– Et spørsmål for framtidige budsjetter

– Det finnes mer prekære behov i sektoren enn nytt veksthus på Tøyen, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen. Til tross for manglende bevilgninger over statsbudsjettet vurderer hun både veksthuset og det planlagte senteret for livsvitenskap som spennende prosjekter.  

SER BEHOVET: Kunnskapsminister Kristin Halvorsen karakteriserer det planlagte senteret for livsvitenskap som et veldig spennende konsept. – Men spørsmålet om finansiering må det kommes tilbake til, sier hun.

Foto: Ola Sæther

Det tyngste forskningsmiljøet for livsvitenskap i Norge, finner vi ved Universitetet i Oslo og universitetssykehusene i Oslo-området.

Livsvitenskapene kan lære oss mer om hva livet er og hvordan store folkesykdommer som kreft, Alzheimers sykdom og hjerte- og karsykdommer kan forebygges og helbredes, ifølge forskningsmagasinet Apollon.

Men i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2013 finnes det ingen midler til UiOs planlagte storsatsing: Et gigantisk senter for livsvitenskap. Dobbelt så stort som operaen i Bjørvika, og med en antatt prislapp på to milliarder.

– Ett av mange byggeprosjekter

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen velger å framheve at hun har fått gjennomslag i budsjettet for at det må bygges nytt.

– Ser regjeringen behov for et livsvitenskapssenter?

– Ja. Det gjør vi. Det er et veldig spennende konsept. Det som er nytt i budsjettet i år, er altså at vi har konkludert med at senteret må realiseres i et nytt bygg. Men spørsmålet om finansiering må det kommes tilbake til, sier hun til Uniforum.

– Den totale prislappen på livsvitenskapssenteret er tidligere antydet å bli på rundt to milliarder. Er det noe Norge har råd til?

– Ja, vi har råd til utfordringene på byggesiden. Men dette er bare ett av mange framtidige byggeprosjekter i sektoren. Så spørsmålet er på hvilket tidspunkt det kan prioriteres.

– Vil det skje innen de nærmeste ti årene?

– Ja, hvis jeg får fortsette som kunnskapsminister, ler Halvorsen. – Men mer seriøst må jeg si at dette er et spørsmål for framtidige budsjetter.

På planleggingsstadiet siden 1930-tallet

Et annet prosjekt det knyttes store forventninger til ved UiO, er det planlagte veksthuset ved Naturhistorisk Museum på Tøyen.

I 1998 vant Stein Halvorsen den internasjonale arkitektkonkurransen med prosjektet «Oase 60 grader nord». Planene for veksthuset går derimot så langt tilbake som til 1930-tallet. Opp gjennom årene er flere veksthus blitt tegnet og utredet, men samtlige har strandet fordi de nødvendige bevilgninger er uteblitt.

Private givere har sponset veksthuset med flere titalls millioner, men for å realisere planene trengs det fremdeles mer penger.

– Veksthuset har vært planlagt siden 1930-tallet. Er det urealistisk å tro at dette skal prioriteres over statsbudsjettet i nær framtid?

– Nei, det er ikke urealistisk. Veksthuset er et godt prosjekt, som også vil utgjøre et skikkelig løft for området rundt. Men vi har mange viktige bygg i kø i universitets- og høgskole-Norge, sier kunnskapsministeren.

Framhever interessen fra private givere

Halvorsen har merket seg den store interessen fra private givere til dette prosjektet, noe hun framhever som svært positivt.

– Vil du anbefale Naturhistorisk museum å forsøke å finansiere det hele privat, framfor å gå og vente på statsbudsjettene?

– Museet har gjort en svært god jobb med å skaffe private givere, men det er uansett nødvendig at også staten går inn med finansiering. Samtidig må vi se på behovene i sektoren under ett.

– Veksthuset på Tøyen er ingen akutt sak?

– Det finnes mer prekære behov enn dette, ja, medgir kunnskapsministeren.

Gaveforsterkningsordningen var lite brukt

Om prosjekter som veksthuset skal finansieres privat, ville en gaveforsterkningsordning kommet godt med. Etter forslag i stortingsmeldingen «Vilje til forskning» ble en slik ordning innført i 2006. Staten forsterket private gaver på over tre millioner kroner med 25 prosent. I fjorårets statsbudsjett ble ordningen imidlertid fjernet.

Ifølge Halvorsen ble ordningen avviklet på grunn av manglende etterspørsel. Hun understreker at regjeringen likevel stiller seg svært positive til private gaver.

– Hvem var det som ikke etterspurte ordningen?

– Den ble lite brukt, det ble ikke gitt så mange private gaver.

En som savner ordningen, er UiO-rektor Ole Petter Ottersen.

– I en tid der man etterlyser midler fra næringsliv til forskning, synes vi det er underlig at regjeringen ikke vil benytte seg av en så viktig incentivordning, sier han i en av dagens pressemeldinger fra UiO.

 

 

Emneord: Forskningspolitikk, Universitetspolitikk, Veksthus på Tøyen, Økonomi Av Helene Lindqvist
Publisert 8. okt. 2012 15:53 - Sist endret 9. okt. 2012 15:10
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere