24 millioner til mer samarbeid

Kunnskapsdepartementet har fordelt nye 24,3 millioner kroner til samarbeid innen høyere utdanning og forskning. Ved UiO får det marine forskningsmiljøet del i bevilgningen, ifølge departementets pressemelding.

VIL UTNYTTE RESSURSENE: – Jeg ønsker at universitetene og høyskolene utvikler tettere samarbeid som bidrar til bedre utnyttelse av faglige og økonomiske ressurser, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Foto: Ola Sæther

Kunnskapsdepartementet har fordelt 24,3 millioner kroner for fortsatt å støtte opp om godt og forpliktende samarbeid innen høyere utdanning og forskning. Målet er at universiteter og høyskoler skal ha tilbud som holder høy internasjonal kvalitet. 

– Jeg forventer at høyskolene og universitetene bruker midlene til strategisk å bygge opp robuste fagmiljøer og utvikle en tydeligere faglig profil, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen i en pressemelding.

2,8 millioner kroner går til samarbeid om marine miljø ved Universitetet i Tromsø, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Norsk Polarinstitutt, Havforskningsinstituttet, Meteorologisk institutt og Universitetsstudiene på Svalbard.

Samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon (SAK)

Flere rapporter og evalueringer har pekt på at det er mange små og sårbare fagmiljøer i Norge. Kunnskapsdepartementet har derfor siden 2010 årlig tildelt 50 millioner kroner for å stimulere til samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon (såkalt SAK-arbeid).

– Jeg ønsker at universitetene og høyskolene utvikler tettere samarbeid som bidrar til bedre utnyttelse av faglige og økonomiske ressurser. Slik kan vi fortsette å heve kvaliteten på norsk høyere utdanning og forskning, sier Halvorsen.

Nye tildelinger ventes til høsten

Kunnskapsdepartementet tildelte tidlig i vår til sammen 12 millioner kroner til Høgskolen i Oslo og Akershus (5 millioner), SAK i førskolelærerutdanningen (4 millioner) og fusjonsprosessen mellom Universitetet for miljø- biovitenskap og Norges veterinærhøgskole (3 millioner). SAK i førskolelærerutdanningen har dessuten fått en tilleggsbevilgning på 4 millioner kroner.

Midlene som er fordelt i denne omgang, er gjort ut fra en helhetlig utdannings- og forskningspolitisk vurdering av prosesser som har tydelige mål om arbeidsdeling og konsentrasjon, og som kan bidra til å utvikle profilerte institusjoner og robuste fagmiljøer. I løpet av høsten vil de resterende 13,7 millioner kroner bli fordelt.

Se oversikt over dagens fordeling

 

Emneord: Forskningssamarbeid
Publisert 2. aug. 2012 10:48 - Sist endret 2. aug. 2012 11:00
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere