Forskningsrådet deler ut 3,3 milliarder kroner til nyskapende forskning

 350 forskningsprosjekter fra hele landet slapp gjennom nåløyet etter at Forskningsrådet har fordelt 3,3 milliarder kroner til nyskapende forskning. UiO får 873 millioner til 89 prosjekter.

350 PROSJEKTER: – Vi trenger mer kunnskap, nye tjenester og mer innovasjon for å løse mange av de store utfordringene vi står overfor i dag, sier administrerende direktør John-Arne Røttingen i Forskningsrådet. De har nå  fordelt 3,3 milliarder kroner til 350 forskningsprosjektet.

Foto: Ola Sæther

– Regjeringen satser på forskning av høy kvalitet, og forskning som skal løse store samfunnsutfordringer. Denne tildelingen går til mange av våre beste forskningsmiljøer, og jeg er sikker på at dette vil gi mye ny og spennende kunnskap som bygger samfunnet vårt videre, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø i en presssemelding fra Forskningsrådet.

– I en tid der kunnskap og fakta utfordres, er det enda viktigere enn tidligere å satse på forskning, sier Nybø.

Ved UiO er det til sammen 89 prosjekter som får støtte fra denne tildelingen. Støttebeløpene varierer fra 12 millioner til 3,9 millioner kroner. En summering nettavisen Khrono har foretatt, viser at UiO  får til sammen 873 millioner kroner av den samlede potten på 3,3 milliiarder kroner. Et kort overblikk viser at prosjektene spenner fra forskning på persontilpasset medisin til pasienter med scizofreni  og hvilken effekt matkulturen hadde i middelalderbyer til forskning på strategien ved opptak av stemmegivningen i EU-parlamentet og utvikling av en sunnere diett i Norge.

• Les mer på UiOs nettsider

Tøff konkurranse

I år er ordningen for banebrytende forskning, kjent som FRIPRO, forsterket. Det er likevel svært tøff konkurranse om midlene.

– I år lå det an til at kun 6 prosent av søknadene ble innvilget. Forsterkningen i støtten øker innvilgelsen til 10 prosent og gir oss mulighet til å finansiere flere av de beste prosjektene på en arena der vi normalt må avslå mange svært gode søknader, sier John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Forskningsrådet i en pressemelding.

– Høy kvalitet

Mange av søknadene er spesielt rettet mot de prioriterte forskningsområdene.

– Vi trenger mer kunnskap, nye tjenester og mer innovasjon for å løse mange av de store utfordringene vi står overfor i dag. Forskningsrådet investerer målrettet i forskning som holder høy kvalitet og gir oss kunnskapen samfunnet trenger, sier Røttingen.

Vurdert av eksperter

Forskningsrådet mottok nesten 3000 søknader til fristen 10. april. 350 prosjekter slapp gjennom nåløyet og er sikret finansiering i 3-6 år.

Et stort apparat har vært i sving for å vurdere kvaliteten på søknadene, både i og utenfor Forskningsrådet.

–  For å gi hver søknad en så grundig behandling som mulig, har vi i Forskningsrådet håndplukket 750 internasjonale fageksperter til å vurdere søknadene, sier Røttingen.

Nest etter UiO er det NTNU som får mest penger fra denne tildelingen med 425 millioner kroner, mens OsloMet kommer på tredjeplass med en sum på 186 millioner kroner, går det frem av utregningen fra Khrono.

Her er en fullstendig oversikt over alle prosjektene som får tildelinger.

Forskningsrådet har gitt Uniforum  listen over alle prosjektene ved UiO som er kommet gjennom nåløyet:

               
Forskningsorganisasjon Fylke Prosjektnr Prosjekttittel Søknadstype Innstilt beløp* Porteføljestyre Program
3 UNIVERSITETET I OSLO Oslo 299941 Causal inference and discovery for the microbiome (CARDAMOM) Forskerprosjekt 12ᅠ000ᅠ000 Naturvitenskap og teknologi FRIPRO
4 UNIVERSITETET I OSLO Oslo 300049 Turning recessive epitopes into dominant epitopes: Application to a universal influenza vaccine Forskerprosjekt 12ᅠ000ᅠ000 Livsvitenskap FRIPRO
5 UNIVERSITETET I OSLO Oslo 300214 LAW22JULY: RIPPLES (Rights, Institutions, Procedures, Participation, Litigation:Embedding Security) Forskerprosjekt 11ᅠ999ᅠ000 Demokrati, styring og fornyelse  SAMRISK
6 UNIVERSITETET I OSLO Oslo 300309 Prediction of antipsychotic drug response; a personalised medicine approach in schizophrenia Forskerprosjekt 12ᅠ000ᅠ000 Helse BEHANDLING
7 UNIVERSITETET I OSLO Oslo 300495 Universal Natural Language Understanding Forskerprosjekt 11ᅠ986ᅠ000 Muliggjørende teknologier IKTPLUSS
8 UNIVERSITETET I OSLO Oslo 300587 InvertOmics - Phylogeny and evolution of lophotrochozoan invertebrates based on genomic data Forskerprosjekt 11ᅠ925ᅠ000 Livsvitenskap FRIPRO
9 UNIVERSITETET I OSLO Oslo 300740 Digital design of antibodies Forskerprosjekt 9ᅠ976ᅠ000 Livsvitenskap FRIPRO
10 UNIVERSITETET I OSLO Oslo 300767 Parsing the developmental and genetic architecture of risk and resilience in the adolescent brain Forskerprosjekt 12ᅠ000ᅠ000 Livsvitenskap FRIPRO
11 UNIVERSITETET I OSLO Oslo 300777 The Emergence, Life, and Demise of Autocratic Regimes Forskerprosjekt 12ᅠ000ᅠ000 Humaniora og samfunnsvitenskap FRIPRO
12 UNIVERSITETET I OSLO Oslo 300791 Synthesizing research on teaching quality Forskerprosjekt 8ᅠ946ᅠ000 Utdanning og kompetanse FINNUT
13 UNIVERSITETET I OSLO Oslo 300829 The impact of food culture in Medieval towns Forskerprosjekt 9ᅠ933ᅠ000 Humaniora og samfunnsvitenskap FRIPRO
14 UNIVERSITETET I OSLO Oslo 300837 An Analyst's Path to Quantum Symmetry Forskerprosjekt 11ᅠ150ᅠ000 Naturvitenskap og teknologi FRIPRO
15 UNIVERSITETET I OSLO Oslo 300870 Falling Fertility and Rising Social Inequalities Forskerprosjekt 12ᅠ000ᅠ000 Velferd, kultur og samfunn VAM
16 UNIVERSITETET I OSLO Oslo 300913 Shrinking the Planet: Psychotherapy and the New Global Middle Class. Forskerprosjekt 12ᅠ000ᅠ000 Humaniora og samfunnsvitenskap FRIPRO
17 UNIVERSITETET I OSLO Oslo 300948 Antimicrobial resistance gene dynamics in the infant gut microbial ecosystem Forskerprosjekt 11ᅠ755ᅠ000 Helse BEDREHELSE
18 UNIVERSITETET I OSLO Oslo 300995 Prisoner health in healthy prisons: Punishment, marginalisation, and access to welfare Forskerprosjekt 11ᅠ993ᅠ000 Velferd, kultur og samfunn VAM
19 UNIVERSITETET I OSLO Oslo 300997 Values-based legitimation in authoritarian states: top-down versus bottom-up strategies, the case of Russia Forskerprosjekt 10ᅠ803ᅠ000 Humaniora og samfunnsvitenskap FRIPRO
20 UNIVERSITETET I OSLO Oslo 301010 Pathways into Marginalization. A 28-Year Longitudinal Study from Adolescence to Middle Adulthood Forskerprosjekt 11ᅠ830ᅠ000 Velferd, kultur og samfunn VAM
21 UNIVERSITETET I OSLO Oslo 301013 Towards a mathematical model and a computational framework of the physical processes leading to Alzheimer's disease Forskerprosjekt 10ᅠ921ᅠ000 Naturvitenskap og teknologi FRIPRO
22 UNIVERSITETET I OSLO Oslo 301021 The Strategy of Recorded Voting in the European Parliament (StREP) Forskerprosjekt 12ᅠ000ᅠ000 Humaniora og samfunnsvitenskap FRIPRO
23 UNIVERSITETET I OSLO Oslo 301029 The reset hypothesis - fact or fiction? Are the favorable effects of breastfeeding on cardiometabolic risk factors mediated via weight loss? Forskerprosjekt 8ᅠ717ᅠ000 Helse BEDREHELSE
24 UNIVERSITETET I OSLO Oslo 301033 Co-constructing mathematics motivation in primary education. A longitudinal study in six European countries Forskerprosjekt 12ᅠ000ᅠ000 Utdanning og kompetanse FINNUT
25 UNIVERSITETET I OSLO Oslo 301049 Protein histidine methylation  
- molecular mechanisms and biological significance
Forskerprosjekt 9ᅠ959ᅠ000 Livsvitenskap FRIPRO
26 UNIVERSITETET I OSLO Oslo 301098 Towards a healthy and sustainable diet in Norway – The NOR-Eden project Forskerprosjekt 12ᅠ000ᅠ000 Livsvitenskap FRIPRO
27 UNIVERSITETET I OSLO Oslo 301153 Effects of multiple stressors on coastal copepods: MULTICOP Forskerprosjekt 10ᅠ341ᅠ000 Hav MARINFORSK
28 UNIVERSITETET I OSLO Oslo 301238 Mapping Planetary Geology and Water Resources by 
Ground Penetrating Radar and Magnetic Induction Spectrometer.
Forskerprosjekt 9ᅠ348ᅠ000 Naturvitenskap og teknologi FRIPRO
29 UNIVERSITETET I OSLO Oslo 301367 Unveiling the Nature of Gravity at Galaxy Clusters Scales Forskerprosjekt 10ᅠ467ᅠ000 Naturvitenskap og teknologi FRIPRO
30 UNIVERSITETET I OSLO Oslo 301395 Set to change - Early factors influencing neurocognitive plasticity and aging and the role of beta-amyloid and epigenetics: a twin study Forskerprosjekt 12ᅠ000ᅠ000 Livsvitenskap FRIPRO
31 UNIVERSITETET I OSLO Oslo 301443 Welfare State Support and Political Trust: Integrating Economic, Cultural, and Policy Explanations Forskerprosjekt 12ᅠ000ᅠ000 Velferd, kultur og samfunn VAM
32 UNIVERSITETET I OSLO Oslo 301510 Effective school - work transition processes for students with mild intellectual disability Forskerprosjekt 5ᅠ039ᅠ000 Utdanning og kompetanse FINNUT
33 UNIVERSITETET I OSLO Oslo 301519 BetterReading: Understanding gains in reading fluency Forskerprosjekt 11ᅠ974ᅠ000 Utdanning og kompetanse FINNUT
34 UNIVERSITETET I OSLO Oslo 301535 PriSUD-Nordic: Intervening substance use disorders in the prison population - A public health opportunity Forskerprosjekt 12ᅠ000ᅠ000 Helse BEDREHELSE
35 UNIVERSITETET I OSLO Oslo 301536 A multiomics approach towards personalized medicine in rheumatoid arthritis Forskerprosjekt 11ᅠ140ᅠ000 Helse BEHANDLING
36 UNIVERSITETET I OSLO Oslo 301584 Deciphering enzyme mechanisms by neutron crystallography in combination with complementary methods Forskerprosjekt 4ᅠ147ᅠ000 Muliggjørende teknologier NANO2021
37 UNIVERSITETET I OSLO Oslo 301592 Sperm Evolution in Birds Forskerprosjekt 9ᅠ448ᅠ000 Livsvitenskap FRIPRO
38 UNIVERSITETET I OSLO Oslo 301619 Tracking the deactivation of shaped zeolite catalysts in time and space using X-ray diffraction tomography Forskerprosjekt 9ᅠ914ᅠ000 Muliggjørende teknologier NANO2021
39 UNIVERSITETET I OSLO Oslo 301639 Permafrost ecosystems entangled with human life in Mongolia-  
