03

Sist endra 21. mars 2012 17:20 av hhruud@uio.no

– Arbeidsmiljøet er uformelt og jeg kan snakke med kollegene mine om alt mulig, sier ph.d.-stipendiat Ibrahimu Mdala. De utenlandske ansatte på Blindern trives blant sine norske kolleger, men synes friheten i jobben er utfordrende.

Sist endra 8. mars 2012 16:24 av Martin Toft

– Ungdom frå kriseråka land i Sør-Europa søkjer om opptak på høgare utdanning i Noreg. Og me bør ta imot dei, sa minister for høgare utdanning, Tora Aasland på Internasjonaliserings-konferansen i Universitetsaulaen i dag.

Sist endra 23. mars 2012 15:51 av Martin Toft

I dag overtar kunnskapsminister Kristin Halvorsen også oppgåvene til avgått statsråd Tora Aasland i Kunnskapsdepartementet.

Sist endra 14. mars 2012 10:53 av Grethe Tidemann
Sist endra 21. mars 2012 13:35 av Ola Gamst Sæther
Sist endra 11. mars 2012 23:30 av hhruud@uio.no

Forsknings- og utdanningsminister Tora Aasland ber landets universiteter og høgskoler om å strekke seg langt for å tilrettelegge studier og eksamen for studenter som er rammet av terroren.

Sist endra 14. mars 2012 11:04 av Ola Gamst Sæther
Sist endra 14. mars 2012 11:03 av Ola Gamst Sæther
Sist endra 14. mars 2012 11:03 av Ola Gamst Sæther
Sist endra 14. mars 2012 11:02 av Ola Gamst Sæther
Sist endra 16. mars 2012 16:17 av hhruud@uio.no
Sist endra 21. sep. 2017 11:23 av Ola Gamst Sæther
Sist endra 21. sep. 2017 11:23 av Ola Gamst Sæther
Sist endra 21. sep. 2017 11:23 av Ola Gamst Sæther
Sist endra 21. sep. 2017 11:24 av Ola Gamst Sæther
Sist endra 21. sep. 2017 11:24 av Ola Gamst Sæther
Sist endra 21. sep. 2017 11:24 av Ola Gamst Sæther
Sist endra 21. mars 2012 17:06 av hhruud@uio.no
Sist endra 23. mars 2012 15:58 av Martin Toft

Forskingsminister Tora Aasland er på veg ut av Slottet etter at ho har deltatt på sitt siste statsråd klokka 11. 00 i formiddag. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen får no ansvaret for forsking og høgare utdanning.

Sist endra 2. mars 2012 10:56 av Martin Toft

Forlaget Elsevier trekker sin støtte til et kontroversielt amerikansk lovforslag. Forskerne som boikotter forlaget tar snuoperasjonen som en suksess, men forlaget nekter for at underskriftskampanjen var utslagsgivende, skriver forskning.no

Sist endra 27. mars 2012 13:45 av Martin Toft

Noreg bør halda fram med dagens tilknyting til det europeiske forskingsområdet innanfor EU, konkluderer ein rapport som i går blei overrekt kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Sist endra 22. mars 2012 10:40 av Grethe Tidemann

Den ungarsk-amerikanske matematikaren Endre Szemerédi er tildelt Abelprisen for 2012.

Sist endra 29. mars 2012 15:06 av hhruud@uio.no
Sist endra 5. mars 2012 09:51 av Martin Toft