Misfornøyd med ny UiO-web

Ikke alle jubler over de nye nettsidene til Det juridiske fakultet. Professor Andreas Føllesdal mener de nye sidene skaper merarbeid, blant annet fordi mye gammelt innhold er fjernet.

OPPGITT: – De nye nettsidene medfører mengder av ekstraarbeid for både administrative og vitenskapelige ansatte, hevder professor Andreas Føllesdal.

Foto: Ola Sæther

I en artikkel på UiOs nettsider for ansatte uttrykker både prosjektleder for Ny UiO-web Elizabeth Melsom og assisterende kommunikasjonsdirektør ved UiO Marina Tofting stolthet over de nye nettsidene til Det juridiske fakultet.

Men ikke alle er like imponert. Jusprofessor Andreas Føllesdal er oppgitt.

– De nye sidene medfører mengder av ekstraarbeid for både administrative og vitenskapelige ansatte, hevder professoren. Allerede har han vært kontaktet av utenlandske samarbeidspartnere som ikke finner igjen nettsider de tidligere har brukt.

Overlevde ikke konverteringen

I kommentarfeltet under artikkelen på For ansatte-sidene åpner Føllesdal slik:
– Dere har sikkert lov å være stolt av resultatet. Men her er tilbakemelding fra en bruker som slett ikke er blitt positivt overrasket.

Professoren reagerer blant annet på formuleringen ”25 000 filer er gjennomgått. 17 000 av dem har overlevd, og er fylt med et oppdatert, brukervennlig og etterspurt innhold.”

– Hva med alle sidene som er etterspurt, men som ikke ble flyttet over? Deriblant grunnlaget for 4–5 bøker planlagt på internasjonale forlag, løpende seminarkalendere, notater og artikkel-utkast? Lite, om noe, av det innholdet jeg bruker daglig, overlevde ”konverteringen”, skriver Føllesdal. Og å følge opp dette spiser av forskningstiden, og dermed av universitetets økonomi, hevder han.

– Hvilke brukere har de snakket med?

Føllesdal lurer også på hvilken innflytelse vitenskapelige ansatte har hatt på utformingen av nettsidene og konverteringen fra gammel til ny modell. Han er uenig i at brukerens behov skal være ivaretatt i forbindelse med oppdateringen, noe Marina Tofting siteres på i artikkelen.

– Hvilke brukere har Tofting snakket med? Ikke de som savner arbeidsdokumentene, eller som blir påtvunget mye unødig ekstraarbeid ved å henvise samarbeidende forskere i inn- og utland til sider som ikke lenger finnes, skriver Føllesdal.

Enig med Føllesdal

Professor ved Institutt for offentlig rett, Ole Kr. Fauchald, støtter Føllesdal. Han er bekymret over de vitenskapelige ansattes fremtidige frihet til å bruke web-en som kommunikasjonsverktøy og verktøy for lagring av informasjon. I kommentarfeltet til artikkelen på For ansatte-sidene skriver han blant annet:

– I hvilken grad er de som har produsert sider som nå er "fylt med et oppdatert, brukervennlig og etterspurt innhold", konsultert om det nye innholdet? Hvem er rådspurt når man besluttet å eliminere 8000 filer? Jeg har hatt ansvar for en lang rekke sider som nå er utilgjengelige, og er verken spurt om råd eller varslet om at dette ville bli situasjonen.

– Jobber på spreng

Assisterende kommunikasjonsdirektør Marina Tofting mener at de ansatte skal ha blitt orientert om at nettsidene fremdeles ikke er helt klare:

– Webredaksjonen på jus har jobbet siden 3. desember med å få tilbake filene som er borte, opplyser hun.

– Vi er klar over problemet, og jobber på spreng med å få til en løsning på dette, forsikrer Tofting.

 

Emneord: Web, Jus Av Helene Lindqvist
Publisert 7. des. 2009 14:16 - Sist endret 16. mai 2019 16:30

At UiO fjerner websider på denne måten, er dessverre ikke nytt. I 2005, da HF hadde fått nye institutter, ble alle websider på områdene til de gamle instituttene fjerna. Alt som var lagt inn der av administrativ og faglig art siden midten av 90-tallet, bare forsvant. Og et utall lenker i inn- og utland (som viste til våre sider) ble lagt døde. Og det er meg fortsatt ubegripelig hvordan det som en gang var et historisk-filosofisk fakultet, kunne fjerne ti års institutthistorie og faghistorie på denne måten. - Alt dette viser vel at vi trenger en bredere debatt i forkant når det er på tale å slette et større antall websider.

Svein Lie ILN/HF

Svein Lie - 9. des. 2009 13:32

I number among the Website and its Discontents. Overnight, the Norwegian Centre for Human Rights, part of the Fauclty of Law, lost its global face. Our homepage address was changed together with the addresses for the surviving pages. Thus, links to our website which have been made by numerous institutions around the world over the last decade were suddely broken. I have received complaints from different countries and it is serious for our Centre since more than half of our work is international and it effectively removes our research, activity, staff and conference organisation from the global eye.

Moreover, the IT-Department has failed to understand the basics of Google. Google ranking is partly or largely based on the number of external links made to one's website. Businesses pay lots of money to inflate this in order to improve their ranking. The University of Oslo has instead shot itself in the foot by rendering thousands of links useless. To give you one example: if I enter the name of my Centre Director in Google, the most universal way of checking the profile or background of a person, his University staff page comes up as the third hit. But it is the old page and is broken. The new web page for him is buried somewhere between the 300th and 4450th hits (I gave up looking).     

While I am here, a comment on the web design. The new pilot design for the Faculty of Law is a dog's breakfast of wildly different font sizes and structured sections together with a poor use of colours. Whoever designed this monster should be asked to go and study the websites of Oxford, Berkley and Harvard which are well-ordered and consistent, user-friendly, relatively warm with appropriate colours and radiate a distinctive identity. Instead, we have a bad imitation of Google (also see the University main page) served up as grey soup. The Rektor wants to lead the University of Oslo into the top 50-100 Universities in the world. The least we could have is a website that looks like we deserve to be amongst them.

Malcolm Langford - 16. des. 2009 09:31

Takk for tilbakemeldinger

Svein Lie:

De 8000 sidene vi har fjernet på jus.uio.no inneholdt utdatert informasjon, som ikke hadde noe på nettsidene å gjøre. Interne arbeidsdokumenter, eller arkivverdig materiale, blir ikke fjernet uten evt. i dialog med de som eier informasjonen.

Malcolm Langford:

You and others can still use the adress humanrights.uio.no. We also redirected some of the most important pages, after conferring with the webeditors at JUS. But we should definitely have done more to get Google to reindex the new web pages as fast as possible. We will focus on this as of now. Fortunately, uio.no is a large web site, and the reindex will take less time than for most other web sites. Today the new staff page for Nils A Butenschøn comes up as the 10th hit.

hildeglu@uio.no - 17. des. 2009 11:32

Jeg uttalte meg ikke om det som har skjedd på juss, men om det HF gjorde i 2005. Da forsvant alle websider som lå i mappene til de gamle instituttene, og det var da ikke bare interne arbeidsdokumenter o.l., men styrereferater, styredokumenter, rapporter fra konferanser, årsrapporter, en god del faglig stoff osv. Et lite eks.: Om jeg vil se i instituttrapporten for ILN for 2004, så kan jeg ikke lenger gjøre det, for den forelå bare på nettet, og dermed havna den i søpla sammen med alt annet instituttet hadde lagt ut på nettet fra 1996 og fram til og med 2004.

Svein Lie - 21. des. 2009 15:01
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere