Garantert gode resultater

Heller ikke prosjektleder Ingar Pettersen vet hva resultatet av Internt handlingsrom blir. Men han vet at det blir bra.

HVERDAGSKOST: – Det er helt normalt å få endrede arbeidsoppgaver. Det er mer normalt enn at oppgavene er konstante, sier IHR-prosjektleder Ingar Pettersen.  

Foto: Ola Sæther

Tjenestemannsorganisasjonene har lenge antydet at prosessen Internt handlingsrom (IHR) går for fort. Det samme har «vanlige» ansatte og deltakere i de ulike plan- og arbeidsgruppene.

Nå er de – i alle fall delvis – blitt hørt, og etter forslag fra universitetsdirektøren har Universitetsstyret vedtatt å utsette fristen for SA5-prosessen, organisasjonsutvikling av sentraladministrasjonen, fra februar til mars.

– Dette er en prosess hvor vi prøver å lytte, forklarer prosjektleder Ingar Pettersen.

Naturlig at folk er bekymret

Noe annet han må lytte til, både gjennom allmøter, Uniforum og andre fora, er ansatte som er bekymret for framtiden.

Internt handlingsrom (IHR)

*
Omorganiseringsprosess som skal frigjøre midler fra administrasjon og til kjerneoppgavene forskning og undervisning.
* Planlagt tidsrom er 2011–2013.
 

– Det er naturlig i en omorganiseringsprosess at folk er bekymret, konstaterer Pettersen, som har 25 års erfaring med slikt.

– Hva vil du si til de som er bekymret?

– Ta kontakt med din leder. Si hva du er bekymret for. Samtidig vil jeg minne om at det er helt normalt å få endrede arbeidsoppgaver. Det er mer normalt enn at oppgavene er konstante. Styret har dessuten gjort det klart at det ikke vil bli noen oppsigelser som følge av IHR.

– Hvor mange får endrede oppgaver? De fleste?

– Nei-nei-nei.

Mange er glade også

Det er for øvrig ikke slik at IHR fryktes av alle.

– Folk reagerer veldig forskjellig på prosessene. Vi prøver etter alle kunstens regler å gjøre dette best mulig, og det er viktig å få fram at mange er glade for IHR, understreker Pettersen.

Han mener enhver organisasjon med jevne mellomrom bør vurdere om den fungerer optimalt.

– Budskapet fra departementet er tydelig: Skal det skaffes mer penger til forskning og utdanning, må UiO omdisponere innenfor egne rammer. Derfor er det helt naturlig at denne prosessen er satt i gang. Jeg har kjørt mange slike gjennom de siste 25 årene, og jeg er optimist. Det kommer til å bli gode resultater. Garantert. 

IHR-prosessen kan være vanskelig å få full oversikt over for selv den smarteste, og prosjektlederen beskriver den også som «tungt materiale».

Bare de siste ukene har han jobbet med eksternt finansierte prosjekter, administrativ IT, studieadministrasjon og bilagslønn. IHR-sekretariatet har også arbeidet med mandatet for gjennomgang av arkivløsningene ved UiO, som sist uke ble behandlet i Universitetsstyret.  

Må orientere seg selv

Bekymringen bunner for mange i at de ikke har oversikt over hva som kommer til å skje. Men det har ikke nødvendigvis prosjektlederen heller:

– For eksempel må vi ikke glemme at styrets vedtak om en desentralisert modell var et retningsvedtak. Heller ikke vi i IHR-prosjektet vet hvordan den vil bli seende ut. Først må vi kartlegge hvilke funksjoner og arbeidsoppgaver som egner seg til å ligge sentralt eller desentralt.

– Det ryktes om en mystisk kartlegging der de som fyller ut skjemaene, ikke vet hva de skal brukes til?

– Det er ikke noe mystisk. Kartleggingen er ledd i en medvirkning der den enkelte fagdirektør prøver å få fram synspunktene i avdelingen. Hva skjemaene skal brukes til, står i prosjektplanen som ble lagt fram for Universitetsstyret og de ansattes organisasjoner i juni.

– Det er kanskje ikke alle som har lest prosjektplanen?

– Lederne har selvsagt et ansvar for å informere sine ansatte, men vi må også forutsette at de ansatte leser og orienterer seg selv. På IHR-sidene på nett er det god informasjon, og vi holder også allmøter.

Ikke perfekt

Hva som skjedde i oktober, da et vedtaksforslag om etableringen av en enhet for tjenesteleveranser ble endret i tolvte time, kan ikke prosjektlederen helt forklare. Forslaget måtte omformuleres, fordi det i strid med Hovedavtalen ikke var blitt forhandlet med tjenestemannsorganisasjonene.

Visste dere det ikke, eller glemte dere det bare?

– Jeg tør ikke si akkurat hva som skjedde. Men i en så stor organisasjon må det være rom for at ting kan bli feil. Det er ikke sånn at den totale perfeksjonisme råder overalt.
 

Les også:

* Ber universitetsdirektøren svare om IHR
* IHR: – Det meste er bestemt på forhånd
* Vil vite hva omorganiseringen koster

 


 

Emneord: Arbeidsforhold, IHR, Administrasjon Av Helene Lindqvist
Publisert 12. des. 2012 14:38 - Sist endret 14. des. 2012 10:03
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere