HFs formidlingspris til Per Thomas Andersen

Professor Per Thomas Andersen ved Institutt for nordistikk og litteraturvitskap er tildelt HFs formidlingspris for 2003. Prisen er eit gåvekort på 10 000 kroner. Student Ellen Stokland ved Institutt for media og kommunikasjon fekk førstepremien for beste essay i masterklassen.

FORMIDLINGSVINNAR: Professor Per Thomas Andersen ved Institutt for nordistikk og litteraturvitskap er tildelt HFs formidlingspris.
Foto: Trine Nickelsen

Per Thomas Andersen får prisen for den mangfaldige produksjonen av bøker om norsk litteratur. Leiaren for priskomiteen, Jan Erik Ebbestad Hansen trekte først og fremst fram verket "Norsk litteraturhistorie" som gir ei omfattande framstilling av norsk litteratur frå mellomalderen og fram til i dag.

- Mange av hans kollegaer ville rekna det som eit umogleg prosjekt. Difor måtte nokon visa at det er mogleg. Det har Per Thomas Andersen gjort, understreka Ebbestad Hansen i talen til prisvinnaren.

Sjølv ville Andersen gjerne takka kollegaene sine for prisen.

- Ikkje minst vil eg takka dei for at dei nominerte meg til årets pris, sa han.

Så måtte han kvittera for prisen med å halda eit kåseri om formidling. Han let ikkje vera å senda ut ein liten brannfakkel i samband med debatten om å premiera vitskaplege artiklar som kjem på trykk i internasjonale forskingsstidsskrift.

- Det er ikkje rett at det er mogleg å gjera eit skilje mellom forsking og formidling. Formidling er å skapa møteplassar for utveksling av meiningar, slo han fast. Han kom også inn på dei store kunnskapsmengdene som både forskarar og andre blir rent ned av.
- Forgjengarane mine, som til dømes Francis Bull, kunne heile den norske og nordiske kanon i litteraturfaget. I dag går det ikkje an å ha fullstendig oversikt over eit fagområde. No er det viktigare å dyrka kunsten å kunna for lite. På den måten kan forskaren overføra kunnskapen og formidla kunnskapen til andre utanfor fagkrinsen, meinte han.

Det blei også tildelt prisar for beste essay blant masterstudentane. Førsteprisen, eit reisestipend på 10 000 kroner, gjekk til Ellen Stokland for essayet "De undertryktes karneval" medan andreprisen blei delt mellom Christer Dynna for artikkelen "Minneverdig fotografi" og Lars Audun Bråten for artikkelen "Salo, eller 28 år i sensurens skjærsild". I klassen for bachelorstudentane fekk Lars Tore Flåten førsteprisen på 6000 kroner med essayet "Døden. Om hvordan mennesket forsoner seg med døden."

Emneord: Priser Av Martin Toft
Publisert 9. des. 2003 17:00 - Sist endra 10. des. 2008 15:11
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere