindqvist

Kunnskapsdepartementet har fordelt nye 24,3 millioner kroner til samarbeid innen høyere utdanning og forskning. Ved UiO får det marine forskningsmiljøet del i bevilgningen, ifølge departementets pressemelding.

Sist endra 22. aug. 2012 13:08 av Martin Toft
Sist endra 15. aug. 2012 15:05 av Martin Toft
Sist endra 23. aug. 2012 10:08 av Grethe Tidemann
Sist endra 23. aug. 2012 12:16 av Grethe Tidemann
Sist endra 16. aug. 2012 14:05 av Martin Toft

Professor Leif Groop ved Lunds universitet får Anders Jahres store medisinske pris på 1 million kroner. Han får prisen for sin banebrytende forskning på diabetes.

Sist endra 23. aug. 2012 12:16 av Grethe Tidemann
Sist endra 27. aug. 2012 11:33 av Ola Gamst Sæther
Sist endra 28. aug. 2012 15:00 av Helene Lindqvist
Sist endra 22. aug. 2012 14:55 av Helene Lindqvist
Sist endra 22. aug. 2012 15:01 av Martin Toft
Sist endra 2. aug. 2012 10:57 av Helene Lindqvist
Sist endra 15. aug. 2012 11:48 av Helene Lindqvist
Sist endra 6. feb. 2018 15:29 av Helene Lindqvist

– I en skriftlig kultur som akademia, er det egentlig ingen kjempeutfordring ikke å være så spontan muntlig, sier Hilde Haualand. Som første døve i Norge disputerer hun i dag for doktorgraden.  

Sist endra 22. aug. 2012 13:11 av Martin Toft