Pål Rongved leder UiOs innovasjonsselskap

- Fra 1. januar 2004 begynner universiteter og høyskoler å utøve sin rett til patenterbare oppfinnelser som er gjort ved institusjonen. Ansatte ved UiO får en lovpålagt plikt til å informere sin arbeidsgiver om mulig patenterbare forskningsresultater, sier Pål Rongved.

IKKE PATENTPOLITI: - Birkeland innovasjon skal ikke være noe patentpoliti, sier innovasjonsrådgiver Pål Rognved.
Foto: Lars Hoff

Pål Rongved har siden juni fungert i stillingen som innovasjonsrådgiver og eneste ansatte i UiOs Technology Transfer Office (TTO). Det har nå fått navnet Birkeland innovasjon etter UiO-fysikeren Kristian Birkeland som grunnla Norsk Hydro.

- Birkeland innovasjon skal ikke være noe patentpoliti. Vi skal informere og motivere forskningsmiljøene ved UiO til selv å tenke på kommersialiserbarheten av sine forskningsresultater ved hjelp av ulike incentivordninger, fortsetter Rongved.

50-åringen er utdannet kjemiker ved UiO og har de siste 15 årene jobbet med forskningsledelse, innovasjon og patentering innenfor medisinsk bildediagnostikk i Amersham Health AS.

Biomedisin og IKT

- Det ser ut som om de fleste ideene i dag kommer fra to hovedområder ved UiO: Det ene er biomedisin som omfatter biologi, biokjemi, medisin og farmasi. Det andre er IKT, det vil si informasjonsteknologi, kommunikasjon og teleteknologi. Jeg har alt funnet 10-15 interessante prosjekter, avslører Rongved. Han presiserer imidlertid at Birkeland innovasjon skal tilby sine tjenester til alle fagområder ved UiO og eventuelt andre som ønsker å bruke dem til sin innovasjon.

Birkeland innovasjon vil dekke alle kostnader ved å kommersialisere et forskningsresultat og ta seg av alt det praktiske rundt en patentering. Rongved håper at TTO-et skal bli selvfinansierende i løpet av de første ti årene. Fram til det vil man måtte satse på finansiering fra statlige støtteordninger, især FORNY-midler fra Norges forskningsråd. Han understreker at selv om Birkeland innovasjon blir et aksjeselskap innen 1. april 2004, skal det være et ideelt foretak, 100 prosent eid av UiO.

Birkelandprisen

- Når det gjelder fordeling av framtidige inntekter, legger vi opp til følgende fordelingsnøkkel: Etter at Birkeland har fått dekket kostnader i forbindelse med patentering og liknende, skal 1/3 gå til oppfinneren, 1/3 til forskningsgruppen eller nærmeste administrative nivå og den siste tredelen til et fond som skal stimulere til mer forskning og nyskaping ved UiO, blant annet ved å dele ut entreprenørstipender og en pris til fremragende nyskaping, Birkelandprisen, sier Rongved.

Gründerne kommer

Forholdene har hittil ikke ligget godt til rette i Norge for gründervirksomhet basert på forskning ved universiteter og høyskoler, mener Rongved.

Men han tror at politikernes bevisste satsing på forskningsbasert nyskaping i senere år og at lovverket nå er på plass - både arbeidstakeroppfinnelsesloven og universitetsloven er nylig endret - vil lokke fram flere gründere. USA ligger 30 år foran oss på dette området, mens de store EU-landene begynte å endre lovpraksis i samme retning for mindre enn 15 år siden.

- Vi flytter inn i egnede lokaler i Gaustadbekkdalen til våren, men det langsiktige målet er å etablere oss på campus for å være synlig i forskermiljøene, forteller Rongved. Før jul skal tre stillinger utlyses: En daglig leder, en til å jobbe med rettighetssikring og en koordinator. Rongved har ennå ikke bestemt seg for om han vil søke på jobben som leder.

Samtidig med at han ble ansatt som innovasjonsrådgiver, fikk han også en stilling som førsteamanuensis på Farmasøytisk institutt.

- Det kan vise seg å være gjensidig fordelaktig for fagmiljøet og Birkeland å ha fotfeste i et fagmiljø ved UiO, avslutter han.

Emneord: Forskning, Næringsliv, Kommersialisering Av Lars Hoff
Publisert 4. des. 2003 11:41 - Sist endret 10. des. 2008 15:40
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere