- Statskirken i strid med menneskerettighetene

Den norske statskirkeordningen er i strid med de internasjonale menneskerettighetene. Dette fremgår av et høringssvar Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) har sendt Kultur-og kirkedepartementet. SMR er oppnevnt som nasjonal institusjon for menneskerettigheter i Norge.

MOT STATSKIRKE: Norsk senter for menneskerettigheter mener at statskirke er i strid med menneskerettighetene. Bildet viser Guddal kirke.
Foto: Alv Reidar Dale

- Den mellomløsningen som Gjønnes-utvalget skisserte i sin innstilling, en såkalt "lovforankret" kirke, er i bedre harmoni med menneskerettighetene, hevder SMRs direktør, professor Geir Ulfstein i en pressemelding.

- Men også denne løsningen er problematisk i forhold til likeverdig behandling i praksis av tros- og livssynssamfunn i Norge. En selvstendig kirke er den ordningen som best ivaretar de kravene som menneskerettighetene stiller, og bør være den ordningen som norske myndigheter etablerer.

SMR hevder videre at betegnelsen "folkekirke" knyttet til det etablerte navnet "Den norske kirke" er uheldig rent menneskerettslig. Begrepsbruken kan blant annet bidra til å sementere oppfatningene om at Den norske kirke skal inneha en særstilling i det norske samfunnet. Slike oppfatninger kan også gi signal om at medlemmer av andre trossamfunn ikke er en del av det norske folk. SMR anbefaler at betegnelsen "folkekirke" ikke knyttes opp til den eventuelt nyordnede norske kirke.

Emneord: Menneskerettar, Teologi, Sentrene, Religion
Publisert 13. des. 2006 10:22 - Sist endret 10. des. 2008 15:51
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere