Ber om tilrettelegging for studenter rammet av terroren

Forsknings- og utdanningsminister Tora Aasland ber landets universiteter og høgskoler om å strekke seg langt for å tilrettelegge studier og eksamen for studenter som er rammet av terroren.

GOD TILRETTELEGGING. Universitetet i Oslo har ifølge universitetsdirektør Gunn-Elin Bjørneboe god tilrettelegging av studier og eksamen for studenter som er rammet av terrorhandlingene. Her fra minneseremonien på Blindern i august i fjor.

Foto: Martin Toft

I tiden som har gått etter 22. juli, har Kunnskapsdepartementet ifølge Tora Aasland mottatt henvendelser fra studenter som har klaget på manglende tilrettelegging av studiene for dem som ble rammet av terrorhandlingene.

– Jeg vil derfor henstille til alle universiteter og høyskoler om å strekke seg så langt det er mulig, sier Tora Aasland i et brev til universitetene og høgskolene datert 1. mars.

– Ikke minst med tanke på den kommende rettsaken, vil jeg minne om at det er viktig å vise smidighet og legge til rette for at studenter som har opplevd traumatiske hendelser, kan få muligheten til å gjennomføre planlagte studier, selv om de ikke vil være i stand til å følge normal studieprogresjon, sier Aasland.

Institusjonene har ansvaret

For å forsøke å legge best mulig til rette for dem som er berørt av terrorhandlingene, er Helsedirektoratet bedt om å koordinere relevant informasjon til alle rammede og berørte av hendelsene. I denne forbindelse har direktoratet ifølge brevet fra Aasland henvendt seg til blant annet Kunnskapsdepartementet for å få relevante opplysninger om hvilke muligheter som finnes ved universitetet og høyskoler.

”Departementet har informert Helsedirektoratet om at det i henhold til gjeldende lov om universiteter og høyskoler er institusjonene selv som har ansvar for å fastsette forskrifter og bestemmelser om deltakelse i undervisning og eksamen i høyere utdanning, og at studenter som har behov for spesiell tilrettelegging av studier og eksamen derfor må ta opp slike spørsmål med ”sin” institusjon”, heter det i brevet.

Nær kontakt med studenthelsetjenesten

Universitetsdirektør ved Universitetet i Oslo, Gunn-Elin Bjørneboe, sier universitetet fra første stund har arbeidet for god tilrettelegging for studentene.

–Vi har vært i kontakt med og hatt oppfølgingsmøter med de studentene hos oss som er rammet av terroren. Vi har i tillegg nær kontakt med studenthelsetjenesten, der studentene som ønsker det kan ta kontakt når som helst. Vi har også informert ledelsen ved enhetene om å finne gode løsninger og være fleksible når det gjelder tilrettelegging. Hver student har fått en egen kontaktperson på instituttet å snakke med, noe som har blitt godt mottatt, sier Bjørneboe.

Emneord: Studentforhold Av Helen Hillevi Ruud
Publisert 11. mars 2012 23:00 - Sist endret 11. mars 2012 23:30
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere