Forskerforbundet varsler om arbeidsbelastning til vitenskapelig ansatte

En rekke undersøkelser har påvist at de vitenskapelig ansatte arbeider svært lange uker og at de må ta fritiden til hjelp for å få utført forskningsplikten. Den siste undersøkelsen fra Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) i 2011 stadfester funnene fra tidligere undersøkelser.

Leder i Forskerforbundet, Bjarne Hodne (Foto: Erik Norrud)

– Vi håper at Arbeidstilsynet på bakgrunn av undersøkelsen fra AFI kan iverksette tettere kontroll og oppfølging av arbeidsvilkårene til vitenskapelig tilsatte ved landets universiteter og høyskoler, sier Bjarne Hodne, leder i Forskerforbundet.

Undersøkelsen fra AFI viser at gjennomsnittlig arbeidstid er 47,6 timer i uken og at forskningstiden blir salderingsposten til fordel for andre oppgaver innen ordinær arbeidstid.

– Forskerforbundet mener at arbeidsmengden til de vitenskapelige tilsatte må justeres slik at de får anledning til å utføre forskningsplikten innenfor normalarbeidsdagen. Det vil si at de som for eksempel skal ha 50-50 fordeling mellom undervisning og forskning, ikke kan pålegges mer undervisning enn at de har like mye tid til å forske, sier Bjarne Hodne, leder i Forskerforbundet.

Forskerforbundet viser i sitt brev også til Arbeidstilsynet tilsyn ved Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger og ved NTNU hvor det fremkommer beskrivelser og pålegg overfor tilsvarende forhold som AFI-undersøkelsen påviser.

Forskerforbundet ser alvorlig på saken og håper Arbeidstilsynet vil ta initiativ til tettere oppfølging av universitets- og høyskolesektoren.

Publisert 14. feb. 2012 14:58 - Sist endret 14. feb. 2012 15:24
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere