Ber Tora Aasland droppe tidsregistrering

FrPs Tord Lien (bildet) ber statsråd Tora Aasland om å droppe Kunnskapsdepartementets krav om å innføre tidsregistrering for forskere.  

TULL: – Kravet om tidsregistrering er noe stort tull og helt unødvendig byråkrati som tar fokus bort fra det sektoren skal drive med, mener stortingsrepresentant Tord Lien fra FrP.

Foto: Stortingsarkivet/Scanpix

Tord Lien (FrP) er 2. nestleder i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

Gjennom denne høsten har jeg snakket med en rekke forskere ved NTNU og UiO som har nevnt denne saken. Tilbakemeldingene har vært entydige: Kravet om tidsregistrering er noe stort tull og helt unødvendig byråkrati som tar ytterligere fokus bort fra det sektoren skal drive med: Forskning og undervisning, sier Lien.

Dårlig løsning

At Riksrevisjonen har merknader om for dårlig dokumentasjon av overtidsbetalinger, er sikkert både riktig og på sin plass, men departementets løsning med stemplingsuret er ikke god.

Lien har på vegne av Stortinget sendt Tora Aasland et skriftlig spørsmål (se boks) hvor han ber om at ansvarlig statsråd tar initiativ til en sak for Stortinget med mål å droppe hele kravet om alminnelig stempling av arbeidstid.

 
Spørsmål fra Tord Lien (FrP) til statsråd Tora Aasland:
"Riksrevisjonen har påpekt at dagens praksis for registrering av overtid for forskere ved universiteter og høyskoler ikke er i overenstemmelse med tidligere stortingsvedtak.
Kunnskapsdepartementet har, til tross for massiv motstand fra både ansatteorganisasjoner og institusjonene, møtt dette med å pålegge institusjonen i UH-sektoren å innføre stemplingsur for forskere.
Vil statsråden vurdere å istedenfor be Stortinget gjøre de nødvendige vedtak som skal til for at dagens praksis kan videreføres?"

 Tror kravet vil bli droppet

Siden Riksrevisjonen opptrer som Stortingets forlengede arm ute i statsadministrasjonen, er det nasjonalforsamlingen som formelt må fatte vedtaket. 

Men departementet må finne ut hvordan vi kan løse dette i praksis. Jeg oppfatter Aasland som en pragmatisk innstilt minister som er genuint opptatt av sektorens ve og vel.

Lien er forundret over saken ettersom ingen egentlig er for tidsregistrering. Han tror heller ikke at Stortinget vil dele seg etter partipolitiske skillelinjer i en slik teknisk-byråkratisk sak.

Han tror Aasland i første omgang vil utsette kravet til universitetene og høyskolene. I neste omgang håper Lien på at Stortinget vil banke gjennom et vedtak i løpet av vårsesjonen neste år.

Spørsmålet vil bli besvart av statsråden i Stortingets spørretime 6. januar.

 

 

Emneord: Arbeidsmiljø, Arbeidsforhold Av Tor H. Monsen i Universitetsavisa
Publisert 17. des. 2009 11:17 - Sist endret 17. des. 2009 12:10
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere