Ikke overbevist om årsakene til klimaendringer

Nye undersøkelser viser store forskjeller mellom Norge og Sverige i oppfatningen av årsakene til klimaendringer. Det er fortsatt langt igjen før den norske befolkningen har kunnskap og holdninger som fører til klimavennlige handlinger, melder Synovate og CICERO Senter for klimaforskning ved UiO i en pressemelding.  

HYDROGENSAMFUNNET: Slik forestiller vår tegner Hanne Utigard seg framtidens hydrogensamfunn. (Illustrasjon: Hanne Utigard)

En landsrepresentativ undersøkelse fra Synovate og CICERO Senter for klimaforskning som ble gjennomført 3. – 8. desember 2009 viser at kun 29 prosent tror at menneskelige aktiviteter er den viktigste årsaken til klimaendring. 14 prosent tror at klimaendring skyldes naturlige endringer i klimaet, mens hele 54 prosent tror at klimaendring skyldes begge deler.

Svensker mindre klimaskeptiske enn nordmenn

En tilsvarende undersøkelse gjennomført av Synovate i Sverige i perioden 1. – 7. desember basert på et representativt utvalg av den svenske befolkningen, viser at den svenske befolkningen i langt større grad årsaksforklarer klimaendring med menneskelig aktivitet.

– I Sverige har man hatt større fokus på klimareduserende tiltak og har også lyktes i større grad enn i Norge med denne strategien, sier forskningsleder Hege Westskog ved CICERO Senter for Klimaforskning.

Sverige har redusert sine klimagassutslipp med 9,1 prosent siden 1990, mens Norge har økt disse med 11 prosent i samme periode. Flere studier indikerer at dette påvirker befolkningens tro på og vilje til å gjøre noe med problemet.

– Dersom befolkningen ser at det satses på klimatiltak kan dette påvirke befolkningens tro på at dette virkelig er et alvorlig problem. I tillegg ser vi at det kan ha betydning om politikere er gode forbilder for befolkningen for hvorvidt de er villige til å gjøre tiltak. Dersom regjeringsbygget er opplyst hele døgnet, inspirerer dette ikke den enkelte til å slukke lyset i eget hjem, sier Westskog. 
 

– Kunnskap og holdning til hva som ligger bak klimaendringene har avgjørende betydning for hvor alvorlig man selv vurderer situasjonen. Hvor alvorlig vi oppfatter klima- og miljøutfordringene får så direkte konsekvenser for hvilket ansvar vi legger på oss selv og andre aktører i forhold til å opptre klima- og miljøvennlig, sier Erik Griffin i Synovate, som er ansvarlig for Den store nordiske klimaundersøkelsen.

Norge satser mindre på klimakampanjer

Hege Westskog hevder at vi også her kan sammenligne Norge og Sverige.

– Svenskene har satset mer ressurser på opplysning i befolkningen gjennom det omfattende arbeidet de gjorde med ”Klimatkampanjen”. Vi har en liknende satsing i Norge, men ressursene avsatt til denne er langt mindre enn det den var i Sverige. Dette kan også forklare noe av forskjellene vi ser mellom våre to land, sier Westskog.

Blant de som mener at menneskets aktiviteter er den viktigste årsaken til klimaendring er det hele 73 prosent som opplever miljøsituasjonen som alvorlig.

Blant de som modererer årsaksforklaringen ved å trekke inn naturlige variasjoner i klimaet er det derimot kun 39 prosent som opplever miljøsituasjonen som alvorlig.

 

Emneord: Miljøforskning
Publisert 14. des. 2009 13:48 - Sist endret 14. des. 2009 14:22
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere