Forbereder seg på katastrofe

– Når en krisesituasjon oppstår, er det for sent å lese beredskapsplanen for første gang, poengterte universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe på kommunikasjonsforum sist fredag.

SMÅ TING AVGJØR: Teknisk direktør Per Syvertsen måtte medgi at slett ikke alle på UiO vet at det finnes en Vakt- og alarmsentral og at denne skal varsles ved ulykker eller farlige situasjoner. Dermed slipper en nødvendig ambulanse kanskje ikke inn på campus.

Foto: Illustrasjonsfoto/ Colourbox

– Hvem redder oss om noe skjer her i rommet? Ikke staten eller forvaltningen, men de som er til stede.

Det framhevet direktør for Holocaust-senteret og medlem av 22. juli-kommisjonen Guri Hjeltnes da hun fredag snakket for ledere og kommunikasjonsmedarbeidere på UiO om beredskap og erfaringer fra 22. juli.

Kunnskapsdepartementet har skjerpet kravene til beredskap ved universiteter og høgskoler, og Universitetet i Oslo har erkjent at det er en jobb å gjøre også her.

Vet ikke om vaktsentralen

Universitetets beredskapsplan for hendelser med behov for krisehåndtering ble sist oppdatert i oktober i år. Her finnes blant annet lister over tiltak ved 11 ulike hendelser, som pandemi, brannskade, dødsfall og bombetrussel.

– Når en krisesituasjon oppstår, er det for sent å lese beredskapsplanen for første gang, poengterte universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe på møtet, et såkalt kommunikasjonsforum.

Beredskapsledelsen ved UiO

* Beredskapsledelsen skal være forberedt på å kunne håndtere alle mulige scenarioer og trusler som universitetet kan bli utsatt for.
* Alle enhetene ved UiO er underlagt den sentrale beredskapsledelsen ved beredskap.

Leder: Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe
Operativ leder: Teknisk direktør Per Erik Syvertsen
Medlem: Kommunikasjonsdirektør Marina Tofting
Medlem: HR-direktør Anita Sandberg
Medlem: Sikkerhetsrådgiver Roy A. Benan
Medlem: Hovedverneombud Hege Lynne

UiOs nettsider om beredskap

Ifølge UiOs nettsted har alle ansatte rett til å være informert om beredskapsplanen. De skal også kjenne til varslingsrutinene på UiO. Hvor mange som har lest beredskapsplanen, er imidlertid ukjent. Teknisk direktør Per Erik Syvertsen måtte medgi at slett ikke alle engang vet at det finnes en Vakt- og alarmsentral og at denne skal varsles ved ulykker eller farlige situasjoner. Dette ønsket han å ta tak i.

En konsekvens av at ansatte og studenter ikke kjenner til vaktsentralen, kan være at en ambulanse ikke slipper inn på campus. Det er nemlig vaktsentralen som åpner bommene, ble det påpekt på møtet.

– Et lederansvar

– Beredskap krever at lederen tar ansvar og at linjen fungerer. Det som fungerer i en normalsituasjon, skal også fungere i en krisesituasjon, beskrev universitetsdirektøren.

Men dermed vil det som gjør UiO svak som arbeidsplass på en vanlig dag, kunne skape utfordringer i en krisesituasjon, påpekte HF-dekan Trine Syvertsen:

– Mange midlertidige ansatte vet for eksempel ikke hvem som er deres nærmeste leder. Oppstår det en situasjon, går de trolig heller til en de kjenner godt, enn til sin leder. Denne personen bidrar kanskje til å forverre situasjonen, advarte hun.  

Mange forstår dessuten ikke lederkabalen med administrativ linje og den andre linja, sa dekanen.

Av rapporten til 22. juli-kommisjonen mente hun UiO burde merke seg konsekvensene av instrukser som ikke ble fulgt og planer som ikke ble iverksatt. Hun framhevet også hvor viktig det er at det finnes oppdatert informasjon om hvilke ledere som er på ferie, og hvem som fungerer for disse. 

– Kommunikasjon er mye mer enn mediehåndtering, slo Syvertsen fast.

Ble varslet av VG Nett

I juni i år ble Georg Sverdrups hus evakuert etter funnet av en plastkanne som luktet bensin.

Hovedverneombud Hege Lynne, som også sitter i UiOs sentrale beredskapsgruppe, hørte først om hendelsen fra VG Nett. Og de evakuerte studentene, hvorav mange hadde eksamen denne dagen, ble overlatt til seg selv, beklaget hun på møtet.

Kommunikasjonsdirektør Marina Tofting spurte om UiO ikke bare må se seg nødt til å erkjenne at universitetets egne nettsider aldri kommer til å være like oppdatert som VG i en krisesituasjon.

Kommunikasjonsforum

* Kommunikasjonsforum er en arena for dialog, erfaringsdeling og kompetanseheving mellom ansatte ved UiO som jobber med kommunikasjon, informasjon og nettpublisering.

Universitetsdirektøren var ikke helt enig. Hun syntes UiO i alle fall burde strekke seg i den retningen.

Første dag på jobb

Samme dag som evakueringen hadde UiOs tekniske direktør sin første dag på jobb.

– Jeg har full forståelse for at de som ble evakuert, ble frustrert over dårlig informasjon. Noe av ansvaret for det, er mitt. Jeg hadde min første dag på jobb da noen kom løpende inn og sa at en skummel gjenstand var funnet i Georg Sverdrups hus, sa han.

En av lederne i salen tok tak i problemstillingen.

– For denne type stillinger bør det kanskje være et krav at man må gjennom beredskapsplanen før tiltredelse, mente han.

Universitetsdirektøren kommenterte senere at hun var godt fornøyd med Syvertsens innsats den aktuelle dagen.

Dialog med PST

UiO er i dag i dialog både med Politidirektoratet og PST, og det jobbes for å få innpass i Oslo kommunes beredskapsgruppe, fortalte universitetsdirektøren. Hun kunne også opplyse at scenarioene i beredskapsplanen vurderes fortløpende.

På møtet dukket det opp en rekke spørsmål og forslag. Hva er trusselbildet mot UiO? Hvilke situasjoner må vi ha planer for, og hvor detaljerte skal de være? Det er allerede mulig å massesende sms til studentene. Bør det samme kunne gjøres til de ansatte? Hva skal vi akseptere av ytringer og atferd hos studenter? Er forelesere for lite flinke til å slå ned på problematferd?

HF-dekanen reiste spørsmålet om i hvilken grad vi må tenke annerledes om trusselfaren i dag enn tidligere:

– Må vi når vi ser en forelesningssal som den vi er i nå, tenke på den som et sted der mange mennesker er samlet og potensielt kan være i fare?

Viktig å øve

Denne uka arrangeres det beredskapsøvelser ved flere av UiOs fakulteter.

– Vi er bare så gode som vi har øvd oss opp til å bli, sa universitetsdirektøren.

 

 

 

Emneord: Helse-miljø-sikkerhet (HMS), Arbeidsmiljø, Studentforhold Av Helene Lindqvist
Publisert 3. des. 2012 14:08 - Sist endret 3. des. 2012 14:42
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere