Svennik Høyer æresdoktor i Estland

Professor emeritus Svennik Høyer ved Institutt for medium og kommunikasjon blei 1. desember utnemnt til æresdoktor ved Universitetet i Tartu i Estland.

Utnemninga skjer på grunn av Svennik Høyers innsats innan medieforskinga i Estland både før og etter frigjeringa i 1991. Høyer er ein av grunnleggjarane av " det nye mediefaget" ved Universitetet i Oslo.

Publisert 11. des. 2003 09:56 - Sist endra 10. des. 2008 15:55
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere