– Nettsidene gir for dårlig service

I fjor avsluttet Universitetet i Oslo Ny UiO-web, et oppryddingsprosjekt på nettsidene med en prislapp på 26,5 millioner kroner. Samtidig erkjenner Universitetsstyret at nettsidene gir for dårlig tilbud til brukerne.

PUSSET OPP NETTET. – Vi er flinke til å lage nytt innhold, men ikke like flinke til å holde det vedlike, sier nettredaktør for uio.no, Hildegunn Lunden . Etter at det ble brukt 26,5 millioner på å pusse opp nettsidene, skal de nå inn i IHR-prosessen. – Dette er en videreføring av det forrige prosjektet, poengterer Lunden.

Nylig vedtok Universitetsstyret at nettsidene skal prioriteres i prosessen Internt handlingsrom (IHR).

Styret erkjenner, slik det står i saksdokumentene for det åpne møtet som ble holdt i januar, at dagens nettsider gir ”for dårlig service til brukerne i form av ikke oppdaterte nettsider og innhold med for lav kvalitet.”

”Spesielt alvorlig er det innenfor området studieinformasjon hvor weben er hovedkanal både for informasjon og studentrekruttering. Problemstillingene omfatter også øvrige sider, noe som er med på å påvirke UiOs omdømme som forsknings- og studiested”, går det fram av saksdokumentene.
 

– Vellykket Ny UiO-web

Utgangspunktet for prioriteringen av nettsidene i IHR er webprosjektet ”Ny UiO-web”, der nettsidenes innhold og  struktur ble gjennomgått og oppdatert. Prosjektet karakteriseres av Universitetsstyret som vellykket, og en prioritering av nettsidene i IHR-prosjektet skal ifølge styret sikre en varig verdi av prosjektet.

– Utfordringen nå er organiseringen av nettarbeidet, sier prosjektleder for IHR, Ingar Pettersen

– Hvordan kan Ny UiO-web sies å være vellykket når kvaliteten av innholdet på nettsidene fremdeles beskrives som lav og ikke godt nok oppdatert?

– Prosjektet er vellykket med utgangspunkt i den organiseringen vi har i dag. Utfordringene som er nevnt er knyttet til oppdatering og vedlikehold av nettsidene og det at vi har for mange personer som publiserer, svarer Pettersen.


100 nettredaktører

Universitetet i Oslo har rundt 100 nettredaktører og varaer. Ifølge sakspapirene utgjør ikke redaktørarbeidet for disse mer enn 20 prosent. Mellom 1000 og 2000 ansatte publiserer på UiOs nettsider i mindre stillingsbrøker.

”Dette er et høyt tall. Flere av publisistene har ikke tilstrekkelig kompetanse og nettarbeid er ikke en prioritert oppgave. Det er utfordrende å kurse et så høyt antall ansatte og å vedlikeholde kompetansen når dette er en liten og ofte ikke prioritert del av stillingen”, står det i saksdokumentene.


– Ikke et nytt webprosjekt

Nettredaktør for uio.no, Hildegunn Lunden, er enig i at nettsiden trenger oppdatering, men presiserer at webprosjektet i IHR-prosessen ikke er et nytt prosjekt av typen Ny UiO-web.

 –Informasjonen på nettsidene må til enhver tid være oppdatert, og det er dette vi mangler ressurser til. Poenget med å prioritere nettsidene i IHR er å sikre at vi har folk til å vedlikeholde og oppdatere sidene, sier Lunden.

– Det er ikke veldig dramatisk at Ny UiO-web ikke løste alle problemer med nettsidene. Jeg synes det er positivt at vi i IHR-paraplyen kan komme et skritt videre. Nå har vi muligheten til å justere der det trengs, poengterer Lunden.

Hun forteller at brukerundersøkelsene av nettsidene har fått jevnt over gode tilbakemeldinger.

– Vi har et veldig godt utgangspunkt for gode nettsider, men det er også områder vi definitivt bør jobbe mer med. Hovedutfordringen vår er organiseringen av nettarbeidet, understreker hun.

Emneord: IHR, Web Av Helen Hillevi Ruud
Publisert 16. feb. 2012 12:52 - Sist endret 22. mars 2013 12:26
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere