Vil vite hva omorganiseringen koster

Universitetsstyret har bedt IHR-ledelsen om flere tall. – Viktig for tilliten til prosjektet, sier varamedlem Karianne Bjellås Gilje.

UKJENT GEVINST: Det blir ofte gjentatt at omorganiseringen IHR vil resultere i en effektiviseringsgevinst på 30 prosent i penger og/eller kvalitet. Nå vil Universitetsstyret ha tall.  Bildet viser universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe og rektor Ole Petter Ottersen i en pause.

Foto: Ola Sæther

– Grunnprinsippet i Internt handlingsrom er å frigjøre midler til kjernevirksomheten. Derfor er det viktig å ha konkrete tall på hva prosessen vil bety for UiO, sier Karianne Bjellås Gilje som er ekstern vararepresentant i Universitetsstyret.

– Viktig for tilliten til IHR

Det blir ofte gjentatt at IHR vil resultere i en effektiviseringsgevinst på 30 prosent i penger og/ eller kvalitet. Men så langt er dette aldri blitt «bevist». Det finnes heller ikke noe regnskap på hva prosessen koster i seg selv.

Flere ganger når omorganiseringsprosessen har vært til behandling i Universitetsstyret, har medlemmer reist spørsmål om prosessens konkrete gevinster og kostnader. Det samme skjedde på møtet 4. desember. Denne gangen ble det også tatt med en vedtakstekst om at styret ønsker et budsjett på hva det vil koste å utvide med en plangruppe for arkiv, samt en oversikt over kostnader og forventede gevinster i andre deler av prosessen.

– Det er veldig viktig i den fasen vi er i nå og for tilliten til prosjektet, at vi får disse tallene, mener Gilje.

Ikke ute etter ære

Sentraladministrasjonens budsjetter skal etter planen strammes inn med 50 millioner kroner over en treårsperiode. De første ti millionene ble trukket i år. Ifølge IHR-prosjektleder Ingar Pettersen ble trekkene gjort basert på budsjettenes størrelse.

Internt handlingsrom (IHR)

*
Omorganiseringsprosess som skal frigjøre midler fra administrasjon og til kjerneoppgavene forskning og undervisning.
* Planlagt tidsrom er 2011–2013.
 

– Så IHR har ikke æren?

– Vi er ikke ute etter ære. Vi er ute etter å unngå dobbeltarbeid og å effektivisere arbeidsprosessene. Men de ti millionene som alt er borte, krever at avdelingene gjennomfører tiltak for å tilpasse seg en ny situasjon. Det er IHR.

Ikke alt kan måles i kroner

Prosjektlederen mener IHR kommer til å resultere i store gevinster.

– Men det er ikke alt som kan måles i kroner. Noe vil vi se i kvalitetsforbedringer som bedre beslutningsprosesser og tiltak som gir bedre ressursutnyttelse.

Mange UiO-ansatte, spesielt de som sitter i arbeidsgrupper eller plangrupper knyttet til prosessen, bruker en god del tid på IHR. En oversikt over hvor mange arbeidstimer dette utgjør til sammen, er ikke laget. Pettersen poengterer imidlertid at det er vanlig i enhver virksomhet å bruke tid på egenutvikling.

Overbevist rektor

Rektor Ole Petter Ottersen har like stor tro på IHR som prosjektlederen:

– IHR-prosessen har allerede ført til gevinster, og selv er jeg overbevist om at det vil bli ytterligere gevinster av betydelig omfang. I løpet av vårsemesteret vil det fremlegges en sak for styret som inneholder oversikt over oppnådde gevinster målt i kroner og kvalitet og hvilke kostnader som vil påløpe som følge av eventuelle nye IT-løsninger.

 

 


 

Emneord: Økonomi, IHR, Administrasjon Av Helene Lindqvist
Publisert 12. des. 2012 13:12 - Sist endret 14. des. 2012 12:45
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere