02

Sist endra 28. feb. 2012 13:55 av Martin Toft

– UiO må bruka sine eigne fotografar i publikasjonane og på nettsidene sine. Me må ikkje risikera at alle universiteta til slutt brukar dei same byråbileta. Denne oppfordringa kom fotograf Jan Unneberg med under opninga av utstillinga «UiO – en uke» i Galleri Sverdrup i går.

Sist endra 28. feb. 2012 14:08 av Martin Toft

– Det er viktig for studentane å sjå at utdanninga UiO gir dei, kan vera vegen til gode og viktige jobbar i samfunnet. Møtet med sentralbanksjef Øystein Olsen og rådgjevarane hans var eit godt døme på det, meiner rektor Ole Petter Ottersen, prorektor Inga Bostad og viserektor Ragnhild Hennum.

Sist endra 22. mars 2013 12:26 av Helene Lindqvist

I fjor avsluttet Universitetet i Oslo Ny UiO-web, et oppryddingsprosjekt på nettsidene med en prislapp på 26,5 millioner kroner. Samtidig erkjenner Universitetsstyret at nettsidene gir for dårlig tilbud til brukerne.

Sist endra 11. apr. 2019 16:24 av Helene Lindqvist

Trine Kvernmo har fått bedre helse og mer overskudd etter at hun begynte å trene.   – Jeg hadde aldri kommet i gang, hadde det ikke vært for ordningen med trening i arbeidstiden, sier hun.

Sist endra 22. feb. 2012 15:32 av Martin Toft

Jusprofessor Jan Fridthjof Bernt mener UiB brøt loven da en ph.d.-kandidat i forrige uke ble utestengt. Nå anbefaler han kandidaten å ta saken til Sivilombudsmannen. Samtidig skal rektor undersøke om UiBs regelverk er i tråd med loven.  

Sist endra 15. feb. 2012 16:45 av Martin Toft

– Eg vil ha ei open og inkluderande folkekyrkje som ikkje skil mellom dei omvende og andre kyrkjemedlemar. Det seier UiO-professor Knut Lundby, som stiller opp som leiarkandidat i Kyrkjerådet.

Sist endra 20. feb. 2012 15:53 av Martin Toft

Rett før jul blei det klart at Asker videregående skole var ein av dei 13 skulane i Oslo og Akershus som kunne kalla seg universitetsskule. – Det er me svært stolte av, seier rektor Wenche Engen Hanevik.

Sist endra 1. feb. 2012 11:39 av Martin Toft
Sist endra 14. feb. 2012 15:21 av hhruud@uio.no
Sist endra 2. feb. 2012 15:17 av hhruud@uio.no

Det juridiske fakultetsbiblioteks eldste boksamling inneholder litteratur fra 16-, 17- og 1800-tallet. Nå kan samlingen bli tilgjengelig i en digital, søkbar katalog.

Sist endra 23. feb. 2012 13:44 av Grethe Tidemann
Sist endra 3. feb. 2012 14:10 av Martin Toft
Sist endra 1. feb. 2012 11:47 av Ola Gamst Sæther
Sist endra 21. feb. 2012 16:31 av Martin Toft
Sist endra 3. feb. 2012 14:18 av Martin Toft

Over 2500 forskere boikotter Elsevier, et av verdens største forlag for vitenskapelige tidsskrifter. De mener forlaget støtter lovforslag som vil hindre vitenskapelig samarbeid.

 

Sist endra 14. feb. 2012 15:24 av hhruud@uio.no

En rekke undersøkelser har påvist at de vitenskapelig ansatte arbeider svært lange uker og at de må ta fritiden til hjelp for å få utført forskningsplikten. Den siste undersøkelsen fra Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) i 2011 stadfester funnene fra tidligere undersøkelser.

Sist endra 28. feb. 2012 13:31 av Martin Toft
Sist endra 20. feb. 2012 10:31 av Martin Toft
Sist endra 15. feb. 2012 15:33 av Martin Toft
Sist endra 17. feb. 2012 13:12 av Ola Gamst Sæther
Sist endra 17. feb. 2012 13:12 av Ola Gamst Sæther
Sist endra 1. feb. 2012 11:40 av Martin Toft
Sist endra 3. feb. 2012 16:14 av Martin Toft

– CIA brukar statistikken over kor mange barn som døyr i eit land, som indikator på kor nær eit land er å bryta saman. Det viser kor viktig helse er globalt, sa utanriksminister Jonas Gahr Støre på UiO i dag.

Sist endra 16. feb. 2012 13:12 av hhruud@uio.no