evaluating the impact of land use change in a warming climate
Forskerprosjekt 11ᅠ991ᅠ000 Klima- og polarforskning KLIMAFORSK
40 UNIVERSITETET I OSLO Oslo 301711 Mixed-anion compounds – a novel material design concept Forskerprosjekt 7ᅠ195ᅠ000 Muliggjørende teknologier NANO2021
41 UNIVERSITETET I OSLO Oslo 301733 Value-Threads: Tracing the economy as technology and culture in an emergent value-economy Forskerprosjekt 10ᅠ090ᅠ000 Humaniora og samfunnsvitenskap FRIPRO
42 UNIVERSITETET I OSLO Oslo 301837 Multi-scale-multi-method analysis of mechanisms causing ice acceleration MAMMAMIA Forskerprosjekt 11ᅠ981ᅠ000 Naturvitenskap og teknologi FRIPRO
43 UNIVERSITETET I OSLO Oslo 301965 Rational design of vaccination strategies for Atlantic cod (VACSACOD) Forskerprosjekt 11ᅠ947ᅠ000 Hav HAVBRUK
44 UNIVERSITETET I OSLO Oslo 302001 Chinese Multilateralism and its Impact on Environmental and Democratic Governance in Africa and Latin America Forskerprosjekt 9ᅠ129ᅠ000 Global utvikling UTENRIKS, Asia i endring
45 UNIVERSITETET I OSLO Oslo 302048 Prognostic factors in cutaneous melanoma - towards a more personalized risk stratification Forskerprosjekt 7ᅠ661ᅠ000 Livsvitenskap FRIPRO
46 UNIVERSITETET I OSLO Oslo 302083 The Developing Communicator: Pragmatics, Sense Conventions and Non-Literal Uses of Language Forskerprosjekt 12ᅠ000ᅠ000 Utdanning og kompetanse FINNUT
47 UNIVERSITETET I OSLO Oslo 302203 Algorithms and Models for Socially Beneficial Artificial Intelligence Forskerprosjekt 11ᅠ965ᅠ000 Naturvitenskap og teknologi FRIPRO
48 UNIVERSITETET I OSLO Oslo 302219 Second-language communication in workplace settings - the case of Polish migrants in Norway (NorPol) Forskerprosjekt 11ᅠ983ᅠ000 Humaniora og samfunnsvitenskap FRIPRO
49 UNIVERSITETET I OSLO Oslo 302297 Comparing Histories of Antisemitism in Contemporary Europe Forskerprosjekt 7ᅠ442ᅠ000 Global utvikling UTENRIKS, Europa i endring
50 UNIVERSITETET I OSLO Oslo 302452 Establishing a role for LTK as a regulator of the proteostasis network in response to folded proteins Forskerprosjekt 10ᅠ552ᅠ000 Livsvitenskap FRIPRO
51 UNIVERSITETET I OSLO Oslo 302483 Neuronal self-defence: Identification of mechanisms that protect dopaminergic neuronal health during aging Forskerprosjekt 11ᅠ441ᅠ000 Livsvitenskap FRIPRO
52 UNIVERSITETET I OSLO Oslo 302573 Fakespeak - The language of fake news 
Fake news detection based on linguistic cues
Forskerprosjekt 11ᅠ731ᅠ000 Demokrati, styring og fornyelse  SAMRISK
53 UNIVERSITETET I OSLO Oslo 302597 India's Footprint in Africa: South-South Cooperation and the Politics of Gifts and Reciprocity Forskerprosjekt 5ᅠ911ᅠ000 Global utvikling UTENRIKS, Asia i endring
54 UNIVERSITETET I OSLO Oslo 302647 Fine-tuning of adaptive immunity: Signalling in experienced T cells Forskerprosjekt 12ᅠ000ᅠ000 Livsvitenskap FRIPRO
55 UNIVERSITETET I OSLO Oslo 302661 Immigration, Inequality and the Welfare State: A Modern Macroeconomic Approach Forskerprosjekt 11ᅠ975ᅠ000 Velferd, kultur og samfunn VAM
56 UNIVERSITETET I OSLO Oslo 302743 The Rough Ocean Forskerprosjekt 7ᅠ827ᅠ000 Klima- og polarforskning KLIMAFORSK
57 UNIVERSITETET I OSLO Oslo 302782 INOREG: INnovations in use Of REGister data for analyzing effects of primary and municipal care in patients with chronic diseases Forskerprosjekt 11ᅠ999ᅠ000 Helse HELSEVEL
58 UNIVERSITETET I OSLO Oslo 302791 Working Through Violence: SMEs and the SDGs in Fragile Urban Spaces (UrbanSMEs) Forskerprosjekt 12ᅠ000ᅠ000 Global utvikling NORGLOBAL2
59 UNIVERSITETET I OSLO oslo 303048 Private Lives: Embedding Sociality at Digital 'Kitchen-tables' Forskerprosjekt 12ᅠ000ᅠ000 Velferd, kultur og samfunn SAMKUL
60 UNIVERSITETET I OSLO Oslo 303201 New Frontiers of Speech: Linguistic Meaning and Communication in the Information Age Forskerprosjekt 9ᅠ068ᅠ000 Velferd, kultur og samfunn SAMKUL
61 UNIVERSITETET I OSLO Oslo 303353 The unfolded protein response signaling drives prostate cancer Forskerprosjekt 11ᅠ998ᅠ000 Livsvitenskap FRIPRO
62 UNIVERSITETET I OSLO Oslo 303422 Professional Actors’ Work on Retaining Students in Secondary Education Forskerprosjekt 10ᅠ966ᅠ000 Utdanning og kompetanse FINNUT
63 UNIVERSITETET I OSLO Oslo 303490 Natriuretic PEPtide SIgnalling in the HEART: Mechanisms, compartmentation and mitochondrial effects Forskerprosjekt 12ᅠ000ᅠ000 Livsvitenskap FRIPRO
64 UNIVERSITETET I OSLO Oslo 303585 Automated Cyberthreat Hunting and Cyber-relevant Incident Response for Critical Infrastructures Forskerprosjekt 11ᅠ934ᅠ000 Muliggjørende teknologier IKTPLUSS
65 UNIVERSITETET I OSLO Oslo 299897 A Stochastic ContROL approach to machine Learning with applications to Environmental Risk models (SCROLLER) Unge forskertalenter 7ᅠ867ᅠ000 Naturvitenskap og teknologi FRIPRO
66 UNIVERSITETET I OSLO Oslo 300205 Technology, biology and evidence - a relationship in flux Unge forskertalenter 7ᅠ980ᅠ000 Humaniora og samfunnsvitenskap FRIPRO
67 UNIVERSITETET I OSLO Oslo 300435 Emergent networks: Predicting strain localization and fracture network development Unge forskertalenter 7ᅠ583ᅠ000 Naturvitenskap og teknologi FRIPRO
68 UNIVERSITETET I OSLO Oslo 300726 Resisting bodies: The practices and politics of the immune system Unge forskertalenter 8ᅠ000ᅠ000 Humaniora og samfunnsvitenskap FRIPRO
69 UNIVERSITETET I OSLO Oslo 300814 Geometric and dynamical properties of rational maps (GrandDrm) Unge forskertalenter 7ᅠ988ᅠ000 Naturvitenskap og teknologi FRIPRO
70 UNIVERSITETET I OSLO Oslo 300929 Urban Transformation in a Warming Arctic: 
The Continued Effects of Nordic Colonialism in Urban Development and Planning
Unge forskertalenter 8ᅠ000ᅠ000 Humaniora og samfunnsvitenskap FRIPRO
71 UNIVERSITETET I OSLO Oslo 300931 Science Fictionality: Pathways to Possible Presents Unge forskertalenter 8ᅠ000ᅠ000 Humaniora og samfunnsvitenskap FRIPRO
72 UNIVERSITETET I OSLO Oslo 301004 Re-thinking the programming hypothesis: 
Prenatal maternal anxiety/depression, DNA methylation and child psychopathologi. A sibling design.
Unge forskertalenter 8ᅠ000ᅠ000 Livsvitenskap FRIPRO
73 UNIVERSITETET I OSLO Oslo 301096 MAgma PLays with sedimEntary rockS - Element exchange between magma, sedimentary host-rocks and environment Unge forskertalenter 8ᅠ000ᅠ000 Naturvitenskap og teknologi FRIPRO
74 UNIVERSITETET I OSLO Oslo 301114 Norwegian across the Americas: New perspectives on heritage languages Unge forskertalenter 7ᅠ998ᅠ000 Humaniora og samfunnsvitenskap FRIPRO
75 UNIVERSITETET I OSLO Oslo 301538 Irregularity and Noise In Continuity Equations Unge forskertalenter 7ᅠ993ᅠ000 Naturvitenskap og teknologi FRIPRO
76 UNIVERSITETET I OSLO Oslo 301552 Upscaling hotspots - understanding the variability of critical land-atmosphere fluxes to strengthen climate models Unge forskertalenter 7ᅠ955ᅠ000 Naturvitenskap og teknologi FRIPRO
77 UNIVERSITETET I OSLO Oslo 301625 The role of parental speech on infant language development: Insights from Norwegian language Unge forskertalenter 8ᅠ000ᅠ000 Humaniora og samfunnsvitenskap FRIPRO
78 UNIVERSITETET I OSLO Oslo 301767 Deciphering the role of the oxytocin system in mental traits and physical health Unge forskertalenter 7ᅠ990ᅠ000 Livsvitenskap FRIPRO
79 UNIVERSITETET I OSLO Oslo 301815 Evaluation optics of the nation state: The past, present and future of public documentation. Unge forskertalenter 8ᅠ000ᅠ000 Humaniora og samfunnsvitenskap FRIPRO
80 UNIVERSITETET I OSLO Oslo 302277 Orthogonal gauge duality & non-commutative geometry Unge forskertalenter 7ᅠ833ᅠ000 Naturvitenskap og teknologi FRIPRO
81 UNIVERSITETET I OSLO Oslo 302298 The SafeTwoTreat Study: Harnessing Pharmacogenetic Data For Safer Use Of Psychotropic Medicines In Pregnancy Unge forskertalenter 7ᅠ921ᅠ000 Livsvitenskap FRIPRO
82 UNIVERSITETET I OSLO Oslo 302326 What is the role of astroglial calcium signaling in hippocampal memory encoding? Unge forskertalenter 8ᅠ000ᅠ000 Livsvitenskap FRIPRO
83 UNIVERSITETET I OSLO Oslo 302590 Multifunctional tannic acid nanocoatings for bone-anchored implants with reduced infection risk Unge forskertalenter 8ᅠ000ᅠ000 Livsvitenskap FRIPRO
84 UNIVERSITETET I OSLO Oslo 302854 Exploring the Causal Effects of Immune Responses to Cognitive and Mental Health - Integrating Large-scale Genomics with Longitudinal Studies Unge forskertalenter 8ᅠ000ᅠ000 Livsvitenskap FRIPRO
85 UNIVERSITETET I OSLO Oslo 302935 CRISPR-Cas -mediated gene therapy for monogenic blood disorders Unge forskertalenter 7ᅠ991ᅠ000 Livsvitenskap FRIPRO
86 UNIVERSITETET I OSLO Oslo 303150 Cardiomyopathy Syndrome in Atlantic Salmon (Salmo salar): Fishing for a Cure Unge forskertalenter 8ᅠ000ᅠ000 Hav HAVBRUK
87 UNIVERSITETET I OSLO Oslo 303323 CyTOheart: Cytohesins in the heart - regulation of natriuretic peptide signaling Unge forskertalenter 8ᅠ000ᅠ000 Livsvitenskap FRIPRO
88 UNIVERSITETET I OSLO Oslo 303337 Positronium laser cooling Unge forskertalenter 8ᅠ000ᅠ000 Naturvitenskap og teknologi FRIPRO
89 UNIVERSITETET I OSLO Oslo 303372 The Lifetimes of Powerful Stories: Mythopolitics in South Asia Unge forskertalenter 7ᅠ995ᅠ000 Humaniora og samfunnsvitenskap FRIPRO
90 UNIVERSITETET I OSLO Oslo 300470 Egyptology and Feminist theory:  
Body/sex/gender in New Kingdom Egypt, and their formative environments
Mobilitetsstipend 3ᅠ617ᅠ000 Humaniora og samfunnsvitenskap FRIPRO
91 UNIVERSITETET I OSLO Oslo 303149 Rethinking fungal ecology in the era of omics and computational tools Mobilitetsstipend 3ᅠ900ᅠ000 Livsvitenskap FRIPRO
Emneord: Forskningspolitikk, Forskning Av Martin Toft
Publisert 18. des. 2019 10:47 - Sist endra 18. des. 2019 15:41
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere