– Denne streiken vinner vi

– Det er urimelig å kreve at vi i stat og kommune skal vise langt mer moderasjon enn de som jobber i konkurranseutsatt sektor, sa nestleder i NTL, Anita Solhaug, under streikemøtet på Frederikkeplassen i dag.

STREIKEMØTE. De streikende i NTL, Forskerforbundet og Parat ved Universitetet i Oslo møtte hverandre på Frederikkeplassen i dag. Blant appellantene var NTL-nestleder Anita Solhaug. Foto: Ola Sæther

De streikende i NTL (LO), Forskerforbundet (Unio) og Parat (YS) ved Universitetet i Oslo møttes i dag til streikemarkering på Frederikkeplassen.

De streikende ble møtt av en optimistisk nestleder i NTL, Anita Solhaug.

– Jeg er stolt over innsatsviljen og kampgløden jeg møter. Denne streiken vinner vi, sa Solhaug.

Moderate krav
– LO stat krevde moderate tillegg på nivå med resten av arbeidslivet. Svaret vi fikk var et tilbud som var betydelig under det alle andre har fått. Frontfagsmodellen legger opp til at lønnsutvikling i den konkurranseutsatte industrien skal være førende for de andre sektorene. Vi er varme forsvarere av den modellen, men statens tilbud var ikke i nærheten av ramma i frontfaget. Når staten lager sin egen definisjon av frontfagets rammer, går det galt, poengterte Solhaug i sin appell.

– Vi ligger langt bak gruppa det er naturlig å sammenligne oss med. Istedenfor å komme nærmere, ønsker vår arbeidsgiver at gapet mellom oss og privat sektor skal øke enda mer, sa Solhaug.

NTL-nestlederen viste til manglende gjennomslag for bedre rettigheter for innleide vikarer, tillegg for ubekvem arbeidstid og bedre betalt arbeid i helger og kvelder.

– Vår motpart har sagt nei til alle de viktigste kravene våre, poengterte Solhaug i appellen.

Viktig for kompetansen
– Et godt resultat er viktig for at staten skal kunne konkurrere om kompetansen, noe staten som arbeidsgiver selv bør være opptatt av, sa leder i YS-forbundet Parat, Hans-Erik Skjæggerud.  

– Frontfagmodellen skal gi oss gode oppgjør når det går godt i privat sektor. Staten kan ikke ensidig snu opp ned på dette midt i et lønnsoppgjør og finansiere et godt oppgjør i privat sektor med et dårlig oppgjør i statlig sektor.

Bryt meglinga med Akademikerne
Skjæggerud oppfordret staten til å bryte den pågående meglinga med Akademikerne.

– Skulle staten gjøre en avtale med akademikerne alene, går de i realiteten til full krig mot flertallet av de organiserte. Det kan ikke en rødgrønn regjering være bekjent av, understreket Skjæggerud.

– Kompetanse skal lønne seg
– At staten ikke ønsker å verdsette sine egne arbeidstakere på samme måte som arbeisgiver i privat sektor verdsetter sine arbeidstakere, er skammelig, provoserende og fullstendig uakseptabelt, uttalte medlem av Unios sentrale streikekomité, Kristian Mollestad.

– Vi er av den enkle oppfatning at kompetanse skal lønne seg i offentlig sektor. Da nytter det ikke at staten plutselig skal bryte med hele det inntektspolitiske samarbeidet for å gi oss en mindrelønnsutvikling sammenlignet med privat sektor. Hvis staten ikke lenger mener at frontfagsmodellen skal legge premissene for de store oppgjørene i staten, er det alvorlig. Det er et brudd som kan få langt større konsekvenser enn de aner, sa Mollestad.

– Det er regjeringen som har skyld i den situasjonen vi er i. Det er også regjeringen som kan gjøre noe med situasjonen ved å komme tilbake til forhandlingsbordet. Vi ønsker ikke en tvungen lønnsnemd, men en motpart som tar oss på alvor og som har den fullmakten som trengs for å inngå en tariffavtale med alle sine ansatte, avsluttet Mollestad.

Av Helen Hillevi Ruud
Publisert 30. mai 2012 14:28 - Sist endret 30. mai 2012 14:44
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere