Bokskatt kan bli åpen for publikum

Det juridiske fakultetsbiblioteks eldste boksamling inneholder litteratur fra 16-, 17- og 1800-tallet. Nå kan samlingen bli tilgjengelig i en digital, søkbar katalog.

GRATIANS DEKRET. Hovedbibliotekar Karen Danbolt blar i ”Gratians Dekret”, som er en samling kanoniske lovtekster skrevet på 1100-tallet av juristen Gratian. Boka er en del av samlingen på 20 000 bind som kan bli søkbar på Bibsys og tilgjengelig for publikum.

Foto: Helen Hillevi Ruud

Boksamlingen på 20 000 bind har ligget i magasinet i kjelleren på Domus Bibliotheca siden begynnelsen av 1990-tallet. I dag er bøkene katalogisert i Universitetsbibliotekets gamle, alfabetiske hovedkatalog. Nå kan den bli katalogisert i søketjenesten Bibsys.

– Dette er verdifulle og, mange av dem, sjeldne bøker. Noe av det er litteratur fra 1600- og 1700-tallet, som er grunnlitteraturen i alle fag innen samfunnsfag og humaniora, sier professor ved Det juridiske fakultet, Marit Halvorsen.


Vet ikke hva bøkene inneholder

Samlingen eies av Universitetsbiblioteket og består bl.a. av juridiske og samfunnsfaglige grunntekster, lovkommentarer, folkerettslige tekster og litteratur som ble brukt i rettsstudiet på 16- 17- og 1800-tallet.

ØNSKER BØKENE INN I BIBSYS. Professor Marit Halvorsen leder en arbeidsgruppe som skal utrede planene for den gamle boksamlingen.

 

– Det forskes aktivt i bøkene, men vi vet dessverre ikke nøyaktig hva samlingen inneholder, sier Halvorsen.

Hun er ansvarlig for en arbeidsgruppe som skal utrede etablering av et Forum for rett, samfunn og historie, i forbindelse med diskusjonen om mulighetene for en samlet arealløsning for Det juridiske fakultet. I denne utredningen inngår planene for boksamlingen.

– Grunnen til at samlingen ikke allerede er registrert i Bibsys, er helt enkelt et pengespørsmål. Hvis bøkene blir katalogisert der, vil forskere kunne bruke dem i større grad.


– Viktig del av historien

Nylig ble den pensjonerte historikeren og tidligere ansatt ved Det kongelige bibliotek i København, Karsten Christensen, invitert til Oslo for å vurdere boksamlingen.

– Dette er en interessant, omfattende samling som man bør se nærmere på. Spørsmålet nå er hva nøyaktig samlingen inneholder, hva det kan brukes til og hva det kreves av kuratormessig innsats. Uansett er den en viktig del av universitetets historie og rettshistorisk kultur, sier Christensen, som også er interessert i å finne ut om samlingen også har en fortid i dansk historie.


Vil flytte samlingen til biblioteket

Marit Halvorsen håper at boksamlingen kan flyttes til biblioteket, dersom Det juridiske fakultetet og Juridisk fakultetsbibliotek blir samlet i forbindelse med Entra Eiendoms planer om et kunnskapskvartal ved Tullinløkka.

– Hvis fakultetet blir samlet, flyttes kanskje hovedbiblioteket og hovedutlånssalen vil i så fall bli ledig. Rommet bør og må fortsette å være bibliotek. Boksamlingen kunne blitt flyttet opp til biblioteket og vært delvis åpen for publikum. Det vil ikke være arkitektonisk vanskelig, og det vil være mulig å bygge sikringsskap for å sikre at bøkene blir oppbevart på en ordentlig måte, forsikrer Halvorsen.

– Hvis bøkene blir gjort tilgjengelige for utlån, må de brukes med forsiktighet og eventuelt under oppsyn, understreker hun.

 
Emneord: Universitetsbiblioteket, Historie Av Helen Hillevi Ruud
Publisert 2. feb. 2012 14:39 - Sist endret 2. feb. 2012 15:17
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere