220 jusstudenter tok digital eksamen

220 jusstudenter tok for første gang i UiOs historie digital eksamen i emnet Prosess- og strafferett på Det juridiske fakultet, onsdag 5. desember. Studentene går alle på master i rettsvitenskap.

HELDIGITAL EKSAMEN: 220 jusstudenter ved UiO har for første gang gjennomført en heldigital eksamen.(Arkivfoto)

Foto: Ola Sæther

Det er første gangen ved UiO at skoleeksamen på denne skalaen blir gjennomført heldigitalt hvor kandidatene skriver på PC og leverer besvarelsen digitalt. Sensorene vil også i etterkant motta besvarelsen digitalt, skriver Det juridiske fakultet i en pressemelding.

Fakultetet ønsker fra og med våren 2014 å tilby digital eksamen til alle kandidater på 2. til  4. studieår ved fakultetet. Ved å innføre digital eksamen vil kandidatene få en bedre studiekvalitet og eksamenssituasjon, samtidig som arbeidsflyten for sensorer / vitenskapelige vil bli lettere.

Dette er en del av UiO-prosjektet om Internt handlingsrom (IHR) hvor målet er å komme frem til systemer og rutiner og organisasjonsformer som gir UiO en effektiv og profesjonell administrasjon som bidrar til å øke det interne økonomiske handlingsrommet for forskning og utdanning. IHR er en oppfølging av Strategi 2020.

Prosjektgruppen ved fakultetet består av leder Ove Einar Brusegard og medlem Aleksander Lorentzen, og de har i samarbeid med UiOs senter for informasjonsteknologi (USIT) arbeidet med dette i ett år, og utviklet en teknisk løsning som åpner for dette.

Studentene leverer inn besvarelsen digitalt, og de får tilsendt kvittering og kopi av besvarelsen på sin UiO-epostadresse. Dette er en sikker innlevering ved at den innleverte besvarelsen blir konvertert til pdf hvor den  blir vasket for all data som kan identifisere kandidaten, samt at den blir elektronisk signert av UiO. Hvert femte minutt blir det også tatt kopi av besvarelsen.

Det juridiske fakultet lister selv opp fordelene med digital eksamen:  

Fordeler for kandidatene:

Eksamen blir mer lik studie- / arbeidshverdagen.

Det gir bedre muligheter for å disponere besvarelsen, slik at kandidatene kan konsentrere seg om det faglige innholdet.

Det vil være tidsbesparende for kandidater å skrive på PC.

Likhet for kandidater ved at (utydelig) håndskrift ikke vil ha innvirkning på karakteren

 

Fordeler for sensorer / vitenskapelige

Sensorer vil få tilgang til besvarelsene uansett hvor de er forutsatt tilgang til internett.

Raskere og lettere for sensorene å få besvarelsene, samt tidsbesparende i forhold til hele sensurprosessen da koordinering av postgang bortfaller.

Sensorer vil ha mulighet til å kommentere besvarelsene digitalt, noe som medfører at de ikke trenger å ha sitt eget arkivsystem.

Det blir lettere for sensorer å lese maskintekst istedenfor håndskrift.

 

Fordeler for fakultetet og administrative:

Søknader om tilrettelegging vil bli sterkt redusert.

Kostnader forbundet med papir / ark / utskrift vil bli sterkt redusert.

Kostnader forbundet med distribusjon av eksamensbesvarelser til sensorer vil bortfalle.

Teknisk løsning for digital eksamen kan bruke den eksisterende tekniske plattformen.

 

 

 

 

Emneord: IHR, Jus, Universitetspolitikk, Studentforhold, Studentsaker
Publisert 7. des. 2012 16:44 - Sist endret 22. mars 2013 12:13
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere