Bør Forskerforbundet være kun for forskere?

– Når det er såpass mye diskusjon som nå, bør det nye hovedstyret og sekretariatet komme med en tydelig uttalelse om hva som gjelder, oppfordrer Kjersti Sørlie Rimer i FAP. – Ingen tvil om at alle medlemmer er likeverdige, mener lederkandidat Petter Aaslestad.

MÅ IKKE VÆRE FORSKER: – En leder bør ha høy faglig legitimitet. Men dette kan også gjelde en fakultetsdirektør eller en annen høyt kvalifisert, administrativt ansatt, sier valgkomiteens innstilte lederkandidat, Petter Aaslestad.

Foto: Tore Oksholen/ Universitetsavisa

– Forskerforbundet er i dag ikke flinke nok til å bygge broer mellom de vitenskapelige og de teknisk-administrative medlemmene.

Det hevder Kjersti Sørlie Rimer, som er leder i FAP, Forskerforbundets fagpolitiske forening for administrativt personale. Til daglig er hun teknisk direktør ved Universitetet for miljø- og biovitenskap.

Debatten om hvem som kan være leder i Forskerforbundet, er til syvende og sist en debatt om hvem som i det hele tatt kan være medlem, har fagforeningens hovedtillitsvalgte ved UiO Kristian Mollestad tidligere uttalt.


Forskerforbundets forening for administrativt personale (FAP)

* En av flere fagpolitiske foreninger i Forskerforbundet. Har som formål å bidra aktivt til Forskerforbundets politikk, med utgangspunkt i de teknisk-administrative medlemmenes interesser.
* Arrangerer jevnlig seminarer for sine medlemmer.
* Leder er Kjersti Sørlie Rimer. 
* Har kontaktpersoner ved alle større institusjoner hvor Forskerforbundet har medlemmer.
* Foreningen har ca 625 medlemmer. Administrativt ansatte i Forskerforbundet blir ikke automatisk medlem i FAP.
 

– Er du medlem, er du valgbar

Teknisk-administrativt ansatte Mollestad trakk seg fra ledervalgkampen i etterkant av at hans eget lokallag vedtok å støtte motkandidaten, professor Petter Aaslestad.

Spørsmålet om hvem som bør kunne være medlem i foreningen, dukker opp med jevne mellomrom, men blir hysjet ned, ifølge lokallagsleder Bjarne Meidell ved Universitetet i Bergen. Hans eget lokallag har kommet fram til at Forskerforbundets leder bør være professor.

FAP-lederen synes utspillet fra UiB er trist.

– Når det er såpass mye diskusjon som nå, burde det nye hovedstyret og sekretariatet komme med en tydelig uttalelse om hva som gjelder. Mener de at alle medlemmer er likeverdige og at alle er valgbare? Selv er jeg så firkantet at jeg tenker at er du medlem, så er du valgbar. Kvalifikasjonene må du selvsagt ha i bunn i tillegg, sier Rimer.

– Ikke noe hyggelig

I utgangspunktet er alle som jobber i sektoren, opptatt av god forskning og undervisning, framhever Rimer. Dersom disse, uansett stillingskode, kan samarbeide i samme fagforening, gjennom dialog og i arbeidsprogrammer, vil det styrke arbeidet, tror hun.

– Hva vil du si til teknisk-administrative medlemmer som lurer på om de har valgt feil organisasjon?

– Jeg tenker at vi ikke må la oss skremme av diskusjonen før vi har sett hva det nye hovedstyret mener. Jeg har stor tro på at vi sammen kan skape bedre lønns- og arbeidsvilkår. Forskerforbundet er dessuten en sterk fagforening å være medlem av i lønnsoppgjørene. Da er det lønnsomt å være med i en stor fagforening.

– Hva synes du selv om å være medlem i en organisasjon der debatten med jevne mellomrom dukker opp om du er verdig som medlem? Og der du trolig heller ikke kan bli leder?

– Det er ikke noe hyggelig. Men man kan ikke trekke seg ut av den grunn, sier Rimer.

Ledervalg i Forskerforbundet

* Nåværende leder Bjarne Hodne sitter ut 2012.
* Ny leder og nytt styre for perioden 2013–2015 velges 17. oktober.
* NTNU-professor Petter Aaslestad er innstilt som leder. Hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet ved UiO Kristian Mollestad lanserte seg først som motkandidat, men har nå trukket seg.
* Forslaget til nye styremedlemmer inkluderer UiOs prorektor Inga Bostad.
* Forskerforbundet er en fagorganisasjon for ansatte i forskning, høyere utdanning, museer og kulturminnevern. Har i overkant av 18 000 medlemmer. Er tilsluttet hovedorganisasjonen Unio.

Selv har hun aldri følt seg uvelkommen. Og ingen har konfrontert henne med at hun selv eller andre medlemmer i teknisk-administrative stillinger ikke er ønsket eller ikke bidrar. Likevel vet hun at de som mener det, finnes.

Ser ikke behovet 

Litteraturprofessor Petter Aaslestad er etter all sannsynlighet Forskerforbundets neste leder. Han stiller seg nærmest uforstående til behovet for en ny medlemsdebatt.

– Det kommende ledervalget har aktualisert debatten om hvorvidt Forskerforbundet bør ha medlemmer som ikke er vitenskapelig ansatte. Ønsker du en slik debatt velkommen?

– Jeg kan ikke helt se at en debatt er aktualisert. Ingen vedtekter er endret. Det heter seg at Forskerforbundet er en fag- og interesseorganisasjon for ansatte i forskning, høyere utdanning, museer og kulturminnevern. Den formuleringen synes jeg er helt grei.

Å skille mellom vitenskapelige ansatte og andre ansatte blir kunstig i denne sammenheng, mener professoren.

– Jeg ser ikke skillet som reelt. Begge parter jobber i sektoren for et felles mål, slår han fast.

– Du mener altså at det ikke er behov for en medlemsdebatt?

– Jeg ser ikke noe behov for en debatt, nei. Jeg synes formuleringen er grei slik den står i dag.

– Noterer meg innspillet fra FAP

– Er du enig i at Forskerforbundets nye hovedstyre og sekretariatet bør komme med en uttalelse om hvem som er verdig medlemskap, og hvem som er valgbar til ledervervet? Er det i så fall noe du kommer til å initiere?

Det er ingen tvil om at alle medlemmer er likeverdige og valgbare. Jeg noterer meg innspillet fra FAP, og ser fram til nærmere dialog dersom jeg blir valgt. For øvrig merker jeg et stort engasjement blant medlemmene våre, som kommer med direkte henvendelser og innspill til meg om hva som bør settes på agendaen fremover. Jeg synes det er viktig nå først å avvente valget, og deretter er det to og en halv måned før det nye hovedstyret trer sammen, påpeker Aaslestad.

Ingen utdanningskrav

For å være med i Akademikernes underforbund Samfunnsviterne, som også kan være en aktuell fagorganisasjon for mange administrativt ansatte, kreves det hovedfag eller mastergrad. I Forskerforbundet er det ingen krav til utdannelse utover at medlemmet skal ha en «stilling som normalt krever høyere utdanning».

– Er det ikke rart at Samfunnsviterne krever hovedfag, mens Forskerforbundet ikke krever noen utdannelse?

– Jeg kjenner ikke godt nok til hva Samfunnsviterne har som målsetting. Så det kan jeg ikke kommentere noe videre, svarer Aaslestad.

– En kunne si at det var logisk at en måtte være forsker for å være medlem i Forskerforbundet?

– Det er flere som jobber for å fremme forskningen. Ikke bare forskere.

– Bør ha høy faglig legitimitet

– Mener du selv at Forskerforbundets leder bør være vitenskapelig ansatt?

– Nei, det mener jeg ikke. I kronikken jeg nylig hadde i Forskerforum, skriver jeg at en leder bør ha høy faglig legitimitet. Men dette kan også for eksempel gjelde en fakultetsdirektør eller en annen høyt kvalifisert, administrativt ansatt. Forskerforbundet har mange slike medlemmer.

 

Flere saker om valget i Forskerforbundet:

*
Trekker seg som lederkandidat
* – Klokt av UiO-laget å støtte Aaslestad
* Alliansebygging var utslagsgivende for Forskerforbundet
* Vil gjøre Forskerforbundet tøffere
* Petter Aaslestad vil lede Forskerforbundet

 

 


 

 

 

 

Emneord: Arbeidsforhold, Forskningspolitikk, Administrasjon Av Helene Lindqvist
Publisert 15. okt. 2012 13:08 - Sist endret 15. okt. 2012 13:21
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere