Muslimene ble bønnhørt

Muslimske studenter og ansatte får lov til å bruke en gymnastikksal til fredagsbønn. Dette ble konklusjonen på dekanmøtet 25. november. Dekanene Hans Petter Graver og Trygve Wyllers innvendinger var fundert på en misforståelse.

GLAD: – Jeg er stolt av UiO. Dette viser at universitetsledelsen står for inkludering av muslimske studenter, sier Bushra Ishaq, leder for Muslimsk studentsamfunn.

 

Foto: Ola Sæther

Muslimske studenter leverte for to år siden inn en søknad om å få bruke en gymsal i Frederikkebygningen på Blindern til fredagsbønn. Bakgrunnen for søknaden er at mosallaen, universitetets bønnerom for muslimer, er for lite til å gi plass til alle som kommer for å delta i fredagsbønnen.

På et dekanmøte 25. november ble det besluttet at studentenes søknad skulle etterkommes.

– Dette er en kjempegledelig nyhet. Vi er veldig lettet, sier lederen for Muslimsk studentsamfunn, Bushra Ishaq.

– Dette understreker at universitetsledelsen med rektor i spissen står for inkludering av muslimske studenter. Det er slike holdninger som gjør at norske muslimer trekker fram Universitetet i Oslo som en eksemplarisk institusjon.

For markant

Læringsmiljøutvalget ved UiO presenterte på et dekanmøte i juni et notat med forslag til hvordan universitetet kunne ivareta muslimske studenters religiøse behov. Å tillate studentene å bruke en gymnastikksal til fredagsbønn, var et av forslagene som ble fremmet.

Dekanene ved Det juridiske og Det teologiske fakultet stilte seg i et diskusjonsnotat kritiske til forslaget, fordi fredagsbønn i et så markant rom som gymnastikksalen ville være et brudd med prinsippet om universitetet som et sekulært rom. I notatet etterlyste de to dekanene også en debatt om hva det innebærer at universitetet er et felles, sekulært rom.

I et intervju med Uniforum sammenlignet dekanene debatten ved UiO med hijabdebatten i polititet.

Uklart notat

I ettertid er det imidlertid kommet fram at dekanenes motstand mot å la studentene benytte gymnastikksalen, var basert på en misforståelse.

Det var Uniforum som fredag 20. november gjorde Wyller oppmerksom på at det er flere mindre gymnastikksaler i Frederikkebygningen, i tillegg til den store idrettshallen.

– At de muslimske studentene aldri har bedt om den store gymsalen, men om en mindre sal i etasjen over, ble aldri tydelig framstilt i UiO-notatet som innledet denne saken i sommer. Der heter det i forslaget til vedtak at UiO gjør gymsalen i Frederikkebygingen tilgjengelig for Fredagsbønn 1230-1430. Dette oppfattet de tilstedeværende som at det dreide seg om den store gymsalen, og det er på den bakgrunn at jeg og Hans Petter Graver har laget vårt notat, uttalte Wyller til Uniforum.

En ikke-sak

– At de muslimske studentene har plassproblemer, og at UiO tilbyr dem bedre plass, er selvsagt helt uproblematisk og nærmest en ikke-sak, poengterte han.
I intervjuetet i Uniforums nettavis understreket dekanen også at saken ikke handler om islam versus kristendom, og at han ville ha reagert på akkurat samme måte om han hadde fått vite at kristne studenter ønsket å bruke den store idrettshallen til et fast ukentlig arrangement.

– Det denne saken handler om, er ikke et ja eller et nei til et bønnerom, men behovet for en prinsipiell debatt om hva det innebærer at universitetet er et sekulært rom. Den handler om hva et sekulært universitet skal bety i en stadig mer flerreligiøs tid, presiserte Wyller.

Støtte fra rektor

– Universitetsledelsen har hele tiden ment at studentene skal få lov til å bruke sal 5 til fredagsbønnen, slik de ønsker. Vedtaket bekrefter dette. Vi slutter oss også til Hans Petter Graver og Trygve Wyllers oppfordring om at vi bør arbeide videre med saken på et prinsipielt nivå. Det er viktig at vi drøfter hvordan vi best kan ivareta mangfoldet og samtidig definere oss som et sekulært universitetet, uttaler rektor Ole Petter Ottersen etter dekanmøtet 25 november.

Ottersen beklager misforståelsene med hensyn til hvilken gymnastikksal studentene ønsket å benytte.

– Vi synes det er synd at disse to dekanene er blitt hengt ut i denne saken, legger han til.

 

Emneord: Religion, Studentforhold, islam Av Grethe Tidemann
Publisert 1. des. 2009 14:28 - Sist endret 1. des. 2009 14:42
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere