05

Sist endra 22. mai 2012 11:17 av Martin Toft

- Stortinget må nå prioritere forslaget fra Grunnlovsutvalget som skal styrke menneskerettighetenes vern i Grunnloven.Det er en naturlig oppfølging av endringen i Grunnlovens paragraf 2, mener direktør Nils A. Butenschøn på Norsk senter for menneskerettigheter ved UiO.

Sist endra 16. mai 2012 00:16 av Martin Toft

- Det er viktig og riktig at Kunnskapsdepartementet fylgjer opp veksten i søkinga til høgare utdanning med nye studieplassar, synest UiO-rektor Ole Petter Ottersen.

Sist endra 30. mai 2012 14:44 av hhruud@uio.no

– Det er urimelig å kreve at vi i stat og kommune skal vise langt mer moderasjon enn de som jobber i konkurranseutsatt sektor, sa nestleder i NTL, Anita Solhaug, under streikemøtet på Frederikkeplassen i dag.

Sist endra 16. mai 2012 15:19 av Martin Toft

– Hammerfest og Kirkenes er ikkje lenger to byar i utkanten av verda, derimot inngangsportane til to verdshav. Det konstaterte utanriksminister Jonas Gahr Støre på eit møte om tryggingspolitikk på UiO i dag.

Sist endra 29. mai 2012 09:46 av Martin Toft

I juni blir 20-årsjubileet for verdas første miljøtoppmøte markert med Rio +20. Universitetet i Oslo har skrive under på ein akademisk Rio-avtale. – Det er viktig at universiteta viser miljøansvar, seier rektor Ole Petter Ottersen.

Sist endra 3. mai 2012 13:28 av Martin Toft

Vikingskipssamlinga må bli på Bygdøy. Det er konklusjonen til eit internasjonalt ekspertutval som har vurdert risikoen av ei mogleg flytting av vikingskipa og dei andre gjenstandane i Vikingskipshuset.

Sist endra 8. mai 2012 10:03 av Martin Toft

Trodde du artikkelen din ble fagfellevurdert? Universitets- og høyskolerådet advarer mot useriøse e-tidsskrifter under falskt open access-flagg, og har fjernet nesten 200 tidsskrifter som tellende kanaler.

 

Sist endra 23. mai 2012 17:06 av Martin Toft

Det er fare for arbeidskonflikt i offentlig sektor. En mulig konflikt vil også ramme Universitetet i Oslo. Fristen går ut ved midnatt natt til torsdag.

Sist endra 24. mai 2012 11:33 av Martin Toft

Litt etter klokka 4 i natt blei det brot i meklinga mellom hovudorganisasjonane i offentleg sektor og Staten. På UiO er 350 av medlemane i NTL, Parat og Forskarforbundet tatt ut i streik. Akademikarane er enno ikkje ferdig med meklinga, og deira medlemer er ikkje tatt ut i streik.

Sist endra 9. mai 2012 09:55 av Martin Toft

Mindre frafall og raskere fullføring er kunnskapsminister Kristin Halvorsens viktigste mål for høyere utdanning. Ved UiO slutter 40 prosent av studentene, før de har tatt bachelorgraden, melder Universitas.

Sist endra 30. mai 2012 14:46 av Martin Toft

I dag tok Unio og Parat ut 90 fleire UiO-tilsette i streik. Dei arbeider til dagleg ved USIT, Universitetsbiblioteket og Naturfagsenteret. Rundt 440 UiO-tilsette er no i streik.

Sist endra 22. mai 2012 18:05 av Martin Toft

Endre Szemerédi blei svært rørt då han tok imot Abelprisen i matematikk frå kong Harald i Universitetets aula i ettermiddag. Det er tiande gongen Abelprisen blir delt ut.

Sist endra 22. mai 2012 17:58 av Martin Toft
Sist endra 7. mai 2012 14:26 av Martin Toft
Sist endra 25. mai 2012 14:25 av hhruud@uio.no
Sist endra 14. mai 2012 16:32 av Martin Toft
Sist endra 14. mai 2012 16:25 av Martin Toft
Sist endra 16. mai 2012 09:10 av Martin Toft

I boka «Den globale drabantbyen» gir forskere et annet bilde av Groruddalen enn det som ofte blir framstilt i media. – Men dette er ingen skjønnmaling, sier Thomas Hylland Eriksen.

Sist endra 4. mai 2012 13:04 av Martin Toft
Sist endra 6. mai 2012 22:54 av Martin Toft
Sist endra 14. mai 2012 14:01 av Martin Toft
Sist endra 4. mai 2012 15:53 av hhruud@uio.no

Barn som uten forvarsel blir flyttet hjemmefra av barnevernet husker hendelsen godt og er mer stresset enn barn som vet om flyttingen på forhånd.

Sist endra 31. mai 2012 10:23 av Martin Toft
Sist endra 25. mai 2012 14:37 av hhruud@uio.no

Hvert år sender Norwegian Resource Bank for Democracy and Human Rights (NORDEM) ut 50 til 60 valgobservatører til oppdrag rundt om i verden. Nytter det?